Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fusioner: Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af den planlagte fusion af TeliaSoneras og Telenors danske telekommunikationsaktiviteter

Bruxelles, 08 april 2015

Europa-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, om det foreslåede joint venture mellem de danske operatører TeliaSonera AB og Telenor ASA er i overensstemmelse med EU's fusionsregler. Begge selskaber leverer telekommunikationstjenester i flere europæiske lande. Kommissionen er bekymret for, hvorvidt den fusionerede enhed på det danske marked for mobil telekommunikation vil stå over for tilstrækkelig konkurrence fra de to eneste tilbageværende spillere på markedet. Hvis ikke, vil det kunne føre til højere priser og mindre innovation. Indledningen af en tilbundsgående undersøgelse foregriber ikke udfaldet af undersøgelsen. Kommissionen råder nu over 90 arbejdsdage - frem til den 19. august 2015 - til at træffe en afgørelse.

I Danmark leverer både TeliaSonera og Telenor mobile og faste telekommunikationstjenester samt bredbånds- og fjernsynstjenester. TeliaSonera leverer mobile telekommunikationstjenester under sit hovedselskab Telia samt via underselskaberne Call Me og DLG Tele. Telenor leverer mobiltelekommunikationstjenester under sit hovedselskab Telenor og via underselskaberne CBB Mobil og BiBoB.

Margrethe Vestager, kommissær med ansvar for konkurrencepolitikken, udtaler i denne forbindelse: "Telekommunikationstjenester er vigtige i mange menneskers hverdag. Mit mål er at sikre, at den planlagte fusion ikke fører til højere priser for de danske forbrugere og virksomheder ".

Med den planlagte transaktion sammenlægges den næststørste og den tredjestørste operatør på det mobile detailmarked, og antallet af mobilnetværksoperatører i Danmark reduceres fra fire til tre. Herved skabes den største spiller, både med hensyn til indtægter og antallet af abonnenter, efterfulgt af selskabet TDC, som har stort set samme størrelse, og en mindre spiller - Hi3G.

Kommissionen ser derfor en risiko for, at transaktionen vil begrænse den fusionerede enheds og konkurrenternes incitamenter til at konkurrere, hvilket vil føre til højere priser, tab af nyskabende løsninger og lavere kvalitet på det danske detailmarked for mobil telekommunikation. Transaktionen kan også føre til en reduktion af antallet af mobilnetværksoperatører, der kan levere engrostjenester, og hermed reducere antallet af alternative værtsnetværk samt svække forhandlingspositionen for engroskunder (andre selskaber, der ønsker at levere mobile telekommunikationstjenester uden at eje deres eget netværk). Den omtalte fusion vil endelig resultere i en højt koncentreret markedsstruktur med to store og symmetriske operatører på detail- og engrosniveauet, og den udvikling vil ifølge Kommissionen indebære en risiko for, at de tilbageværende operatører koordinerer deres aktiviteter.

Kommissionen vil nu gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af den planlagte transaktion for at afgøre, hvorvidt dens betænkeligheder med hensyn til konkurrencen er begrundede eller ej. Fusionen blev anmeldt til Kommissionen den 27. februar 2015.

Selskaber og produkter

TeliaSonera er en telekommunikationsoperatør, der er hjemmehørende i Sverige. Virksomheden leverer mobile og faste telekommunikationstjenester samt bredbånds- og fjernsynstjenester i Danmark, Estland, Finland, Litauen og Sverige. Den leverer mobile telekommunikationstjenester i Letland, Norge og Spanien. TeliaSonera leverer også telekommunikationstjenester i en række lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Telenor er en telekommunikationsoperatør, der er hjemmehørende i Norge. I EØS leverer Telenorgruppen mobile og faste telekommunikationstjenester, bredbånds- og fjernsynstjenester i Norge, Sverige og Danmark samt mobile telekommunikationstjenester i Ungarn og Bulgarien. Telenorgruppen leverer også telekommunikationstjenester i en række lande uden for EØS.

TeliaSonera og Telenor samarbejder allerede i Danmark via en aftale om netværksdeling, som blev godkendt af Konkurrencestyrelsen i 2012.

Fusionskontrol og procedurer

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelse af virksomheder med en omsætning over visse tærskler(se artikel 1 fusionsforordningen) og til at hindre fusioner, der ellers i betydelig grad ville hæmme den effektive konkurrence inden for EØS eller en væsentlig del af det.

Langt størstedelen af de anmeldte fusioner giver ikke anledning til konkurrenceproblemer og godkendes efter en rutinemæssig gennemgang. Når en fusion er anmeldt, har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at afgøre, om den vil godkende fusionen (fase I) eller indlede en tilbundsgående undersøgelse (fase II).

Ud over den her omhandlede transaktion er der 7 andre igangværende fase II-fusionsundersøgelser:

-     det planlagte joint venture mellem to af verdens førende kaffeproducenter, hollandske Douwe Egberts Master Blenders 1753 B.V. (DEMB) og amerikanske Mondelēz International Inc. (Mondelēz), hvor fristen for en afgørelse er den 1. juni 2015 (IP/14/2682)

-     telekommunikationsselskabet Oranges planlagte erhvervelse af sin rival Jazztel (IP/14/2367 og IP/15/3680), hvor fristen for en afgørelse er den 1. juni 2015

-     det planlagte joint venture mellem de kollektive forvaltningsorganisationer PRSfM fra Storbritannien, svenske STIM og tyske GEMA inden for onlinelicensering af musikværker, hvor fristen for en afgørelse er den 26. juni 2015 (IP/15/3300)

-     Cargills planlagte erhvervelse af Archer Daniels Midlands chokoladeaktiviteter, hvor fristen for en afgørelse er den 23. juli 2015 (IP/15/4479)

-     tyske Siemens' planlagte erhvervelse af amerikanske Dresser-Rand, der producerer roterende udstyr, hvor fristen for en afgørelse er den 24. juli 2015 (IP/15/4429)

-     General Electrics planlagte erhvervelse af Alstoms aktiviteter inden for termisk energi, vedvarende energi og forsyningsnet, hvor fristen for en afgørelse er den 6. august 2015 (IP/15/4478)

-     Aserbajdsjans statslige olieselskabs (SOCAR) planlagte erhvervelse af den græske gasforsyningsvirksomhed DESFA (IP/14/1442).

Flere oplysninger vil blive lagt ud på webstedet for GD for Konkurrence i det offentlige register over konkurrencesager under sagsnummer M.7419.

IP/15/4749

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar