Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Antitrust: Kommissionen sender en formel indsigelse til Google om prissammenligningstjenesten og indleder en særskilt formel undersøgelse af Android

Bruxelles, 15 april 2015

Europa-Kommissionen har sendt en formel indsigelse til Google med påstand om, at selskabet har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for generelle internet-søgemaskiner i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) ved systematisk at begunstige sin egen prissammenligningstjeneste i de generelle søgeresultater. Kommissionens umiddelbare konklusion er, at denne adfærd er i strid med EU's kartel- og monopolregler, fordi den hæmmer konkurrencen og er til skade for forbrugerne. Formel indsigelsen foregriber ikke udfaldet af undersøgelsen.

Samtidig har Kommissionen indledt en formel kartelundersøgelse af Googles adfærd for så vidt angår mobilstyresystemet Android. Det vil blive undersøgt, om Google har indgået konkurrencebegrænsende aftaler eller misbrugt en eventuel dominerende stilling inden for styresystemer, applikationer og tjenester til smarte mobile enheder.

EU-kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, udtaler: "EU's kartel- og monopolregler skal sikre, at ingen virksomheder kunstigt forhindrer de europæiske forbrugere i at træffe valg på så bredt et grundlag som muligt eller begrænser innovation. Det gælder alle virksomheder, der er aktive i Europa.

Med hensyn til Google er jeg betænkelig ved, om selskabet har givet sin egen prissammenligningstjeneste en uberettiget fordel, hvilket er i strid med EU's kartel- og monopolregler. Google vil nu have mulighed for at overbevise Kommissionen om det modsatte. Hvis undersøgelsen bekræfter vores mistanke, vil det få retslige følger for Google og kræve, at selskabet ændrer den måde, hvorpå den driver virksomhed i Europa.

Jeg har ligeledes indledt en kartelundersøgelse af Googles adfærd med hensyn til mobilstyresystemer, applikationer og tjenester. Smartphones, tablets og lignende produkter spiller en stigende rolle i vores hverdag, og jeg ønsker at sikre, at de relevante markeder har plads til at blomstre, uden at nogen selskaber begrænser konkurrencen."

Prissammenligning

Prissammenligningstjenester giver forbrugerne mulighed for at søge efter varer i online-butikker og sammenligne de forskellige forhandleres priser. Kommissionen konkluderer foreløbigt i den undersøgelse, der blev indledt i november 2010, at Google systematisk begunstiger sin egen prissammenligningstjeneste ("Google Shopping") i de generelle søgeresultater, f.eks. ved at gøre Google Shopping mere fremtrædende på siderne. Det kan kunstigt lede trafikken væk fra konkurrerende prissammenligningstjenester og hæmme disses muligheder for at konkurrere på markedet. Kommissionen frygter, at brugerne ikke nødvendigvis får øje på de mest relevante resultater af deres søgninger, hvilket er til skade for forbrugerne og hæmmer innovation. Kommissionen har foreløbigt konkluderet, at Google for at rette op på denne adfærd bør behandle sin egen prissammenligningstjeneste på samme måde som konkurrenternes. Google har nu ti uger til at reagere på Kommissionens påstande og anmode om en formel høring. Kommissionen mener generelt, at de tilsagn, som Google tidligere har foreslået, ikke var tilstrækkelige til at rette op på problemet.

Yderligere oplysninger om Kommissionens formel indsigelse om prissammenligning findes her.

Android

Siden 2005 har Google stået i spidsen for udviklingen af mobilstyresystemet Android. Det er et open source-system, hvilket betyder, at alle frit kan bruge det og være med til at udvikle det. De fleste producenter af smartphones og tablets anvender Android-styresystemet i kombination med en række andre af Googles applikationer og tjenester. Disse producenter indgår aftaler med Google om retten til at installere Googles applikationer på deres Android-styrede produkter. Kommissionens tilbundsgående undersøgelse vil fokusere på, om Google har overtrådt EU's kartel- og monopolregler ved at hindre udviklingen af konkurrerende mobilstyresystemer, applikationer og tjenester og deres adgang til markedet til skade for forbrugere og udviklere af innovative tjenester og produkter.

Yderligere oplysninger om Kommissionens formelle undersøgelse af Google med hensyn til Android-mobilstyresystemet findes her.

 

Baggrund

Kommissionen fortsætter efter EU's kartel- og monopolregler sin igangværende formelle undersøgelse af Googles adfærd i EØS, herunder selskabets begunstigelse af egne specialiserede tjenester i de generelle søgeresultater og mistanken om kopiering af konkurrenternes webindhold (kaldet "scraping"), eneret til annoncering og urimelige restriktioner for annoncører.

IP/15/4780

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar