Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/index.cfm/Document/search

Brussels, 15 Aibreán 2015

Tá Ráiteas Agóidí seolta ag an gCoimisiún Eorpach chuig Google ina líomhnaítear gur bhain an chuideachta mí-úsáid as an gceannasacht atá aige sna margaí do sheirbhísí ginearálta cuardaigh Idirlín sa Limistéar Eacnamaíochta Eorpach (LEE) trí thús áite a thabhairt go córasach dá tháirge siopadóireachta ar bhonn comparáide féin ar leathanaigh na dtorthaí ar chuardaigh ghinearálta. Is é réamhdhearcadh an Coimisiúin go sáraíonn iompar den sórt sin rialacha an Aontais in aghaidh trustaí toisc go bplúchann sé an iomaíocht agus go ndéanann sé dochar do thomhaltóirí. Ní réamhbhreith ar thoradh an imscrúdaithe é Ráiteas Agóidí a sheoladh.

Tá imscrúdú in aghaidh trustaí ar leithligh oscailte go foirmiúil ag an gCoimisiún maidir le hiompar Google i ndáil leis an gcóras oibriúcháin móibíleach Android. Díreofar san imscrúdú sin ar an gceist an ndearna Google comhaontuithe frithiomaíocha nó ar bhain sé mí-úsáid as ceannasacht fhéideartha i réimsí na gcóras oibriúcháin, na bhfeidhmchlár agus na seirbhísí do ghléasanna móibíleacha cliste.

Dúirt an Coimisinéir a bhfuil an beartas maidir le hiomaíocht de chúram uirthi, Margrethe Vestager: "Is é an cuspóir atá ag an gCoimisiún rialacha an Aontais in aghaidh trustaí a chur i bhfeidhm chun a chinntiú nach ndiúltóidh cuideachtaí atá ag feidhmiú san Eoraip, ar bhealach saorga, an raon is leithne is féidir a chur ar fáil do thomhaltóirí san Eoraip agus nach bplúchfar an nuálaíocht, agus sin beag beann ar an áit ina bhfuil siad bunaithe".

"I gcás Google tá imní orm gur thug an chuideachta buntáiste neamhchothrom dá seirbhís siopadóireachta ar bhonn comparáide féin, rud a sháraíonn rialacha an Aontais Eorpaigh in aghaidh trustaí. Tá deis ag Google anois a chur ina luí ar an gCoimisiún nach fíor sin. Más rud é, áfach, go ndeimhníonn an t-imscrúdú an t-údar imní atá againn, beidh ar Google aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí dlí agus an chaoi a mbíonn sé i mbun gnó san Eoraip a athrú."

Tá imscrúdú foirmiúil seolta agam freisin maidir le hiompar Google i dtaca le córais oibriúcháin, feidhmchláir agus seirbhísí móibíleacha. Tá an ról atá ag gutháin ghlice, táibléid agus gléasanna cosúil leo i ngnáthshaol laethúil na ndaoine ag dul i méid agus is mian liom a chinntiú go mbeidh na margaí sa réimsí seo in ann bláthú gan aon srian frithiomaíoch ó aon chuideachta."


Siopadóireacht ar bhonn comparáide

Cuireann táirgí siopadóireachta ar bhonn comparáide ar chumas tomhaltóirí cuardach a dhéanamh ar earraí ar shuíomhanna gréasáin éagsúla siopadóireachta ar líne agus praghsanna ó dhíoltóirí éagsúla a chur i gcomparáid. Is é an réamhchonclúid ar imscrúdú an Choimisiúin a osclaíodh i mí na Samhna 2010 go gcaitheann Google go fabhrach lena tháirge siopadóireachta ar bhonn comparáide féin (ar a dtugtar 'Google Shopping' faoi láthair) go córasach ar leathanaigh na dtorthaí ar chuardaigh ghinearálta, e.g. trí Google Shopping a bheith níos feiceálaí ar an scáileán. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh sé go ndéantar trácht a atreorú go saorga ó sheirbhísí siopadóireachta ar bhonn comparáide atá in iomaíocht leis agus go gcuirtear srian ar an gcumas atá acu dul san iomaíocht sa mhargadh. Tá imní ar an gCoimisiún nach gá gurb iad na torthaí is ábhartha ar iarratais a bhíonn le feiceáil ag úsáideoirí – déanann sé seo dochar do thomhaltóirí agus plúchann sé nuálaíocht. Is é an réamhdhearcadh atá ag an gCoimisiún gur cheart do Google, chun an t-iompar sin a réiteach, caitheamh lena sheirbhís siopadóireachta ar bhonn comparáide féin agus le seirbhísí a iomaitheoirí ar an gcaoi chéanna. Tá deis ag Google anois freagra a thabhairt ar líomhaintí an Choimisiúin laistigh de dheich seachtaine agus éisteacht fhoirmiúil a lorg ansin. Na bearta a bhí molta ag Google roimhe seo a gheallfadh sé tabhairt fúthu, measann an Coimisiún, ar an iomlán, nárbh leor iad chun aghaidh a thabhairt ar an imní atá air ó thaobh cúrsaí iomaíochta de.

Tá tuilleadh sonraí maidir le Ráiteas Agóidí an Choimisiúin i ndáil le siopadóireacht ar bhonn comparáide ar fáil anseo.

 

Android

Ó 2005 i leith, tá Google i gceannas ar fhorbairt ar an gcóras oibriúcháin móibíleach Android. Is córas foinse oscailte é Android, rud a fhágann gur féidir le cách é a úsáid agus forbairt a dhéanamh air. Formhór de dhéantúsóirí na bhfón póca cliste agus na dtáibléad, baineann siad úsáid as córas oibriúcháin Android in éineacht le feidhmchláir agus seirbhísí dílseachta éagsúla de chuid Google. Déanann na déantúsóirí sin comhaontuithe le Google chun an ceart a fháil feidhmchláir Google a shuiteáil ar a gcuid gléasanna Android. Is é an cheist ar a ndíreoidh imscrúdú domhain an Choimisiún cibé acu ar sháraigh Google rialacha an Aontais Eorpaigh in aghaidh trustaí trí bhac a chur ar fhorbairt agus ar rochtain mhargaidh na gcóras oibriúcháin, feidhmchlár agus seirbhísí móibíleacha iomaíocha, chun dochair tomhaltóirí agus lucht forbartha seirbhísí agus táirgí nuálacha.

Tá tuilleadh sonraí maidir le himscrúdú foirmiúil an Choimisiúin ar Google i ndáil leis an gcóras oibriúcháin móibíleach Android ar fáil anseo.

 

Cúlra

Tá an Coimisiún ag leanúint ar aghaidh leis an imscrúdú foirmiúil leanúnach faoi rialacha an Aontais in aghaidh trustaí ar ghnéithe eile d'iompar Google sa LEE, ina measc go bhfuil Google ag caitheamh níos fabhraí le sainseirbhísí cuardaigh eile sna torthaí a thugann sé ar chuardaigh ghinearálta, agus imní maidir le hinneachar gréasáin iomaitheoirí a chóipeáil (próiseas ar a dtugtar 'scríobadh'), fógraíocht eisiach agus srianta míchuí ar fhógróirí.

IP/15/4780

Press contacts

General public inquiries:


Side Bar