Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT RO

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Фонд „Солидарност“ на ЕС: 66,5 млн. евро за България, Италия и Румъния след тежките наводнения

Брюксел, 09 Април 2015

Днес Комисията отпусна на България, Италия и Румъния помощ в размер на 66,5 млн. евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с трите природни бедствия, сполетели тези страни през 2014 г.

Помощта — 1,98 млн. евро за България, 56 млн. евро за Италия и почти 8,5 млн. евро за Румъния — има за цел отчасти да покрие разходите за възстановителни дейности след наводненията. По-конкретно, средствата ще се изразходват за възстановяване на жизненоважни услуги и инфраструктура, за покриване на разходите за спешни и спасителни операции и за почистване в засегнатите региони.

Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика, заяви: „Фонд „Солидарност“ на ЕС е един от най-ярки символи на нашата солидарност във време на нужда. Финансовата помощ, предлагана в представеното днес решение, ще помогне на едни от най-слабо развитите региони в Европа да стъпят отново на крака. Тя също така показва солидарността със 130-те хиляди души, които се опитват да преодолеят последствията от опустошителните наводнения.“

В много от програмите, съфинансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014 — 2020 г., се предвиждат инвестиции за предотвратяване на наводненията и смекчаване на последиците от изменението на климата.


Контекст

Италия: През октомври и ноември 2014 г. пет италиански региона — Емилия-Романя, Лигурия, Ломбардия, Пиемонт и Тоскана пострадаха от поредица от проливни дъждове, които предизвикаха наводнения, кални свлачища и свличания на земна маса. През февруари 2015 г. италианските власти подадоха заявление за финансова помощ от фонд „Солидарност“. В заявлението разрушенията са подробно описани, по-конкретно в Лигурия, където реките преляха, наводниха мостове и пътища и нанесоха значителни щети на икономическите сектори в много градове, например Генуа. Общият брой на жертвите на бедствието бе 11, а 3000 души трябваше да бъдат евакуирани.

Румъния: През май 2014 г. много части на Румъния бяха сполетени от наводнения, които нанесоха щети на транспортната, водната, енергийната и комуникационната инфраструктура, както и на множество домове и земеделски стопанства. Съседна Сърбия вече получи помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС, след като пострада от същото бедствие. Наводнението засегна 30 от 42-та окръга в Румъния, като предизвика евакуацията на местни жители и значителни загуби в различни икономически сектори. Много фермери загубиха реколта или добитък, а горски пътища бяха унищожени от прелели язовири. Бяха наводнени множество училища, болници, обществени сгради и културни обекти.

През юли и август на същата година силни валежи, наводнения и свлачища засегнаха над 126 000 души в пет окръга на румънския Югозападен район (Sud-Vest Oltenia). Според данните в заявлението за помощ са нанесени щети на над 2300 жилищни сгради, 20 училища, 9 детски градини, 11 училища, скъсани са язовирни стени и диги и са пострадали пътища, мостове, пречиствателни станции и канализационни системи. Също така множество земеделски стопани са претърпели огромни загуби на продукция.

България: Северозападният район — един от най-слабо развитите региони в ЕС — пострада сериозно от наводнения през лятото на 2014 г. Според заявлението щетите са били най-големи в град Мизия и село Крушовица. Наводнени са 700 жилищни и обществени сгради, както и основни пътища и земеделски стопанства. На 2 август кметът на Мизия обяви бедствено положение и се наложи над 800 души да бъдат евакуирани. Сериозни щети бяха нанесени на енергийната, водната и транспортната инфраструктура, както и на обществени сгради, обекти на културното наследство и защитени природни територии.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Общият размер на средствата, предвидени за фонд „Солидарност“ през 2015 г., е 541,2 млн. евро. Като се добави остатъкът от средствата за миналата година, общият размер на наличните средства на фонда за 2015 г. надхвърля 895 млн. евро.

Финансовата помощ от фонда се изчислява въз основа на общата стойност на преките щети от бедствие. Тази помощ може да бъде използвана само за основни неотложни и възстановителни действия (както е посочено в член 3 от регламента за създаване на фонда).

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е създаден, за да подпомага финансово страните членки и страните кандидатки за членство в ЕС след големи природни бедствия. Фондът е учреден след големите наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г.

На 28 юни 2014 г. влезе в сила преразгледаният регламент за фонд „Солидарност“, с който се опростяват съществуващите правила, така че помощите да могат да се изплащат по-бързо отпреди.


За повече информация:

Решения: Фонд „Солидарност“ на ЕС

Реформа на Фонд „Солидарност” на ЕС: съобщение за медиите и MEMO/13/723

Twitter: @EU_Regional,@CorinaCretuEU #EUSF

IP/15/4746

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar