Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Več svobode državam članicam pri odločanju o uporabi GSO v hrani in krmi

Bruselj, 22 april 2015

Evropska komisija je danes predstavila rezultate pregleda postopka odločanja za odobritev gensko spremenjenih organizmov (GSO) kot živil in krme. Ta pregled je že napovedala v svojih političnih usmeritvah, ki jih je julija 2014 predstavila Evropskemu parlamentu in na podlagi katerih je bila potrjena. Pregled je potrdil potrebo po spremembah, ki bi odražale javno mnenje in bi nacionalnim vladam omogočale večji vpliv pri odločanju o uporabi v EU odobrenih GSO za prehrano živali (krma) in ljudi (živila). Na podlagi tega pregleda Komisija predlaga spremembo zakonodaje, ki bi državam članicam dala več svobode pri odločanju, ali bodo na svojem ozemlju omejile ali prepovedale uporabo v EU odobrenih GSO v živilih ali krmi.

Komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je dejal: „Vesel sem, da lahko s pregledom zakonodaje o postopku odločanja glede GSO izpolnim eno od pomembnih zavez Komisije.Komisija je upoštevala pomisleke številnih evropskih državljanov, ki se odražajo v stališčih njihovih nacionalnih vlad.S sprejetjem današnjega predloga bodo države članice, povsem v skladu z načelom subsidiarnosti, dobile večji vpliv pri odločanju o uporabi v EU odobrenih GSO v živilih in krmi na svojih ozemljih.“


Odslej več fleksibilnosti pri uporabi GSO

Predlog, ki ga je Komisija sprejela danes, državljanom pošilja jasno sporočilo, da Evropa upošteva njihove pomisleke, ki se lahko razlikujejo od države do države. Z novim pristopom k problematiki želi Komisija doseči pravo razmerje med ohranitvijo evropskega sistema odobritev in možnostjo, da se države članice same odločajo glede uporabe GSO na svojih ozemljih. Ker je bistveno, da se ohrani enotni sistem obvladovanja tveganja – saj to zagotavlja enako raven zaščite po vsej EU –, ne bodo spremenjeni niti sedanji sistem odobritve, ki temelji na znanosti, niti pravila o označevanju, ki potrošniku zagotavljajo izbiro. Spremenilo se bo le to, da se bodo lahko države članice odločile, da v svoji prehranski verigi ne dovolijo uporabe posameznega GSO, ki je sicer v Evropi odobren za uporabo kot živilo ali krma (možnost izvzetja).

Države članice bodo morale utemeljiti, da so njihovi ukrepi izvzetja skladni s pravom EU, kar vključuje tudi načela notranjega trga, in mednarodnimi obveznostmi EU, katerih sestavni del so obveznosti EU do Svetovne trgovinske organizacije (STO). Izvzetje bo moralo temeljiti na legitimnih razlogih, ki se morajo razlikovati od tistih, ki so že ocenjeni na ravni EU, denimo tveganje za zdravje ljudi ali živali ali okolje.

Ta predlog vključuje in dopolnjuje pravice, ki jih države članice že imajo v zvezi z GSO za gojenje po Direktivi (EU) 2015/412, ki je začela veljati ta mesec na podlagi nedavnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom. EU bi tako imela usklajen sklop pravil za odobritev GSO za gojenje ter za uporabo v živilih in krmi, kar bi omogočalo, da se upoštevajo pomisleki posameznih držav članic na obeh področjih.

Ta zakonodajni predlog bo zdaj po rednem zakonodajnem postopku predložen Evropskemu parlamentu in Svetu.


Več informacij:

Vprašanja in odgovori o politikah EU v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi (MEMO/15/4778)

Pregled postopka odločanja o gensko spremenjenih organizmih v EU: vprašanja in odgovori (MEMO/15/4779)

Spletno mesto GD SANTE

IP/15/4777

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar