Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Strategie voor de digitale eengemaakte markt: Europese Commissie legt actiegebieden vast

Brussel, 25 maart 2015

kopen of verkopen, contact maken met vrienden of de huisarts: de mogelijkheden van internet zijn onuitputtelijk. Maar burgers en bedrijven in de EU worden elke dag geconfronteerd met allerlei belemmeringen, bijvoorbeeld door geoblocking en problemen bij het bezorgen van pakketten over grenzen heen of bij het contact met e-diensten. Digitale diensten blijven te vaak gebonden aan nationale grenzen. De Commissie-Juncker heeft er een prioriteit van gemaakt deze belemmeringen te verwijderen en een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen: de vrijheden op de eengemaakte EU-markt moeten ook op digitaal gebied gelden en de groei en werkgelegenheid op ons continent moeten worden bevorderd. Vandaag stond de strategie voor de digitale eengemaakte markt, die in mei wordt gepresenteerd, voor het eerst op de agenda van het college van commissarissen. Er is overlegd over de voornaamste gebieden waarop de Commissie zich zal richten om concrete veranderingen ten bate van de consumenten en het bedrijfsleven teweeg te brengen.

 Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: "Op internet worden we tegengehouden door allerlei obstakels en muren, en daar moeten we een eind aan maken. De mensen moeten niet alleen fysiek, maar ook op internet gewoon grenzen kunnen oversteken. We moeten innovatieve bedrijven helpen om in de hele EU te groeien en voorkomen dat ze in hun eigen binnenlandse markt opgesloten blijven. Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, dus we moeten ambitieus van start gaan. Europa moet ten volle kunnen profiteren van de voordelen die het digitale tijdperk in petto heeft: betere diensten, meer participatie en nieuwe banen."

 Günther Oettinger, commissaris voor de digitale economie en maatschappij: "Er is voor Europa bij de digitale revolutie geen voortrekkersrol weggelegd als we in alle 28 lidstaten verschillende regels hebben op het gebied van telecommunicatiediensten, auteursrechten, beveiliging van IT en gegevensbescherming. We hebben een Europese markt nodig waarop nieuwe zakelijke modellen kunnen gedijen, beginnende bedrijven kunnen groeien en het bedrijfsleven kan profiteren van het internet van de dingen. Ook de burgers moeten een investering doen, en wel in hun eigen IT-vaardigheden, op hun werk of in hun vrije tijd."

 Uit het vandaag gevoerde debat zijn drie hoofdpunten naar voren gekomen waarop de Commissie zich tijdens deze ambtstermijn zal richten:

 

1. Betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven

 • Het bevorderen van e-commerce over de grenzen heen, vooral voor het mkb, door de regels met betrekking tot de consumenten en contracten te harmoniseren en het bezorgen van pakketten efficiënter en betaalbaarder te maken. Momenteel koopt slechts 15 % van de consumenten via internet producten in een ander EU-land. Dat is ook niet vanzelfsprekend als de leveringskosten hoger kunnen uitvallen dan de prijs van het product zelf (zie factsheet voor meer cijfers).
 • Geoblocking aanpakken: vaak kunnen Europeanen niet gebruikmaken van onlinediensten die in andere EU-landen wel beschikbaar zijn. Hiervoor wordt dikwijls geen enkele reden gegeven. Vaak worden zij doorgestuurd naar een lokale shop met andere prijzen. Van dit soort discriminatie mag op een eengemaakte markt geen sprake zijn.
 • Moderniseren van de wetgeving op het gebied van auteursrechten om te zorgen voor een evenwichtige verhouding tussen de belangen van enerzijds de makers en anderzijds de gebruikers of consumenten. Hierdoor wordt de toegang tot cultuur verbeterd (en als gevolg daarvan de culturele diversiteit gesteund), krijgen kunstenaars en makers van inhoud nieuwe mogelijkheden en worden rechten beter gehandhaafd.
 • Vereenvoudiging van btw-regelingen kan een sterke impuls geven aan de grensoverschrijdende activiteiten van met name middelgrote en kleine bedrijven. Die bedrijven ondervinden veel problemen door de kosten die gepaard gaan met de naleving en de complexiteit van buitenlandse belastingvoorschriften. Naar schatting kost het naleven van btw-vereisten het bedrijfsleven in totaal 80 miljard euro.

 

 

Taskforce:

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt

Günther Oettinger, Digitale Economie en Samenleving

Elżbieta Bieńkowska, Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Věra Jourová, Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

Tibor Navracsics, Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport

Carlos Moedas, Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

Pierre Moscovici, Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

Margrethe Vestager, Mededinging

 

2. Randvoorwaarden creëren die bevorderlijk zijn voor digitale netwerken en diensten

 • Alle digitale diensten, toepassingen en inhoud zijn afhankelijk van snel internet en beveiligde netwerken. Deze twee zaken zijn van levensbelang voor nieuwe, innovatieve digitale diensten. Om investeringen in infrastructuur te bevorderen, herziet de Commissie de huidige telecom- en mediaregelgeving zodat die is berekend op nieuwe uitdagingen, met name wat betreft gebruik door consumenten (bijvoorbeeld het stijgende aantal gesprekken via internet) en nieuwe spelers op dit gebied.
 • Spectrum is van levensbelang voor het internet. Het is essentieel dat de coördinatie tussen de lidstaten wordt verbeterd. De uitrol van 4G-technologie in Europa heeft aanzienlijke vertraging opgelopen doordat er geen geschikt spectrum beschikbaar was. Spectrum wordt niet afgebakend door nationale grenzen. het beheer ervan moet op Europees niveau plaatsvinden om een daadwerkelijke eengemaakte markt met in heel Europa beschikbare diensten tot stand te brengen.
 • De Commissie is zich bewust van het toenemende belang van onlineplatforms (zoekmachines, social media, appstores enz.) voor een bloeiende internetgebaseerde economie. Er wordt bekeken hoe het vertrouwen in onlinediensten en de transparantie daarvan kunnen worden verbeterd, hoe deze diensten deel van de onlinewaardeketen kunnen uitmaken, en hoe illegale inhoud sneller kan worden verwijderd.
 • Momenteel is 72 % van de internetgebruikers in Europa bezorgd over het gebruik van onlinediensten, omdat ze denken dat ze op internet te veel persoonlijke gegevens ter beschikking moeten stellen. Om het vertrouwen een impuls te geven, is het van groot belang dat de verordening inzake gegevensbescherming snel wordt vastgesteld.

 

Taskforce:

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt

Günther Oettinger, Digitale Economie en Samenleving

Margrethe Vestager, Mededinging

Elżbieta Bieńkowska, Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Věra Jourová, Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

Pierre Moscovici, Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

Phil Hogan, Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Corina Crețu, Regionaal Beleid

 

3. Een Europese digitale economie en samenleving met groeipotentieel op de lange termijn tot stand brengen

 • De industrie is een belangrijke pijler van de Europese economie: de maakindustrie telt twee miljoen bedrijven en is goed voor 33 miljoen banen. De Commissie wil bijdragen tot de integratie van nieuwe technologie in alle industriesectoren en helpen bij de overgang naar een slim industrieel systeem ("industrie 4.0").
 • Normen: voor het concurrentievermogen van Europa is het cruciaal dat er sneller normen worden ontwikkeld die voor interoperabiliteit wat betreft nieuwe technologie zorgen.
 • De Commissie vindt het verder belangrijk dat het bedrijfsleven en de samenleving ten volle profiteren van de data-economie. Elke seconde worden er grote hoeveelheden data geproduceerd door mensen of machines. Voorbeelden hiervan zijn door sensoren verzamelde klimaatinformatie, satellietbeelden, digitale afbeeldingen en video's, gegevens over transacties in winkels en GPS-signalen. "Big data" biedt ongekende mogelijkheden, maar er zijn ook belangrijke vraagstukken mee verbonden, variërend van eigendom en gegevensbescherming tot normen. Het potentieel van "big data" kan alleen worden aangeboord als deze vraagstukken worden aangepakt.
 • Cloud computing wordt steeds meer gebruikt: in 2013 werd 20 % van de digitale gegevens in de cloud opgeslagen en naar verwachting is dat in 2020 40 %. Gezamenlijke netwerken en middelen kunnen de economie een impuls geven, maar ze kunnen alleen binnen het juiste regelgevingskader gedijen en in heel Europa door meer burgers, bedrijven, organisaties en overheidsdiensten worden gebruikt.
 • De Europeanen moeten ook in staat worden gesteld om optimaal gebruik te maken van interoperabele e-diensten, zoals e-overheid en e-gezondheidszorg, en hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij de mogelijkheden kunnen aangrijpen die internet biedt en meer kans maken op de arbeidsmarkt.

 

Taskforce:

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt

Günther Oettinger, Digitale Economie en Samenleving

Elżbieta Bieńkowska, Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Věra Jourová, Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

Vytenis Andriukaitis, Gezondheid en Voedselveiligheid

Marianne Thyssen, Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

Violeta Bulc, Vervoer

Carlos Moedas, Onderzoek, Wetenschap en Innovatie


 Volgende stappen

 Vandaag is besproken op welke prioritaire gebieden de aandacht wordt gevestigd bij het uitstippelen van de uitvoerige strategie voor de digitale eengemaakte markt die in mei wordt gepresenteerd.

 

Achtergrond

 Een aantal commissarissen maakt deel uit van het projectteam digitale eengemaakte markt en is actief betrokken bij het uitstippelen van de strategie. De Commissie gaat ter voorbereiding op de strategie ook de dialoog aan met uiteenlopende belanghebbenden (zie het rapportdoe mee aan de discussie op "Digital4EU").

 

Bijlage I: Factsheet – Waarom we een digitale eengemaakte markt nodig hebben

Bijlage II: Projectteam digitale eengemaakte markt

 

Meer informatie

Hoe digitaal is uw land? Nieuwe cijfers maken duidelijk dat vorderingen nodig zijn voor een digitaal Europa

 Website van vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt Andrus Ansip (@Ansip_EU)

 Website van commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

 Website van de Digitale agenda voor Europa

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

 Werkprogramma van de Commissie voor 2015

 

Bijlage II: Projectteam digitale eengemaakte markt


IP/15/4653

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar