Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zaslala společnosti Google prohlášení o námitkách kvůli službě porovnávání obchodních nabídek a zahájila formální vyšetřování u Androidu

Brusel, 15 duben 2015

Evropská komise zaslala společnosti Google prohlášení o námitkách, v němž vyjadřuje domněnku, že společnost zneužívala své dominantní postavení na trzích pro služby obecného internetového vyhledávání v Evropském hospodářském prostoru, jelikož na svých stránkách s výsledky obecného vyhledávání soustavně upřednostňovala vlastní produkt pro porovnávání nákupních nabídek. Komise zaujala předběžné stanovisko, že toto jednání porušuje antimonopolní pravidla EU, protože potlačuje hospodářskou soutěž a poškozuje spotřebitele. Zaslání prohlášení o námitkách nepředjímá výsledek šetření.

Komise rovněž formálně zahájila samostatné antimonopolní šetření, pokud jde o chování společnosti Google v případě mobilního operačního systému Android. Vyšetřování se zaměří na to, zda Google neuzavřel protisoutěžní dohody nebo nezneužíval možného dominantního postavení v oblasti operačních systémů, aplikací a služeb pro inteligentní mobilní zařízení.

„Cílem Komise je uplatňování antimonopolních pravidel EU, aby společnosti působící v Evropě – ať už sídlí kdekoli – evropským spotřebitelům uměle neupíraly právo na co nejširší výběr zboží nebo nepotlačovaly inovace“, vysvětluje komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová a dodává:

„V případě Googlu se obávám, že společnost nespravedlivě zvýhodňovala svou vlastní službu pro porovnávání obchodních nabídek, a antimonopolní pravidla EU tak porušovala. Nyní má příležitost přesvědčit Komisi o opaku. Pokud by však šetření naše obavy potvrdilo, musela by společnost Google čelit právním důsledkům a změnit způsob, jakým v Evropě podniká.

Z mého podnětu bylo rovněž zahájeno formální antimonopolní šetření toho, jak si Google počíná v případě mobilních operačních systémů, aplikací a služeb. Význam chytrých telefonů, tabletů a podobných zařízení v každodenním životě mnoha lidí roste a chci se postarat o to, aby se trhy v tomto odvětví mohly rozvíjet, aniž by jim v tom kterákoli konkrétní společnost bránila svými protisoutěžními omezeními.“

Nakupování na základě porovnávání nabídek

Produkty pro porovnávání obchodních nabídek umožňují spotřebitelům vyhledávat zboží na internetových nákupních stránkách a porovnávat ceny různých prodejců. V rámci šetření zahájeného v listopadu 2010 dospěla Komise k předběžnému závěru, že společnost Google na svých stránkách s výsledky obecného vyhledávání soustavně upřednostňuje svůj vlastní srovnávací produkt (aktuálně pojmenovaný „Google Shopping“), a to například tím, že tuto aplikaci na obrazovce zvýrazňuje, čímž může uměle odvádět pozornost od srovnávacích služeb svých konkurentů a omezovat je v soutěžení na trhu. Komise se obává, že uživatelé při hledání nemusí vždy najít nejrelevantnější výsledky, což poškozuje spotřebitele a potlačuje inovace. Aby společnost Google takové počínání napravila, podle předběžného stanoviska Komise by neměla mezi svou vlastní srovnávací službou a srovnávacími službami svých konkurentů nijak rozlišovat. Společnost se nyní může k tvrzením Komise do deseti týdnů vyjádřit a následně požádat o formální slyšení. Návrhy závazků, které Google předložil dříve, Komise celkově nepovažovala za dostačující k tomu, aby byly její obavy o hospodářskou soutěž rozptýleny.

Bližší informace ohledně prohlášení o námitkách, jež Komise vydala v souvislosti s nakupováním na základě porovnávání obchodních nabídek, lze nalézt zde.

Android

Od roku 2005 vede Google vývoj mobilního operačního systému Android. Zmiňovaný systém je systémem otevřeným, což znamená, že jej může kdokoli volně používat a rozvíjet. Většina výrobců chytrých telefonů a tabletů používá operační systém Android v kombinaci s řadou patentovaných aplikací a služeb společnosti Google. Aby výrobci získali právo instalovat na svých zařízeních se systémem Android aplikace Googlu, uzavírají se společností dohody. Podrobné šetření Komise se zaměří na to, zda společnost Google neporušuje antimonopolní pravidla EU tím, že brání konkurenčním mobilním operačním systémům, aplikacím a službám v rozvoji a přístupu na trh, a poškozuje tak spotřebitele a vývojáře inovačních služeb a produktů.

O formálním vyšetřování společnosti Google, které Komise vede v souvislosti s mobilním operačním systémem Android, se lze více dozvědět zde.


Souvislosti

Komise podle antimonopolních pravidel EU pokračuje ve formálním šetření, jež bylo zahájeno kvůli dalším aspektům chování společnosti Google v EHP, mimo jiné i kvůli příznivému zacházení, jakému se u Googlu ve výsledcích obecného vyhledávání dostává dalším specializovaným vyhledávacím službám, kvůli podezření na kopírování internetového obsahu konkurentů (tzv. scrapingu), kvůli výhradním smlouvám o reklamě a kvůli nepatřičnému omezování inzerentů.

IP/15/4780

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar