Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Kilpailuoikeus: Komissio varoittaa Googlea hintavertailupalvelun kilpailunrajoituksista ja aloittaa Androidia koskevan virallisen tutkinnan

Bryssel, 15 huhtikuu 2015

Euroopan komissio on lähettänyt Googlelle niin sanotun väitetiedoksiannon eli virallisen varoituksen. Sen mukaan yhtiö on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa yleisten verkkohakupalvelujen markkinoilla Euroopan talousalueella (ETA) suosimalla hakutulossivuillaan järjestelmällisesti omaa hintavertailupalveluaan.

Komission alustava näkemys on, että toiminta rikkoo EU:n kilpailusääntöjä, koska se tukahduttaa kilpailua ja on haitallista kuluttajille. Väitetiedoksiannon lähettäminen ei kuitenkaan ennakoi tutkinnan lopullista tulosta.

Komissio on samaan aikaan aloittanut erillisen kilpailuoikeudellisen tutkinnan Googlen toiminnasta koskien Android-mobiilialustaa. Tutkinnassa pyritään selvittämään, onko Google tehnyt kilpailuoikeuden vastaisia sopimuksia tai käyttänyt väärin mahdollisesti määräävää markkina-asemaansa älypuhelimien käyttöjärjestelmien, sovellusten ja palveluiden alalla.

"Komission tavoitteena on varmistaa EU:n kilpailusääntöjen toimeenpano, jotta Euroopassa toimivat yritykset eivät voi keinotekoisesti rajoittaa kuluttajian valintoja tai tukahduttaa innovaatioita", sanoi EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager.

"Googlen tapauksessa olen huolissani siitä, että yhtiö on suosinut omaa hintavertailupalveluaan EU:n kilpailulainsäädännön vastaisesti. Nyt Google saa mahdollisuuden todistaa komissiolle, että näin ei ole tapahtunut. Jos epäilyt osoittautuvat aiheellisiksi, Google joutuu toiminnastaan edesvastuuseen ja sen on muutettava liiketoimintatapojaan Euroopassa", Vestager totesi.

Samaan aikaan Vestager on käynnistänyt virallisen tutkinnan Googlen kilpailua rajoittavasta toiminnasta mobiilialustojen ja niihin liittyvien sovellusten ja palveluiden alalla. "Älypuhelimien, tablettien ja vastaavien laitteiden merkitys ihmisten elämässä kasvaa jatkuvasti. Haluan varmistaa, että alan markkinat toimivat kunnolla eivätkä yritykset pääse rajoittamaan kilpailua", Vestager sanoi.

Hintavertailu

Hintavertailupalvelut mahdollistavat eri myyjien verkkokauppasivustoillaan ilmoittamien tuotehintojen vertailemisen.

Komissio on tullut marraskuussa 2010 aloittamassaan tutkinnassa alustavaan johtopäätökseen, jonka mukaan Google suosii hakutuloksissaan järjestelmällisesti omaa hintavertailupalveluaan (jonka nimi on nykyäänGoogle Shopping) esimerkiksi sijoittamalla sen näyttöruudulla muita näkyvämmälle paikalle. Näin se saattaa vaivihkaa vähentää kilpailevien hintavertailupalvelujen käyttöä ja heikentää niiden mahdollisuuksia kilpailla markkinoilla.

Komissio on huolissaan siitä, että käyttäjät eivät välttämättä huomaa hyödyllisimpiä hakutuloksia. Menettelystä on haittaa kuluttajille, koska se tukahduttaa innovaatioita. Komission alustavan näkemyksen mukaan Googlen olisi muutettava toimintatapaansa ja kohdeltava omia ja kilpailijoidensa hintavertailupalveluja samalla tavalla.

Komissio katsoo, että Googlen aiemmin esittämät sitoumusehdotukset eivät riittäneet kokonaan korjaamaan kilpailuongelmia. Googlella on kymmenen viikkoa aikaa vastata komission väitteisiin ja sen jälkeen pyytää virallista kuulemista.

Lisätietoja hintavertailupalveluja koskevasta komission väitetiedoksiannosta

 

Android

Android-mobiilialusta on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jota kuka tahansa voi käyttää ja kehittää. Google on johtanut Androidin kehitystyötä vuodesta 2005 lähtien.

Useimmat älypuhelimien ja tablettien valmistajat käyttävät Android-mobiilialustaa yhdistettynä Googlen eri valmistajakohtaisiin sovelluksiin ja palveluihin. Valmistajat tekevät Googlen kanssa sopimuksen saadakseen oikeuden asentaa Googlen sovelluksia Android-laitteisiinsa.

Komissio keskittyy perusteellisissa tutkimuksissaan selvittämään, onko Google rikkonut EU:n kilpailusääntöjä estämällä kilpailevien mobiilialustojen, sovellusten ja palvelujen kehittämisen ja pääsyn markkinoille innovatiivisten palvelujen ja tuotteiden kuluttajien ja kehittäjien vahingoksi.

Lisätietoja Googlen Android-mobiilialustaa koskevasta komission virallisesta tutkinnasta


Taustaa

Komissio jatkaa virallisia kilpailuoikeudellisia tutkimuksiaan, jotka koskevat muita Googlen toimintaan Euroopan talousalueella liittyviä näkökohtia. Näitä ovat muun muassa muiden erikoistuneiden hakupalveluiden suosiminen Googlen yleisissä hakupalveluissa, kilpailijoiden verkkosisällön kopiointi ("scraping"), yksinoikeuden vaatiminen mainontaan ja mainostajille asetetut perusteettomat rajoitukset.

IP/15/4780

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar