Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Investiții într-o Europă deschisă și sigură: fonduri în valoare de 1,8 miliarde EUR pentru azil, migrație, integrare și securitate

Bruxelles, 25 martie 2015

Astăzi, Comisia Europeană a aprobat 22 de noi programe naționale multianuale în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare (AMIF) și al Fondului pentru securitate internă (FSI) pentru perioada 2014-2020, cele două fonduri reprezentând împreună aproximativ 1,8 miliarde EUR. Alte 36 de programe naționale vor fi aprobate mai târziu în cursul anului. Aceste două componente ale finanțării UE sprijină eforturile statelor membre în materie de azil, migrație și integrare, precum și în ceea ce privește securitatea internă.

Comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Migrația reprezintă una dintre cele zece priorități ale actualei Comisii. O politică în domeniul migrației care să funcționeze în mod adecvat în toate aspectele sale este esențială pentru asigurarea succesului societăților noastre pe toate planurile. Obiectivul nostru este să asigurăm prosperitatea și siguranța cetățenilor. Însă statele membre nu pot garanta acest lucru singure. De aceea, Comisia Europeană a oferit în mod constat statelor membre un sprijin concret și va continua să le ofere acest sprijin.”

Fondul AMIF acordă sprijin statelor membre în eforturile lor de a consolida capacitățile de primire, de a îmbunătăți calitatea procedurilor de azil în conformitate cu standardele Uniunii, de a integra migranții la nivel local și regional, precum și de a spori viabilitatea programelor de returnare. Programul FSI sprijină eforturile naționale în materie de securitate în scopul de a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe ale statelor membre (în special prin utilizarea unor tehnologii moderne interoperabile), de a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră în materie de aplicare a legii și de a consolida capacitatea statelor membre de a gestiona în mod eficace riscurile legate de securitate, cum ar fi terorismul și radicalizarea violentă, traficul de droguri, criminalitatea informatică și securitatea cibernetică, traficul de persoane și alte forme de criminalitate organizată.

Pe lângă alocarea de bază (a se vedea anexa 2), majoritatea programelor aprobate astăzi de Comisie beneficiază de sume suplimentare, puse la dispoziția unor state membre care s-au oferit voluntare să pună în aplicare acțiuni specifice cu o puternică dimensiune transnațională, cum ar fi proiectele comune de returnare și reintegrare din cadrul AMIF sau instituirea cooperării consulare în cadrul FSI. Fondurile suplimentare acordate în cadrul unora dintre programele FSI vor fi investite, de asemenea, în achiziționarea de echipamente de mari dimensiuni care vor fi puse la dispoziție, ori de câte ori va fi necesar, în cadrul operațiunilor comune ale Frontex. Aproape 100 de milioane EUR canalizate prin programele AMIF vor fi utilizate pentru a sprijini programul de relocare al Uniunii în perioada 2014-2015.

Comisia depune eforturi în vederea aprobării rapide a restului de programe naționale. Fondurile AMIF și FSI, care dispun de un buget total de aproape 7 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, reprezintă principalele instrumente financiare ale UE care permit realizarea de investiții într-o Europă deschisă și sigură.

Context

Eforturile depuse de UE în domeniul migrației și al afacerilor interne sunt sprijinite prin Fondul pentru azil, migrație și integrare și prin Fondul pentru securitate internă.

Fondul pentru azil, migrație și integrare contribuie la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la dezvoltarea unei abordări comune în materie de azil și migrație.

Fondul pentru securitate internă (format din Frontiere și vize (FSI - frontiere) și din Instrumentul pentru cooperarea polițienească și gestionarea crizelor (FSI - poliție)) contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de securitate și de prevenire a criminalității în Uniune, facilitând, în același timp, călătoriile în scopuri legitime și asigurând gestionarea solidă a frontierelor externe ale Uniunii.

85 % din fonduri sunt canalizate prin intermediul programelor naționale: documente strategice multianuale, care acoperă perioada 2014-2020. Aceste programe sunt elaborate, puse în aplicare, monitorizate și evaluate de către autoritățile responsabile din statele membre, în parteneriat cu părțile interesate relevante din domeniu, inclusiv cu societatea civilă, și sunt aprobate de Comisie.

Restul fondurilor (aproximativ 15 % din totalitatea resurselor) sunt gestionate de Comisie, programele de lucru corespunzătoare fiind adoptate în cadrul celor trei instrumente financiare. Acțiunile Uniunii și asistența de urgență acordată statelor membre sunt finanțate prin intermediul acestor programe de lucru ale Comisiei (a se vedea anexa 1 și programele de lucru, care pot fi consultate aici: AMIF 2014, ISF-B 2014, ISF-P 2014).

22 de programe naționale au fost aprobate acum de către Comisie (în cadrul gestiunii partajate), dintre care 17 programe AMIF (Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Franța, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia și Regatul Unit) și cinci programe FSI (Belgia, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Franța). Alte 36 de programe naționale vor fi aprobate mai târziu în cursul anului 2015.

Pentru mai multe informații

Pagina de internet a Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne

Site-ul prim-vicepreședintelui Frans Timmermans

Site-ul comisarului Dimitris Avramopoulos

Infografic - Fondurile pentru afaceri interne

Anexa 1: Explicații privind fondurile AMIF și FSI

Anexa 2: Alocările financiare pentru fiecare stat membru

Statul membru

Alocări de bază

Acțiuni specifice

Relocare

TOTAL

AMIF

FSI - frontiere

FSI - poliție

Austria (AMIF)

64 533 977

 

 

 

6 000 000

70 533 977

Belgia (AMIF)

89 250 977

 

 

5 013 765,12

4 000 000

98 264 742,12

Belgia (FSI)

 

17 519 321

17 903 270

3 798 000

 

39 220 591

Bulgaria (AMIF)

10 006 777

 

 

 

 

10 006 777

Republica Cehă (AMIF)

26 185 177

 

 

 

1 500 000

27 685 177

Republica Cehă (FSI)

 

14 381 484

17 029 012

774 000

 

32 184 496

Germania (AMIF)

208 416 877

 

 

 

13 000 000

221 418 877

Germania (FSI)

 

51 753 437

79 504 401

3 195 000

 

134 452 838

Danemarca (FSI)


10 322 133


 

 

10 322 133

Estonia (AMIF)

10 156 577

 

 

 

 

10 156 577

Finlanda (AMIF)

23 488 777

 

 

 

20 650 000

44 138 777

Franța (AMIF)

265 565 577

 

 

2 295 000

18 730 000

286 590 577

Franța (FSI)

 

84 999 342

70 114 640

22 050 000

 

177 163 942

Ungaria (AMIF)

23 713 477

 

 

 

400 000

24 113 477

Lituania (AMIF)

9 632 277

 

 

 

 

9 632 277

Luxemburg (AMIF)

7 160 577

 

 

 

800 000

7 960 577

Malta (AMIF)

17 178 877

 

 

 

 

17 178 877

Țările de Jos (AMIF)

94 419 077

 

 

26 750 000

9 860 000

131 029 077

Portugalia (AMIF)

32 776 377

 

 

 

1 080 000

33 856 377

România (AMIF)

21 915 877

 

 

1 935 000

580 000

24 430 877

Slovenia (AMIF)

14 725 477

 

 

 

 

14 725 477

Regatul Unit (AMIF)

370 425 577 

22 200 000

392 625 577

 

IP/15/4662

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar