Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT HU BG RO

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Nova inicijativa za razmjenu stručnog znanja radi boljeg upravljanja ulaganjima u okviru regionalne politike

Brisel, 24 ožujak 2015

Komisija danas pokreće novu platformu za javne službenike kako bi se razmjenjivala stručna znanja i najbolje prakse u Europi čime bi ulaganja sredstava EU-a i upravljanje njima bili još bolji. Time što pomaže državama članicama u jačanju administrativnih kapaciteta platforma TAIEX REGIO PEER 2 PEER, skraćeno PEER 2 PEER, svrstava se unutar šire inicijative za potpuno iskorištavanje potencijala regionalne politike u stvaranju radnih mjesta i osiguravanju održivog rasta, u skladu s ciljevima utvrđenima u strategiji Europa 2020. i novom planu EU-a za ulaganja vrijednom 315 milijardi EUR.

U upravljanju Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom sudjeluje 24 000 službenika iz nacionalnih i lokalnih uprava iz cijelog EU-a. Cilj je platforme PEER 2 PEER iskoristiti njihovo znanje i iskustvo te ostvariti bolje rezultate tako što će se njihova stručna znanja i dobra praksa dijeliti preko nove internetske platforme na kojoj uprave mogu nuditi i dobivati pomoć.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu rekla je: Stanovnici europskih regija neće imati koristi od projekata podržanih u okviru regionalne politike ako lokalne i nacionalne uprave koje upravljaju tim sredstvima ne budu snažne i učinkovite. Kad sam preuzela mandat, postavila sam si kao prioritet pomaganje upravama da ostvare pogodnosti iz ulaganja u okviru naše politike zahvaljujući vrhunskom upravljanju u svim fazama. Inicijativa PEER 2 PEER važan je korak: fleksibilna je, laka za korištenje i usmjerena na potrebe specifične za naše regije.

Na današnjem predstavljanju u Bruxellesu službeno će se dionicima i predstavnicima država članica i regija prikazati inicijativu PEER 2 PEER. Inicijativa se provodi kao pilot-projekt, a njezin će se utjecaj procijeniti 2016.

Kontekst

Platforma PEER 2 PEER izravan je odgovor na posebne zahtjeve europskih javnih uprava koji se odnose na upravljanje projektima i ulaganja u područja od informacijskih i komunikacijskih tehnologija do energetske učinkovitosti. Pomoć će se pružati u obliku kratkotrajnih stručnih misija, studijskih posjeta i radionica.

Sustav je razvijen na temelju Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) o čijoj dosadašnjoj uspješnosti svjedoče Glavna uprava Komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju te države kandidatkinje koje su koristile pretpristupna sredstva.

Glavna svojstva sustava PEER 2 PEER:

  • praktičnost: organizacija kratkotrajnih razmjena stručnjaka uz što manje administrativno opterećenje
  • fleksibilnost: mogućnost raznih vrsta razmjene (stručne misije, studijski posjeti i radionice) radi zadovoljavanja potreba koja su odredila javna tijela koja upravljaju programima ulaganja u državama članicama
  • brzina: razmjene se mogu pokrenuti brzo nakon što se uoči potreba za njima
  • fokusiranost: razmjene su usmjerene na konkretne i specifične teme
  • kvaliteta: ugrađeno je nekoliko mehanizama za kontrolu kvalitete i ocjenjivanje stručnjaka i razmjena.

Studijom koju je naručila Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku potvrđeno je da postoji visoka potražnja za instrumentom partnerske razmjene među tijelima koja upravljaju Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom. Studija je pokazala da je 90 % ispitanika zainteresirano za učenje od svojih kolega, a 50 % ih je izjavilo da imaju konkretne potrebe za poboljšanjem.

Više informacija:

Poboljšavanje ulaganja i upravljanja za fondove kohezijske politike: MEMO i web-mjesto

@CorinaCretuEU

#RegioP2P

IP/15/4655

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar