Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Право на глас на гражданите: доклад на Комисията относно европейските граждански инициативи

Брюксел, 31 Март 2015

През последните три години около шест милиона европейци подкрепиха европейски граждански инициативи и дадоха своя глас, за да привлекат пряко вниманието на създателите на политики на европейско равнище към важни каузи. Днес Европейската комисия публикува доклад за прилагането на този нов инструмент от влизането му в сила на 1 април 2012 г. досега.

Фактът, че две такива инициативи успяха да преминат целия жизнен цикъл, потвърждава, че Регламентът относно гражданската инициатива е изпълнен изцяло. В доклада обаче се признава, че процесът може да бъде допълнително подобрен, и се набелязват редица въпроси за по-нататъшно обсъждане със заинтересованите страни и институциите.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Европейската гражданска инициатива е един от основните инструменти за укрепване на доверието в европейските институции и за насърчаване на активното участие на гражданите в създаването на политики на равнище ЕС. Трябва да потърсим нови начини, с които да окуражим по-активното и по-ефективно използване на този инструмент, който е от голямо значение и за който трябва да гарантираме, че постига своя пълен потенциал“.

Съгласно правилата, установени в Договора от Лисабон, ако дадена гражданска инициатива събере над един милион изявления за подкрепа (подписи) в област, в която Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, Комисията трябва официално да обсъди въпроса и да публикува отговор под формата на съобщение на Комисията.

В доклада се посочва, че през последните три години са получени 51 искания за стартиране на инициатива. От тях 31 искания попадаха в области от компетентността на Комисията и бяха регистрирани; до този момент 3 инициативи достигнаха прага от един милион подписа; 12 инициативи достигнаха края на периода за събиране на подкрепа, без да достигнат прага; за 3 инициативи все още се събират изявления за подкрепа; други 10 бяха оттеглени от организаторите.

Изявления за подкрепа бяха получени от граждани във всички 28 държави — членки на ЕС. Има случаи обаче, при които някои граждани не могат да подкрепят инициативи поради различия в изискванията на държавите членки. Комисията участва в конструктивно обсъждане със съответните държави членки, за да намери решение на тези въпроси, и днес прие мерки, които да улеснят това.

Трудно за организаторите на инициативи се оказа и създаването на системи за събиране на подписи онлайн, като в някои случаи това се отрази и върху времето, с което те разполагаха за събиране на изявления за подкрепа. Комисията предложи на организаторите да хоства временно тези системи на своите сървъри и наскоро възложи проучване на въздействието на информационните и комуникационните технологии във връзка с европейските граждански инициативи, за да намери трайно решение на това предизвикателство.

 

Контекст

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Правилата и процедурите са установени в регламент, който беше приет от Европейския парламент и Съвета на 16 февруари 2011 г. и започна да се прилага на 1 април 2012 г. В регламента се предвижда, че не по-късно от 1 април 2015 г. и на всеки три години след това Комисията представя доклад за прилагането му.

 

За повече информация:

Доклад относно европейската гражданска инициатива

Регламент относно гражданската инициатива — консолидиран текст

Уебсайт за европейската гражданска инициатива

Съобщение на Комисията относно европейската гражданска инициатива „Право на вода“

Съобщение на Комисията относно европейската гражданска инициатива „Един от нас“

IP/15/4729

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar