Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Veća sloboda za države članice pri odlučivanju o uporabi genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje

Brisel, 22 travanj 2015

Komisija će danas predstaviti ishod svojeg preispitivanja postupka odlučivanja o odobravanju uporabe genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje. To preispitivanje proizašlo je iz političkih smjernica predstavljenih Europskom parlamentu u srpnju 2014., na temelju kojih je izabrana aktualna Komisija. Preispitivanjem se potvrđuje potreba za promjenom kojom bi se uzela u obzir gledišta javnosti te nacionalnim vladama omogućila veća sloboda u odlučivanju o uporabi genetski modificiranih organizama odobrenih na razini EU-a u hrani i hrani za životinje. Na temelju rezultata tog preispitivanja Komisija predlaže izmjenu zakonodavstva kako bi se državama članicama dodijelila veća sloboda u pogledu ograničenja ili zabrane uporabe genetski modificiranih organizama odobrenih na razini EU-a u hrani i hrani za životinje na njihovu državnom području.

„Drago mi je da preispitivanjem postupka odlučivanja o genetski modificiranim organizmima možemo ispuniti jednu od najvažnijih obveza koju je aktualna Komisija preuzela. Komisija je uzela u obzir dvojbe mnogih građana EU-a koje su očite iz iznesenih stajališta njihovih nacionalnih vlada. Će se prijedlogom, nakon njegova donošenja, državama članicama u skladu s načelom supsidijarnosti omogućiti potpuna sloboda u pogledu uporabe genetski modificiranih organizama odobrenih na razini EU-a u hrani i hrani za životinje na njihovu državnom području”, izjavio je povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis.


Od danas fleksibilniji pristup uporabi genetski modificiranih organizama

Danas donesenim prijedlogom Komisije građanima se šalje jasna poruka da EU uzima u obzir njihove dvojbe, koje se mogu razlikovati ovisno o državi članici. Novim pristupom nastoji se postići ravnoteža između održavanja postojećeg sustava odobravanja na razini EU-a i omogućivanja veće slobode državama članicama u pogledu odlučivanja o uporabi genetski modificiranih proizvoda na njihovu državnom području. S obzirom na to da je ključno održati jedinstveni sustav upravljanja rizikom jer se njime osigurava jednaka razina zaštite diljem EU-a, neće se mijenjati aktualni sustav odobravanja, koji se temelji na znanstvenim činjenicama i pravilima označivanja kojima se potrošačima osigurava izbor. Ono što će se promijeniti jest da će nakon odobravanja uporabe određenog genetski modificiranog organizma na razini EU-a države članice zahvaljujući mjerama izuzeća imati mogućnost ograničiti ili zabraniti uporabu tog genetski modificiranog organizma u vlastitom prehrambenom lancu.

Države članice bit će dužne dokazati da su njihove mjere izuzeća u skladu s pravom EU-a, kojim su obuhvaćena i načela unutarnjeg tržišta i međunarodne obveze EU-a, uključujući obveze EU-a u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Mjere izuzeća temelje se na legitimnim razlozima koji se razlikuju od onih procijenjenih na razini EU-a, tj. opasnost za zdravlje ljudi ili životinja te za okoliš.

Prijedlogom su obuhvaćena i dopunjena prava koja države članice već imaju u pogledu uzgoja genetski modificiranih organizama na temelju Direktive (EU) 2015/412, koja je stupila na snagu početkom ovog mjeseca, a temelji se na nedavnom dogovoru Europskog parlamenta i Vijeća. Na taj bi način Europska unija imala usklađena pravila za odobravanje uzgoja genetski modificiranih organizama i njihove uporabe u hrani i hrani za životinje, pri čemu bi se zasebno uzele u obzir dvojbe svake države članice u pogledu oba područja.

Zakonodavni prijedlog bit će upućen Europskom parlamentu i Vijeću kako bi se pokrenuo redoviti zakonodavni postupak.


Dodatne informacije:

Pitanja i odgovori povezani s politikama EU-a o genetski modificiranim organizmima (MEMO/15/4778)

Preispitivanje postupka odlučivanja o genetski modificiranim organizmima u EU-u – pitanja i odgovori (MEMO/15/4779)

Web-mjesto GU SANTE-a

IP/15/4777

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar