Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Monopolstāvokļa novēršana: Komisija nosūta iebildumu paziņojumu uzņēmumam Google par cenu salīdzināšanas pakalpojumu un uzsāk atsevišķu formālu izmeklēšanu par operētājsistēmu Android

Briselē, 15 aprīlis 2015

Eiropas Komisija ir nosūtījusi uzņēmumam Google iebildumu paziņojumu par to, ka uzņēmums ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli tirgos, kas attiecas uz vispārējiem meklēšanas pakalpojumiem internetā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), sistemātiski sniedzot priekšrocības savam preču un pakalpojumu cenu salīdzināšanas produktam savās vispārējās meklēšanas rezultātu lapās. Komisijas sākotnējais viedoklis ir tāds, ka šāda rīcība pārkāpj ES pretmonopola noteikumus, jo tā negatīvi ietekmē konkurenci un kaitē patērētājiem. Iebildumu paziņojuma nosūtīšana pāragri nenosaka izmeklēšanas rezultātus.

Komisija ir arī formāli uzsākusi atsevišķu pretmonopola izmeklēšanu par Google rīcību, kas attiecas uz mobilo operētājsistēmu Android. Izmeklēšanā uzmanība tiks koncentrēta uz to, vai Google ir noslēdzis pret konkurenci vērstus nolīgumus vai ļaunprātīgi izmantojis iespējamo dominējošo stāvokli operētājsistēmu, lietojumprogrammu un pakalpojumu jomā attiecībā uz mobilajām viedierīcēm.

ES komisāre Margrēte Vestagere, kuras pārziņā ir konkurence, saka: "Komisijas mērķis ir piemērot ES pretmonopola noteikumus, lai nodrošinātu to, ka uzņēmumi, lai kur tie atrastos, mākslīgi neliedz patērētājiem Eiropā iespējami lielāku izvēli vai neierobežo inovāciju."

“Attiecībā uz Google esmu nobažījusies, ka tas ir sniedzis negodīgas priekšrocības savam cenu salīdzināšanas pakalpojumam, tā pārkāpjot ES pretmonopola noteikumus. Google tagad ir iespēja Komisiju pārliecināt par pretējo. Tomēr, ja izmeklēšana apstiprinās mūsu bažas, Google būtu jāapzinās juridiskās sekas un jāmaina veids, kā tas veic uzņēmējdarbību Eiropā.”

“Esmu arī uzsākusi formālu pretmonopola izmeklēšanu par Google rīcību, kas attiecas uz mobilajām operētājsistēmām, lietojumprogrammām un pakalpojumiem. Viedtālruņiem, planšetdatoriem un līdzīgām ierīcēm ir aizvien lielāka nozīme daudzu iedzīvotāju ikdienas dzīvē, un es vēlos pārliecināties, ka tirgus šajā jomā var plaukt bez ierobežojumiem, kas vērsti pret konkurenci un ko uztiepis kāds uzņēmums.”

Preču un pakalpojumu cenu salīdzināšana

Preču un pakalpojumu cenu salīdzināšanas produkti ļauj patērētājiem meklēt produktus tiešsaistes iepirkšanās tīmekļa vietnēs un salīdzināt cenas, ko piedāvā dažādi tirgotāji. Sākotnējie secinājumi pēc Komisijas izmeklēšanas, kas tika sākta 2010. gada novembrī, ir tādi, ka uzņēmums Google nodrošina sistemātiskas priekšrocības pats savam cenu salīdzināšanas produktam (pašlaik tā nosaukums ir "Google Shopping") savās vispārējās meklēšanas rezultātu lapās, piemēram, parādot "Google Shopping" uz ekrāna uzkrītošāk. Tā tas var mākslīgi novirzīt meklēšanu no konkurentu cenu salīdzināšanas pakalpojumiem un traucēt viņiem konkurēt tirgū. Komisija pauž bažas, ka lietotāji ne vienmēr redz svarīgākos rezultātus kā atbildi meklējumiem — tas kaitē patērētājiem un negatīvi ietekmē jauninājumus. Komisijas sākotnējais uzskats ir tāds, ka šādas rīcības novēršanai uzņēmuma Google attieksmei pret saviem cenu salīdzināšanas pakalpojumiem jābūt tādai pašai kā pret konkurentu pakalpojumiem. Google tagad ir iespēja atbildēt uz Komisijas apgalvojumiem desmit nedēļu laikā un pēc tam pieprasīt formālu uzklausīšanu. Komisija uzskata, ka Google iepriekšējie saistību priekšlikumi ir nepietiekami, lai kliedētu tās bažas, kas attiecas uz konkurenci.

Sīkāku informāciju, kas attiecas uz Komisijas iebildumu paziņojumu par cenu salīdzināšanas pakalpojumu var atrast šeit.

Android

Kopš 2005. gada uzņēmums Google ir nodarbojies ar mobilās operētājsistēmas Android attīstīšanu. Android ir atklātā pirmkoda sistēma, kas nozīmē, ka to var brīvi izmantot un attīstīt jebkura persona. Vairākums viedtālruņu un planšetdatoru ražotāju izmanto operētājsistēmu Android kopā ar virkni Google īpašumā esošu lietojumprogrammu un pakalpojumu. Šie ražotāji noslēdz līgumus ar uzņēmumu Google, lai iegūtu tiesības uzstādīt Google lietojumprogrammas savās Android ierīcēs. Komisija padziļinātajā izmeklēšanā pievērsīs uzmanību tam, vai Google ir pārkāpis ES pretmonopola noteikumus, tā liedzot attīstību un tirgus piekļuvi konkurējošām mobilajām operetājsistēmām, lietojumprogrammām un pakalpojumiem, tādējādi kaitējot patērētājiem un novatorisku pakalpojumu un produktu izstrādātājiem.

Sīkāku informāciju, kas attiecas uz Komisijas formālo izmeklēšanu par uzņēmumu Google saistībā ar mobilo operētājsistēmu Android var atrast šeit.

Konteksts

Komisija turpina tās uzsākto formālo izmeklēšanu saskaņā ar ES pretmonopola noteikumiem attiecībā uz citiem Google rīcības aspektiem EEZ, tostarp priekšrocībām, ko Google vispārējās meklēšanas rezultātos sniedz citiem tā specializētajiem meklēšanas pakalpojumiem, un saistībā ar bažām par konkurentu tīmekļa satura kopēšanu (t. s. “scraping”), reklāmas ekskluzivitāti un nepamatotiem ierobežojumiem reklāmdevējiem.

IP/15/4780

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar