Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Антитръстови правила: Комисията изпраща изложение на възраженията до Google относно услугата за сравнително пазаруване и открива отделна официална процедура по разследване, свързана с Android

Брюксел, 15 Април 2015

Европейската комисия изпрати изложение на възраженията до Google, в което твърди, че компанията е злоупотребила със своето господстващо положение в Европейското икономическо пространство (ЕИП) на пазарите за услуги за обикновено търсене в интернет, като при показването на резултатите от такова търсене систематично е давала предимство на собствения си продукт за сравнително пазаруване. Предварителното становище на Комисията е, че това поведение нарушава антитръстовите правила на ЕС, тъй като възпрепятства конкуренцията и вреди на потребителите. Изпращането на изложение на възраженията не предрешава резултата от разследването.

Комисията официално откри и отделно антитръстово разследване срещу поведението на Google, свързано с Android — операционната система за мобилни устройства. Разследването ще се съсредоточи върху това дали Google е сключила антиконкурентни споразумения или е злоупотребила с вероятно господстващо положение в областта на операционните системи, приложенията и услугите за интелигентни мобилни устройства.

Комисарят на ЕС по конкуренция Маргрете Вестегер заяви: „Целта на Комисията е да прилага антитръстовите правила на ЕС, за да гарантира, че предприятията с дейност в Европа, независимо от мястото им на установяване, не лишават изкуствено потребителите в Европа от възможно най-голям избор и не пречат на иновациите.“

„В случая с Google съм загрижена от това, че предприятието е предоставило несправедливо предимство на своята собствена услуга за сравнително пазаруване в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Сега Google разполага с възможността да убеди Комисията в обратното. Ако обаче разследването потвърди нашите опасения, Google ще трябва да поеме правните последици и да промени начина, по който развива своята дейност в Европа.“

„Дадох също началото на официално антитръстово разследване срещу поведението на Google по отношение на операционните системи, приложенията и услугите, предназначени за мобилни устройства. Смартфоните, таблетите и подобни устройства играят все по-важна роля в ежедневието на много хора и аз бих искала да направя необходимото пазарите в тази област да могат да се развиват без антиконкурентни ограничения, налагани от което и да е дружество.“

Сравнително пазаруване

Сравнителното пазаруване позволява на потребителите да търсят продукти от уебсайтове и да сравняват цените между различни търговци. Предварителното заключение на Комисията от разследването, започнало през ноември 2010 г., е, че при обикновено търсене в интернет Google систематично облагодетелства в показваните резултати собствения си продукт за сравнително пазаруване (наричан „Google shopping“), като например представя на екрана Google Shopping на по-преден план. По този начин Google може да отклони изкуствено трафика от конкурентни услуги за сравнително пазаруване и да възпрепятства способността им да се конкурират на пазара. Комисията се опасява, че потребителите не виждат непременно най-точните резултати в отговор на търсенията, което е в ущърб на потребителите и пречи на иновациите. Предварителното становище на Комисията е, че за да се коригира това поведение, Google следва да се отнася по еднакъв начин към собствената си услуга за сравнително пазаруване и към услугите на конкурентите. От този момент Google разполага с десет седмици, за да отговори на твърденията на Комисията, а след това и да поиска официално изслушване. Комисията счита, че направените досега предложения за ангажименти от страна на Google като цяло са били недостатъчни, за да бъдат разсеяни нейните опасения, свързани с конкуренцията.

Повече подробности относно изложението на възраженията на Комисията за сравнителното пазаруване могат да бъдат намерени тук.

Android

От 2005 г. насам Google ръководи развитието на операционната система Android за мобилни устройства. Android е система с отворен код, което означава, че тя може да бъде използвана и разработвана свободно и от всеки. По-голямата част от производителите на смартфони и таблети използват операционната система Android в комбинация с редица приложения и услуги, които са собственост на Google. Тези производители сключват с Google споразумения, за да получат правото да инсталират върху своите работещи с Android устройства приложенията на Google. Задълбоченото разследване на Комисията ще се съсредоточи върху това дали Google е нарушила антитръстовите правила на ЕС, като е възпрепятствала развитието и достъпа до пазара на конкурентните операционни системи, приложения и услуги за мобилни устройства в ущърб на потребителите и разработчиците на новаторски услуги и продукти.

Повече подробности относно официалното разследване на Комисията срещу Google във връзка с операционната система за мобилни устройства Android могат да бъдат намерени тук.

История на досието

В изпълнение на антитръстовите правила на ЕС Комисията продължава своето официално разследване на други аспекти от поведението на Google в ЕИП, сред които благоприятното третиране, което Google запазва за други специализирани услуги за търсене в своите резултати от обикновено търсене, и опасенията, предизвикани от копирането на съдържание от уеб сайтовете на конкуренти (известно като „скрейпинг“), изключителните договори за реклама и неоправданите ограничения за рекламодателите.

IP/15/4780

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar