Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antitrust: Kommissionen skickar ett meddelande om invändningar till Google om prisjämförelsetjänsten och inleder ett separat formellt granskningsförfarande om Android

Bryssel, 15 april 2015

Europeiska kommissionen har skickat ett meddelande om invändningar till Google där företaget påstås ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaderna för allmänna online-söktjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom att systematiskt gynna sin egen prisjämförelseprodukt på sina allmänna sökresultatssidor. Kommissionen anser preliminärt att ett sådant beteende strider mot EU:s antitrustregler eftersom det hämmar konkurrensen och är till skada för konsumenterna. Ett utfärdande av ett meddelandet om invändningar föregriper inte resultatet av undersökningen.

Kommissionen har också inlett en separat formell antitrustundersökning av Googles beteende när det gäller mobiloperativsystemet Android. Det kommer att undersökas om Google har ingått konkurrensbegränsande avtal eller missbrukat en eventuell dominerande ställning på området för operativsystem, tillämpningar och tjänster för smarta mobila anordningar.

– Kommissionens mål är att tillämpa EU:s antitrustregler för att säkerställa att företag som är verksamma i EU, oavsett var de är baserade, inte på ett konstgjort sätt fråntar konsumenterna i EU möjligheten att välja bland ett så stort utbud som möjligt eller hämmar innovationen, säger Margrethe Vestager, kommissionär med ansvar för konkurrenspolitiken.

I fallet Google är jag orolig för att företaget har gett sin egen prisjämförelsetjänst en orättvis fördel, i strid med EU:s antitrustregler. Google har nu möjlighet att övertyga kommissionen om motsatsen. Om undersökningen bekräftar våra farhågor kommer det att få rättsliga konsekvenser för Google och ändra det sätt på vilket företaget bedriver sin verksamhet i Europa.

Jag har också inlett en formell antitrustundersökning av Googles beteende när det gäller mobiloperativsystem, appar och tjänster. Smarttelefoner, pekplattor och liknande apparater spelar en allt större roll i många människors vardag och jag vill försäkra mig om att marknaderna på detta område kan blomstra utan att något företag begränsar konkurrensen, fortsätter Margrethe Vestager.

Prisjämförelse

Prisjämförelse av varor ger konsumenterna möjlighet att söka efter varor på webbplatser för näthandel och jämföra priser mellan olika återförsäljare. Den preliminära slutsatsen av den undersökning som kommissionen inledde i november 2010, är att Google systematiskt gynnar sin prisjämförelseprodukt (för närvarande kallad Google Shopping) på sina allmänna sökresultatssidor, t.ex. genom att Google Shopping ges en mer framträdande plats på skärmen. Den kan därför på ett konstgjort sätt avleda trafik från konkurrerande prisjämförelsetjänster och försämra deras möjligheter att konkurrera på marknaden. Kommissionen befarar att användarna inte nödvändigtvis ser de mest relevanta resultaten av sina sökningar, vilket är till nackdel för konsumenterna och hämmar innovationen. Kommissionen anser preliminärt att Google bör behandla sin egen prisjämförelsetjänst och konkurrenternas motsvarande tjänster på samma sätt för att korrigera detta beteende. Google har nu tillfälle att bemöta kommissionens påståenden inom tio veckor och att därefter ansöka om ett formellt hörande. Kommissionen anser att Googles tidigare förslag till åtaganden på det hela taget inte var tillräckliga för att undanröja dess betänkligheter i konkurrenshänseende.

Läs mer om kommissionens meddelande om invändningar om jämförelsehandel här.

Android

Sedan 2005 har Google har lett utvecklingen av mobiloperativsystemet Android. Android är ett system med öppen källkod, vilket innebär att vem som helst fritt kan använda och utveckla det. De flesta tillverkare av smarttelefoner och pekplattor använder Android-systemet i kombination med en rad av Googles egna tillämpningar och tjänster. Dessa tillverkare ingår avtal med Google för att få rätt att installera Googles tillämpningar i sina Androidstyrda anordningar. Kommissionens fördjupade undersökning kommer att fokusera på huruvida Google har brutit mot EU:s antitrustregler genom att hindra utvecklingen av konkurrerande mobila operativsystem, tillämpningar och tjänster och deras tillträde till marknaden till nackdel för konsumenter och utvecklare av innovativa tjänster och produkter.

Läs mer om kommissionens formella granskning av Google i samband med mobiloperativsystemet Android här.

Bakgrund

Kommissionen fortsätter med sin pågående formella granskning enligt EU:s antitrustregler av andra aspekter av Googles beteende inom EES, bland annat företagets gynnande av sina egna specialiserade söktjänster i de allmänna sökresultaten, och betänkligheterna när det gäller kopiering av konkurrenternas webbinnehåll (så kallad skrapning [scraping]), ensamrätt till reklam och otillbörliga begränsningar för annonsörer.

IP/15/4780

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar