Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Strategia privind piața unică digitală: Comisia Europeană convine asupra domeniilor de acțiune

Bruxelles, 25 martie 2015

Tehnologia digitală este parte a vieții cotidiene. De la urmarea de cursuri online la vizionarea de filme, de la a cumpăra sau a vinde online la a intra în legătură cu prietenii sau cu medicul dumneavoastră, internetul este o sursă neprețuită de oportunități digitale. Însă, în fiecare zi, cetățenii și întreprinderile din UE se confruntă cu numeroase obstacole: de la geoblocare sau ineficiență în livrarea transfrontalieră a coletelor la imposibilitatea conectării la o serie de servicii disponibile online. De prea multe ori, serviciile digitale se limitează la frontierele naționale. Pentru Comisia Juncker, înlăturarea acestor obstacole și crearea unei piețe unice digitale constituie o prioritate: „digitalizarea” libertăților pieței unice a UE și stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă pe continentul nostru. Colegiul comisarilor a avut astăzi o primă discuție pe tema strategiei privind piața unică digitală, care este prevăzută să fie prezentată în luna mai, și a stabilit principalele domenii asupra cărora Comisia își va concentra activitatea astfel încât să aducă schimbări reale atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi.

 Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală, a declarat: „Să înlăturăm orice îngrădire care limitează libertatea noastră în mediul online. Trebuie ca și în mediul online oamenii să aibă acces liber peste frontiere, întocmai ca în mediul offline. Întreprinderile inovatoare trebuie ajutate să se dezvolte pe întreg teritoriul UE, nu să rămână blocate pe piețele interne. Va fi un demers asiduu, însă încă de la început avem nevoie de obiective ambițioase. Europa ar trebui să beneficieze pe deplin de avantajele erei digitale: servicii de mai bună calitate, un grad mai mare de participare și noi locuri de muncă”.

 Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat: „Europa nu poate să fie vârful de lance al revoluției digitale, în condițiile unui amalgam de 28 de norme diferite în domeniul serviciilor de telecomunicații, al drepturilor de autor, al securității informatice sau al protecției datelor. Avem nevoie de o piață europeană care permite noilor modele de afaceri să prospere, întreprinderilor nou-înființate să se dezvolte și industriei să profite de internetul obiectelor. Iar oamenii trebuie, la rândul lor, să investească în dezvoltarea competențelor lor informatice, fie la locul de muncă, fie în timpul lor liber”.

 Dezbaterea de orientare de astăzi a stabilit trei domenii principale asupra cărora se va concentra acțiunea Comisiei în acest mandat.

 

1. Asigurarea unui acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunurile și serviciile digitale

 • Facilitarea comerțului electronic transfrontalier, în special pentru IMM-uri, prin norme armonizate privind consumatorii și contractele și prin servicii de livrare a coletelor mai eficiente și mai accesibile ca preț. În prezent, doar 15 % dintre consumatori își fac cumpărăturile online dintr-un alt stat al UE, fapt care nu este surprinzător în condițiile în care cheltuielile de expediere ajung să fie mai mari decât prețul real al produsului (pentru mai multe cifre, a se vedea fișa informativă).
 • Abordarea problemei geoblocării: prea mulți cetățeni europeni nu pot utiliza serviciile online care sunt disponibile în alte țări ale UE, cel mai adesea fără nicio justificare, sau sunt redirecționați către un magazin local cu prețuri diferite. Pe o piață unică, această discriminare nu își are locul.
 • Modernizarea legislației privind drepturile de autor în vederea asigurării unui echilibru just între interesele creatorilor și cele ale utilizatorilor sau ale consumatorilor. Aceasta va îmbunătăți accesul oamenilor la cultură și, prin urmare, va sprijini diversitatea culturală, creând noi oportunități pentru artiști și creatorii de conținut și asigurând o mai bună respectare a drepturilor.
 • Simplificarea regimurilor TVA este un element important pentru stimularea activităților transfrontaliere ale întreprinderilor, în special ale IMM-urilor. Costul și complexitatea pe care le presupune abordarea reglementărilor fiscale dintr-o altă țară reprezintă o problemă majoră pentru IMM-uri. Costurile legate de TVA rezultate ca urmare a aplicării unor cerințe diferite în materie de la o țară la alta sunt estimate la 80 de miliarde EUR.

 

Principalii contribuitori:

Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală

Günther Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă

Margrethe Vestager, comisarul pentru concurență


2. Configurarea mediului astfel încât rețelele și serviciile digitale să prospere

 • Toate serviciile, aplicațiile și conținuturile digitale depind de internet de mare viteză și de rețele sigure, forța motrice fără de care nu putem avea servicii digitale noi și inovatoare. Pentru a încuraja investițiile în infrastructură, Comisia va revizui, prin urmare, normele actuale privind telecomunicațiile și mass-media astfel încât acestea să fie adaptate noilor provocări, în special în ceea ce privește uzanțele consumatorilor (de exemplu, numărul în creștere al apelurilor de voce efectuate prin intermediul internetului) și noii actori din acest domeniu.
 • Spectrul este aerul pe care îl respiră internetul. Îmbunătățirea coordonării între statele membre este esențială. Europa a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea tehnologiei 4G de ultimă generație, deoarece spectrul adecvat nu era disponibil. Spectrul nu se limitează la frontierele naționale: este necesară o abordare europeană pentru gestionarea acestuia în vederea promovării unei piețe unice autentice, care oferă servicii paneuropene.
 • Comisia va analiza influența tot mai mare a platformelor online (motoare de căutare, platforme de comunicare socială, magazine de aplicații etc.) în cadrul unei economii bazate pe internet prospere. În acest sens, se va analiza cum ar putea fi consolidată încrederea în serviciile online, asigurându-se un grad mai mare de transparență, cum ar putea fi incluse aceste servicii în lanțul valoric online, precum și cum ar putea fi facilitată eliminarea rapidă a conținutului ilegal.
 • În prezent, 72 % dintre utilizatorii internetului din Europa își exprimă rezervele cu privire la utilizarea serviciilor online deoarece își fac griji pentru că trebuie să dezvăluie online prea multe date cu caracter personal. În vederea stimulării încrederii,adoptarea rapidă a Regulamentului privind protecția datelor este esențială.

 

Principalii contribuitori:

Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală

Günther Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală

Margrethe Vestager, comisarul pentru concurență

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă

Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală

Corina Crețu, comisarul pentru politica regională

 

3. Crearea unei economii și a unei societăți digitale europene cu potențial de creștere pe termen lung

 • Industria este un pilon esențial al economiei europene, industria prelucrătoare a UE reprezentând 2 milioane de întreprinderi și 33 de milioane de locuri de muncă. Comisia dorește să sprijine toate sectoarele industriale în eforturile lor de integrare a noilor tehnologii și de gestionare a tranziției către un sistem industrial inteligent („Industry 4.0”).
 • Standarde: asigurarea interoperabilității noilor tehnologii este esențială pentru competitivitatea Europei, standardele trebuie elaborate mai rapid.
 • Totodată, Comisia dorește ca industria și societatea să profite pe deplin de economia bazată pe date. În fiecare secundă se produc volume mari de date, create de oameni sau generate de mașini, ca de exemplu senzorii care colectează informații privind condițiile climatice, imaginile din satelit, imaginile și înregistrările video digitale, evidențele privind tranzacțiile de cumpărare sau semnalele GPS. Sistemele de tip big data sunt o mină de aur, însă presupun totodată provocări importante, de la aspectele legate de proprietatea asupra datelor la protecția datelor și la standardele în materie.Aceste provocări trebuie abordate astfel încât potențialul big data să fie valorificat.
 • Același lucru este valabil și în cazul tehnologiei de tip cloud computing, care înregistrează o creștere rapidă a utilizării: se estimează că ponderea datelor digitale stocate în mediul cloud va crește de la 20 % în 2013 la 40 % în 2020. Rețelele și resursele puse în comun pot stimula economia noastră, însă pentru ca acestea să prospere și să fie utilizate pe scară mai largă, în întreaga Europă, de cetățeni, întreprinderi, organizații și serviciile publice, este nevoie și de un cadru adecvat.
 • De asemenea, europenii ar trebui să poată să se bucure de beneficiile oferite de serviciile electronice interoperabile, de la e-guvernare la e-sănătate, și să își dezvolte competențele digitale astfel încât să poată valorifica oportunitățile pe care le oferă internetul și să își mărească șansele de a obține un loc de muncă.

 

Principalii contribuitori:

Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală

Günther Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen

Vytenis Andriukaitis, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă

Violeta Bulc, comisarul pentru transporturi

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare


 Următoarele etape

Discuțiile de astăzi stabilesc domeniile prioritare de acțiune asupra cărora se va concentra activitatea în contextul pregătirii strategiei globale privind piața unică digitală, care va fi prezentată în luna mai.

 Context

Mai mulți comisari fac parte din echipa de proiect privind piața unică digitală și sunt implicați în mod activ în această activitate. Comisia implică, de asemenea, o gamă largă de părți interesate în etapa premergătoare publicării strategiei (a se vedea raportul - participați la dezbatere disponibil la „Digital4EU”).

Anexa I: Fișă informativă - De ce avem nevoie de o piață unică digitală

Anexa II: Echipa de proiect privind piața unică digitală


Pentru mai multe informații

 Cât de avansată este țara dumneavoastră în domeniul digital? Noile cifre arată că trebuie realizate progrese pentru a se atinge obiectivul unei Europe digitale

 Pagina de internet a vicepreședintelui pentru piața unică digitală, Andrus Ansip (@Ansip_EU)

 Pagina de internet a comisarului pentru economie digitală și societate digitală, Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

 Site-ul internet privind Agenda digitală pentru Europa

Orientările politice ale președintelui Juncker

 Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015


Anexa II: Echipa de proiect privind piața unică digitală


IP/15/4653

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar