Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Πόσο ασφαλές είναι το οδικό σας δίκτυο; Οι στατιστικές της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια δείχνουν ελαφρά βελτίωση όσον αφορά το 2014

Βρυξέλλες, 24 Μάρτιος 2015

Μετά από δύο χρόνια σταθερής μείωσης του αριθμού των ατόμων που σκοτώνονται στους δρόμους της Ευρώπης, οι πρώτες εκθέσεις σχετικά με τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα το 2014 είναι απογοητευτικές. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το ποσοστό των νεκρών από τροχαία ατυχήματα μειώθηκε κατά 1 % περίπου σε σύγκριση με το 2013. Το 2012 και το 2013, αντιθέτως, το ποσοστό της μείωσης ήταν 8%. Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα το 2014 και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έφτασαν τις 25700. Παρόλο που είναι κατά 5700 λιγότεροι από ό, τι το 2010, υπολείπονται ωστόσο του στόχου που είχε καθορισθεί. Πλήρης επισκόπηση παρέχεται στο παράρτημα.

Η Επίτροπος μεταφορών της ΕΕ Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε τα εξής:«είναι λυπηρό και δύσκολο να γίνει αποδεκτό ότι σχεδόν 70 ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν κάθε μέρα στους δρόμους μας και πολύ περισσότεροι τραυματίζονται σοβαρά. Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα θα πρέπει να μας αφυπνίσουν. Πίσω από τα αριθμητικά στοιχεία και τις στατιστικές υπάρχουν σύζυγοι, γονείς, τέκνα, αδέλφια, συνάδελφοι και φίλοι που πενθούν. Μας θυμίζουν επίσης ότι η οδική ασφάλεια απαιτεί αμείωτη προσοχή και περισσότερες προσπάθειες» και συνέχισε: «Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας κατά τα προσεχή έτη, με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2020. Ας ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι θα είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που θα επιστρέφουν ασφαλείς στο σπίτι τους μετά το τέλος του ταξειδιού τους. Αυτή είναι μία από τις προτεραιότητές μου και θα πρέπει να αποτελέσει επίσης προτεραιότητα των κυβερνήσεων σε όλα τα κράτη μέλη!»

Οι στατιστικές ανά χώρα (βλ. παρακάτω πίνακα) δείχνουν ότι τα ποσοστά των θανάτων από τροχαία ατυχήματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στην ΕΕ. Το 2014, ο μέσος αριθμός των θανάτων στην ΕΕ από τροχαία ατυχήματα προβλεπόταν να ανέλθει στους 51 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων. Η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθούν να είναι οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων, με λιγότερους από 30 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Στις εξής τέσσερις χώρες ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα υπερβαίνει τους 90 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων: Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία και Ρουμανία. .

Ωστόσο, τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά 18,2 % σε σχέση με το 2010. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η βελτίωση του δείκτη οδικής ασφάλειας υπερέβη τον μέσο όρο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Επίσης, η μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στη Δανία, την Κροατία, τη Μάλτα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Τσεχική Δημοκρατία υπερέβη τον μέσο όρο της ΕΕ κατά την περίοδο 2010-2014.

 

Ιστορικό

Οι στόχοι και τα μέτρα για την οδική ασφάλεια

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της ΕΕ για μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα από το 2010 έως το 2020, απαιτούνται τώρα επιπρόσθετες ενέργειες. Οι περισσότερες ενέργειες για την καθημερινή οδική ασφάλεια γίνονται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, μέσω της επιβολής π.χ των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, της εκπαίδευσης και της κατασκευής και συντήρησης των υποδομών. Η ΕΕ συμβάλλει ως προς αυτό με τη νομοθεσία και συστάσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και η εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών.

Τι θα κάνει τώρα η Επιτροπή;

  • Θα ολοκληρώσει την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την οδική ασφάλεια και θα καθορίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την επόμενη πενταετία. Η έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί τον Μάιο του 2015.
  • Συνέχιση των εργασιών για τη νέα ανάλυση των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα . Το φθινόπωρο του 2015 θα ξεκινήσει μια μελέτη με στόχο την αξιολόγηση των πιθανών μέτρων για τη μείωση των εν λόγω τραυματισμών.
  • Αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με την κατάρτιση και τα προσόντα των επαγγελματιών οδηγών. Η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να εγκριθεί στα τέλη 2016.
  • Αναθεώρηση του πλαισίου της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας των υποδομών. Η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να εγκριθεί στα τέλη 2016.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Commission's road safety work and EU road safety statistics: http://ec.europa.eu/roadsafety

 

Annex

Preliminary country by country statistics on road deaths for 2014[1]

 

Fatalities per million inhabitants (road fatality rate)

Evolution of total number of fatalities

2010

2013

2014

2010 - 2014

2013 - 2014

Belgium

77

65

64

-15%

-1%

Bulgaria

105

83

90

-16%

9%

Czech Republic[2]

77

62

61

-20%

-3%

Denmark

46

34

33

-28%

-4%

Germany

45

41

42

-8%

1%

Estonia

59

61

59

-1%

-4%

Ireland

47

41

43

-7%

4%

Greece

112

79

72

-37%

-9%

Spain

53

36

36

-32%

0%

France

64

51

53

-15%

4%

Croatia

99

86

73

-28%

-16%

Italy

70

57

52

-23%

-6%

Cyprus

73

51

52

-25%

2%

Latvia

103

88

106

-3%

18%

Lithuania

95

86

90

-11%

4%

Luxembourg

64

84

65

13%

-20%

Hungary

74

60

63

-15%

6%

Malta

36

43

26

-27%

-39%

Netherlands[3]

32

28

-

-11%

-

Austria

66

54

51

-22%

-5%

Poland

102

87

84

-17%

-3%

Portugal

80

61

59

-34%

-3%

Romania

117

93

91

-24%

-2%

Slovenia

67

61

52

-22%

-14%

Slovakia

65

46

54

-18%

16%

Finland

51

48

41

-18%

-14%

Sweden

28

27

29

3%

6%

United Kingdom2

30

28

29

-4%

3%

EU

62

51

50.5

-18%

-1%


[1] The 2014 figures are based on provisional data; there might be minor changes in the final data for individual countries.

[2] Estimation based on data from January to September

[3] Evolution of fatalities 2010- 2013

IP/15/4656

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar