Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Секторът на млякото в ЕС се подготвя за края на квотите за мляко и млечни продукти

Брюксел, 26 Март 2015

Действието на квотния режим за мляко и млечни продукти в ЕС изтича на 31 март 2015 г. Въведен за пръв път през 1984 г., когато производството в ЕС значително надхвърля търсенето, квотният режим е един от инструментите за преодоляване на тези структурни излишъци. Последователните реформи на Общата селскостопанска политика на ЕС доведоха до засилване на пазарната ориентация на сектора, а успоредно с това и до предоставяне на набор от други, по-целенасочени инструменти за подпомагане на производители в уязвими области — като планински райони, където производствените разходи са по-високи. През 2003 г. бе взето решение за крайния срок за премахване на квотите, за да се осигури на производителите от ЕС повече гъвкавост в отговор на нарастващото търсене, особено на световния пазар. Решението бе потвърдено през 2008 г. със серия от мерки, насочени към плавно премахване на квотната система. През последните 5 години въпреки квотите износът на ЕС на мляко и млечни продукти нарасна с 45 % като обем и с 95 % като стойност. Пазарните прогнози показват, че перспективите за по-нататъшен растеж остават силни, особено що се отнася до продукти с добавена стойност като сиренето, както и до съставки, използвани в хранителни, спортни и диетични продукти.

Преди изтичането на квотния режим комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: „Краят на млечните квоти е едновременно предизвикателство и възможност за Съюза. Той е предизвикателство, тъй като цяло едно поколение млекопроизводители ще трябва да живее при съвсем нови условия и със сигурност нестабилността ще бъде част от тези условия. С увереност може да се каже обаче, че този край е и възможност, що се отнася до растежа и заетостта. Чрез засилване на вниманието към продуктите с добавена стойност и към съставките за функционални храни секторът на млякото може да се превърне в един от двигателите на икономиката на ЕС. По-уязвимите сфери, за които краят на квотната система може да бъде заплаха, могат да се възползват от разнообразни мерки за развитие на селските райони въз основа на принципа на субсидиарност“.

За повече информация, включително често задавани въпроси, обяснителни графики, доклади за пазара и аудио-визуални материали (включително архивни снимки и филмов материал), отидете на http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/index_en.htm

IP/15/4694

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar