Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Monopolidevastane võitlus: komisjon saadab Google'ile hoiatuse seoses hinnavõrdlusteenusega Google Shopping ja alustab eraldi ametlikku uurimismenetlust seoses Androidiga

Brüssel, 15 aprill 2015

Euroopa Komisjon on saatnud Google'ile hoiatuse selle kohta, et ettevõtja on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit internetis üldotsinguteenuste turul Euroopa Majanduspiirkonnas, eelistades üldotsingu tulemuste lehekülgedel süstemaatiliselt oma hinnavõrdlusteenust. Komisjoni esialgne seisukoht on, et selline tegevus rikub ELi konkurentsieeskirju, sest see pärsib konkurentsi ja kahjustab tarbijaid. Hoiatuse saatmine ei mõjuta uurimise tulemusi.

Komisjon on samuti ametlikult algatanud konkurentsieeskirjade rikkumise uurimise Google’i tegevuse kohta seoses mobiiltelefonide operatsioonisüsteemiga Android. Uurimise eesmärk on selgitada välja, kas Google on sõlminud konkurentsivastaseid kokkuleppeid või kuritarvitanud võimalikku turgu valitsevat seisundit arukate mobiiliseadmete operatsioonisüsteemide, rakenduste ja teenuste valdkonnas.

ELi konkurentsivolinik Margrethe Vestager sõnas: „Komisjoni eesmärk on kohaldada ELi konkurentsieeskirju, tagamaks, et Euroopas tegutsevad ettevõtjad, millises riigis nad ka ei asuks, ei kahandaks kunstlikult Euroopa tarbijate valikuvõimalusi ega pärsiks innovatsiooni."

"Google'i puhul paneb mind muretsema see, et ettevõtja on andnud ebaõiglase eelise oma hinnavõrdlusteenusele, rikkudes seega ELi konkurentsieeskirju. Google'il on nüüd võimalus veenda komisjoni vastupidises. Kui aga uurimine kinnitab meie seisukohti, tuleb Google'il oma tegude eest õiguslikult vastutada ja oma äritavasid Euroopas muuta."

"Olen käivitanud ametliku uurimise ka Google’i tegevuse suhtes mobiiltelefoni operatsioonisüsteemide, rakenduste ja teenuste osas. Nutitelefonid, tahvelarvutid ja muud sellised vahendid mängivad üha kasvavat rolli paljude inimeste igapäevaelus ja ma tahan olla kindel, et konkurentsi kahjustavad piirangud ei takista selle valdkonna turgude arengut.”

Hinnavõrdlus

Hinnavõrdlustooted võimaldavad tarbijatel otsida tooteid interneti ostulehekülgedel ja võrrelda eri müüjate kehtestatud hindu. Komisjoni poolt novembris 2010 algatatud uurimise esialgne järeldus on, et Google sooduskohtleb süstemaatiliselt oma hinnavõrdlustoodet (praeguse nimega „Google Shopping”) oma üldotsingu tulemuste lehekülgedel, näiteks näitab Google Shoppingut ekraanil paremini silmahakkavalt. Sellega vähendatakse kunstlikult konkureerivate hinnavõrdlusteenuste kasutamist ja takistatakse nende võimet turul konkureerida. Komisjon tunneb muret, et kasutajad ei pruugi saada otsingule kõige sobivamaid tulemusi – see kahjustab tarbijaid ja pärsib innovatsiooni. Komisjoni esialgne seisukoht on, et Google peaks muutma oma tegutsemisviisi ning kohtlema enda ja konkurentide hinnavõrdlusteenuseid ühtemoodi. Google'il on nüüd võimalus vastata komisjoni väidetele kümne nädala jooksul ja seejärel taotleda ametlikku kuulamist. Komisjoni üldine seisukoht on, et Google'i varasemad lubadused olukord lahendada ei ole olnud piisavad komisjoni tõstatatud konkurentsiküsimuste lahendamiseks.

Täiendav teave hinnavõrdlusteenust käsitleva komisjoni vastuväiteteatise kohta on esitatud siin.

Android

Alates 2005. aastast on Google juhtinud mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi Android arendamist. Android on avatud lähtekoodiga süsteem, mis tähendab, et seda võib igaüks vabalt kasutada ja edasi arendada. Enamik nutitelefonide ja tahvelarvutite tootjaid kasutavad Androidi operatsioonisüsteemi koos mitmete Google'i rakenduste ja teenustega. Need tootjad sõlmivad Google’iga lepingu, et saada õigus installeerida Google'i rakendusi oma Androidi-seadmetesse. Komisjon keskendub põhjalikus uurimises sellele, kas Google on rikkunud ELi konkurentsieeskirju ja takistanud konkureerivate operatsioonisüsteemide, rakenduste ja teenuste turulepääsu, kahjustades tarbijaid ning innovaatiliste teenuste ja toodete arendajaid.

Täiendav teave komisjoni ametliku uurimise kohta Google’i tegevuse suhtes seoses mobiiltelefonide operatsioonisüsteemiga Android on esitatud siin.


Taustteave

Komisjon jätkab pooleliolevat ametlikku uurimismenetlust ELi konkurentsieeskirjade alusel Google’i käitumise muude aspektide suhtes Euroopa Majanduspiirkonnas, sealhulgas Google’i sooduskohtlemise osas muude spetsialiseeritud otsinguteenustega üldotsingu lehekülgedel, ning tunneb muret konkurentide veebisisu kopeerimise pärast (scraping), eksklusiivsust propageeriva reklaami ja reklaamiettevõtjatele kehtestatud põhjendamatute piirangute pärast.

IP/15/4780

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar