Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Kodanike võimalus kaasa rääkida: komisjoni aruanne Euroopa kodanikualgatuste kohta

Brüssel, 31 märts 2015

Viimase kolme aasta jooksul on hinnanguliselt kuus miljonit eurooplast toetanud Euroopa kodanikualgatusi ning kasutanud võimalust juhtida Euroopa poliitikakujundajate tähelepanu olulistele probleemidele. Euroopa Komisjon avaldab täna aruande, milles käsitletakse uue meetme rakendamist alates selle jõustumisest 1. aprillil 2012.

Asjaolu, et kaks kodanikualgatust on läbinud kogu protsessi, näitab, et Euroopa kodanikualgatuse kehtestamise määrus on täielikult rakendunud. Siiski tunnistatakse aruandes, et protsessi on võimalik veelgi paremaks muuta ning esitatakse mitu võimalikku küsimust edasiseks aruteluks sidusrühmade ja institutsioonidega.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Euroopa kodanikualgatus on üks olulisimatest viisidest tugevdada usaldust Euroopa institutsioonide vastu ja edendada kodanike aktiivset osalemist ELi poliitikakujundamises. Peame otsima uuenduslikke viise kodanikualgatuse suuremaks ja tulemuslikumaks kasutamiseks. See on oluline vahend ning me peame tagama, et selle võimalused saavad täielikult kasutatud.”

Lissaboni lepingus sätestatud eeskirjade kohaselt peab komisjon teemat ametlikult arutama ja esitama vastuse komisjoni teatise vormis juhul, kui kodanikualgatus kogub rohkem kui miljon toetusavaldust (allkirja) valdkonnas, kus Euroopa Komisjonil on õigus esitada õigusakti ettepanek.

Aruandest nähtub, et viimase kolme aasta jooksul on laekunud 51 taotlust kodanikualgatuste registreerimiseks. Neist 51 taotlusest kuulusid 31 komisjoni pädevusse ja need registreeriti; 3 algatust on praeguseks ületanud ühe miljoni allkirja künnise; 12 algatuse puhul ei suudetud tähtajaks vajalikku arvu allkirju koguda; 3 algatuse jaoks kogutakse praegu veel toetusavaldusi ning 10 algatust võtsid korraldajad tagasi.

Toetusavaldusi on saadud ELi kõigi 28 liikmesriigi kodanikelt. Siiski on juhuseid, et mõni kodanik ei ole saanud algatusele toetust avaldada, sest liikmesriigiti on nõuded erinevad. Komisjon peab asjaomaste liikmesriikidega konstruktiivseid arutelusid, et seda probleemi lahendada ning on võtnud täna meetmeid selle lihtsustamiseks.

Samuti on veebipõhiste allkirjade kogumise süsteemide loomine osutunud korraldajatele keerukaks ja mõnel juhul mõjutanud toetusavalduste kogumiseks ettenähtud aega. Komisjon on pakkunud korraldajatele ajutisi veebimajutuse lahendusi ning hiljuti tellis uuringu Euroopa kodanikualgatuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise mõju kohta, et leida püsiv lahendus.

 

Taustteave

Euroopa kodanikualgatus võeti kasutusele Lissaboni lepinguga. Selle eeskirjad ja menetlused on sätestatud määruses, mille Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vastu 16. veebruaril 2011. Määrust hakati kohaldama 1. aprillist 2012. Määrusega nähakse ette, et 1. aprilliks 2015 ja pärast seda iga kolme aasta järel peab komisjon esitama selle määruse kohaldamise kohta aruande.

 

Lisateave

Euroopa kodanikualgatuse aruanne

Euroopa kodanikualgatuse määrus – konsolideeritud tekst

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Komisjoni teatis kodanikualgatuse „Right2Water” (õigus veele) kohta

Komisjoni teatis kodanikualgatuse „One of Us” („Üks meist”) kohta

IP/15/4729

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar