Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Mededinging: Commissie zendt Google mededeling van punten van bezwaar omtrent prijsvergelijkingsdienst; begint afzonderlijk formeel onderzoek met betrekking tot Android.

Brussel, 15 april 2015

De Europese Commissie heeft Google een mededeling van punten van bezwaar gestuurd. De onderneming zou haar machtspositie op de markten voor algemene internetzoekdiensten in de Europese Economische Ruimte (EER) hebben misbruikt door op haar pagina's met algemene zoekresultaten systematisch haar eigen prijsvergelijkingsproduct te bevoordelen. Volgens het voorlopige oordeel van de Commissie is een dergelijke handelwijze in strijd met Europese mededingingsregels omdat zij de concurrentie belemmert en consumenten nadeel berokkent. Het zenden van een mededeling van punten van bezwaar loopt niet op het resultaat van het onderzoek vooruit.

De Commissie heeft ook formeel een afzonderlijk mededingingsonderzoek ingeleid naar de handelwijze van Google met betrekking tot het mobiel besturingssysteem Android. Het onderzoek zal zich richten op de vraag of Google concurrentiebeperkende overeenkomsten heeft afgesloten of misbruik heeft gemaakt van een mogelijke machtspositie op het gebied van besturingssystemen, applicaties en diensten voor smartphones.

De EU-commissaris voor Concurrentie, Margrethe Vestager, verklaarde: "De Commissie past Europese mededingingsregels toe om te voorkomen dat ondernemingen op kunstmatige wijze Europese consumenten een brede keuze in producten ontzeggen of de innovatie belemmeren. Dit geldt voor alle bedrijven die in Europa actief zijn, ongeacht hun vestigingsplaats."

In het geval van Google vermoed ik dat deze onderneming, in strijd met de Europese mededingingsregels, haar eigen prijsvergelijkingsdienst een niet-gerechtvaardigd voordeel heeft gegeven. Google heeft nu de gelegenheid om de Commissie van het tegendeel te overtuigen. Als het onderzoek echter onze zorgen zou bevestigen, zou Google de juridische gevolgen moeten dragen en haar manier van zaken doen in Europa moeten veranderen.”

"Daarnaast heb ik ook een formeel mededingingsonderzoek naar Googles handelwijze met betrekking tot mobiele besturingssystemen, apps en diensten gelast. Smartphones, tablets en soortgelijke toestellen spelen in het dagelijkse leven van veel mensen een steeds grotere rol. Ik wil ervoor zorgen dat deze markten tot ontplooiing kunnen komen zonder concurrentieverstorende beperkingen van welke onderneming ook.”

Prijsvergelijking (comparisonshopping)

Met prijsvergelijkingsproducten kunnen consumenten op online (web)winkels naar producten zoeken en prijzen van verschillende verkopers met elkaar vergelijken. De voorlopige conclusie van het onderzoek dat de Commissie in november 2010 heeft ingeleid is dat Google haar prijsvergelijkingsproduct (momenteel "Google Shopping" geheten) op haar pagina's met algemene zoekresultaten systematisch bevoordeelt door bijvoorbeeld Google Shopping prominenter in beeld te brengen. Dit zou het verkeer van rivaliserende prijsvergelijkingsdiensten kunstmatig kunnen afleiden en zou rivalen kunnen hinderen in hun concurrentiepositie. De Commissie vermoed dat gebruikers niet noodzakelijk de meest relevante resultaten van hun zoekopdrachten te zien krijgen, hetgeen nadelig is voor consumenten en innovatie belemmert. Het voorlopige standpunt van de Commissie is dat Google om dergelijke bezwaren te verhelpen haar eigen prijsvergelijkingsdienst en die van de rivalen op dezelfde manier moet behandelen. Google heeft nu de gelegenheid om binnen tien weken op de bezwaren van de Commissie te antwoorden en vervolgens om een formele hoorzitting te verzoeken. De eerder door Google voorgestelde toezeggingen volstaan volgens de Commissie in het algemeen niet voldoende om tegemoet te komen aan haar bezwaren op het gebied van mededinging.

Nadere informatie over de mededeling van punten van bezwaar van de Commissie met betrekking tot prijsvergelijking is hier te vinden.

Android

Sinds 2005 leidt Google de ontwikkeling van het mobiele besturingssysteem Android. Android is een opensourcesysteem, wat betekent dat iedereen het vrij kan gebruiken en ontwikkelen. De meeste fabrikanten van smartphones en tablets gebruiken het besturingssysteem Android in combinatie met een reeks eigen applicaties en diensten van Google. Deze fabrikanten sluiten overeenkomsten met Google voor het recht om applicaties van Google op hun Android-toestellen te installeren. In een diepgaand onderzoek zal de Commissie zich richten op de vraag of Google Europese mededingingsregels heeft geschonden door de ontwikkeling en markttoegang van rivaliserende mobiele besturingssystemen, applicaties en diensten te hinderen – ten nadele van consumenten en ontwikkelaars van innovatieve diensten en producten.

Nadere informatie over het formele onderzoek door de Commissie met betrekking tot Google naar het mobiele besturingssysteem Android kan hier worden gevonden.

Achtergrond

De Commissie gaat verder met haar lopend formeel onderzoek krachtens Europese mededingingsregels naar andere aspecten van de handelwijze van Google in de EER, inclusief de gunstige behandeling door Google in haar algemene zoekresultaten van andere gespecialiseerde zoekdiensten, en problemen met betrekking tot het kopiëren van webinhoud van rivalen (bekend als "scraping"), reclame-exclusiviteit en onnodige beperkingen van adverteerders.

IP/15/4780

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar