Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Sektor mleka EU se pripravlja na odpravo mlečnih kvot

Bruselj, 26 marec 2015

Sistem mlečnih kvot EU bo odpravljen 31. marca 2015. Uveden je bil leta 1984, ko je bila ponudba v EU bistveno večja od povpraševanja, kot eden od načinov za zmanjševanje strukturnih presežkov. Zaporedne reforme skupne kmetijske politike EU so povečale tržno naravnanost sektorja, hkrati pa so s številnimi drugimi bolj usmerjenimi ukrepi zagotavljale podporo proizvajalcem na ranljivih območjih, kot so gorski predeli, kjer so proizvodni stroški višji. Unija se je za končni datum odprave kvot najprej odločila leta 2003, da bi se evropski proizvajalci lažje odzvali na naraščajoče povpraševanje, predvsem na svetovnem trgu. Leta 2008 je svojo odločitev potrdila z več ukrepi za lažji prehod na nove razmere. Kljub kvotam se je v zadnjih 5 letih izvoz evropskih mlečnih izdelkov iz EU po obsegu povečal za 45 %, po vrednosti pa za 95 %. Tržne napovedi za nadaljnjo rast ostajajo zelo obetavne zlasti za proizvode z visoko dodano vrednostjo, kot je sir, pa tudi za sestavine v prehranskih, športnih in dietetičnih proizvodih.

Glede odprave sistema kvot je evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan povedal: „Odprava sistema mlečnih kvot je za Unijo tako izziv kot priložnost.Izziv zato, ker se bo celotna generacija proizvajalcev mleka soočala s popolnoma novimi, nedvomno spremenljivimi okoliščinami.Je pa to brez dvoma tudi priložnost za rast in nova delovna mesta.Čeprav se vse bolj osredotočamo na proizvode z visoko dodano vrednostjo in na sestavine za funkcionalna živila, bi bil sektor mleka lahko gonilo evropske gospodarske rasti.Ranljivejša področja bi odpravo sistema kvot lahko videla kot grožnjo, toda pravzaprav imajo lahko korist od vrste ukrepov za razvoj podeželja v skladu z načelom subsidiarnosti.“

Več podrobnosti, vključno s pogosto zastavljenimi vprašanji, obrazložitvenimi grafi, tržnimi poročili in avdiovizualnim gradivom (vključno z arhivskimi fotografijami in posnetki): http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/index_en.htm.

IP/15/4694

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar