Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Strategien for det digitale indre marked: Europa-Kommissionen fastlægger indsatsområderne

Bruxelles, 25 marts 2015

Digital teknologi er blevet en fast del af vores hverdag. Uanset om vi studerer eller ser film, køber og sælger varer eller kommunikerer med venner, offentlige myndigheder eller endog vores læge, byder internettet på en guldgrube af muligheder. Men hver dag støder EU's borgere og virksomheder på mange hindringer — fra geografisk blokering og ineffektiv pakkelevering over grænserne til manglende forbindelse mellem e-tjenester. Alt for ofte rækker digitale tjenesteydelser ikke ud over de nationale grænser. Et af Juncker-Kommissionens hovedmål er at fjerne hindringerne og skabe et digitalt indre marked: EU's indre marked skal også omfatte digitale tjenester, som kan fremme vækst og jobskabelse i Europa. Kommissærkollegiet har i dag taget hul på drøftelserne om strategien for et digitalt indre marked, der skal ligge klar i maj. Det har fastlagt de hovedområder og ‑tiltag, som indsatsen skal målrettes mod, for at der kan ske reelle forandringer for både forbrugere og virksomheder.

 Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Lad os komme af med alle de forhindringer, der bremser os på nettet. Folk skal kunne krydse grænserne frit, når de er på nettet, ligesom de krydser de fysiske landegrænser frit. Innovative virksomheder skal hjælpes til at vokse i hele EU og ikke være låst fast på deres hjemmemarked. Det bliver ikke nemt, men vi er nødt til at lægge ambitiøst ud. Europa bør høste det fulde udbytte af den digitale tidsalder: bedre tjenester, større medindflydelse og nye job".

 Kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund Günther H. Oettinger siger: "Europa kan ikke gå i spidsen for den digitale revolution med et kludetæppe af 28 forskellige regelsæt for teletjenester, ophavsret, IT-sikkerhed og databeskyttelse. Vi har brug for et europæisk marked, hvor nye forretningsmodeller kan blomstre, nystartede virksomheder kan vokse, og industrien kan drage fordel af tingenes internet. Og også borgerne er nødt til at investere — nemlig i deres egne IT-færdigheder, det være sig på arbejde eller i fritiden".

 Som resultat af den orienterende debat i dag er der fastlagt tre hovedområder, som Kommissionens indsats vil blive rettet mod i denne mandatperiode:

 

1. Bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder

 • Det er nødvendigt at lette e-handel på tværs af grænserne, særlig for SMV'er, med harmoniserede forbruger- og kontraktbestemmelser og med mere effektiv og billigere pakkelevering. I dag køber kun 15 % af forbrugerne varer online fra et andet EU-land - hvilket ikke er overraskende, hvis leveringsomkostningerne ender med at blive højere end selve varens pris (se faktablad med flere tal).
 • Der skal sættes ind over for geografisk blokering: alt for mange europæere kan ikke benytte onlinetjenester, der er tilgængelige i andre EU-lande, ofte uden nogen begrundelse, eller også omdirigeres de til en lokal forhandler med andre priser. En sådan forskelsbehandling kan ikke accepteres på det indre marked.
 • Det er nødvendigt at modernisere lovgivningen om ophavsret for at sikre den rette balance mellem skabernes og brugernes/forbrugernes interesser. Det vil forbedre befolkningens adgang til kultur — og derfor støtte den kulturelle mangfoldighed — og samtidig skabe nye muligheder for kunstnere og skabere af indhold og sikre en bedre håndhævelse af rettigheder.
 • Det er også vigtigt at forenkle momsordningerne for at sætte skub i virksomhedernes, navnlig SMV'ernes, grænseoverskridende aktiviteter. Omkostningerne og kompleksiteten, der er forbundet med at skulle håndtere udenlandske skatteregler, er et af de største problemer for SMV’er. De omkostninger, der skyldes forskellige momsrelaterede krav, anslås til 80 mia. EUR.

 

 

De vigtigste aktører i Kommissionen:

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked

Günther Oettinger, den digitale økonomi og det digitale samfund

Elżbieta Bieńkowska, det indre marked, erhvervsliv, iværksætteri og SMV'er

Věra Jourová, retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

Tibor Navracsics, uddannelse, kultur, unge og sport

Carlos Moedas, forskning, videnskab og innovation

Pierre Moscovici, økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

Margrethe Vestager, konkurrence

 

2. Gunstige rammer for digitale net og tjenester

 • Alle digitale tjenester og applikationer er afhængige af højhastighedsforbindelser og sikre net - nye, innovative digitale tjenesters livsnerve. For at fremme investeringer i infrastruktur vil Kommissionen revidere de gældende regelsæt for telekommunikations- og mediesektoren, så der tages højde for de nye udfordringer, især ændrede brugsvaner (f.eks. det stigende antal opkald, der foretages over internettet) og nye aktører på området.
 • Internettet kan ikke fungere uden adgang til frekvenser. Det er derfor afgørende, at medlemsstaterne koordinerer deres brug af frekvenser bedre. Europa har oplevet betydelige forsinkelser i udbredelsen af den seneste 4G-teknologi, fordi der ikke var egnede frekvenser til rådighed. Frekvenser stopper ikke ved de nationale grænser. Derfor må vi have en europæisk tilgang til frekvensforvaltning for at fremme udviklingen af et ægte indre marked med europadækkende tjenester.                   
 • Kommissionen vil undersøge den voksende betydning, som onlineplatforme (søgemaskiner, sociale medier, app-butikker osv.) har for den internetbaserede økonomi. Den vil bl.a. se på, hvordan man kan styrke tilliden til onlinetjenester gennem større transparens, hvordan tjenesterne kan integreres i onlineværdikæden, og hvordan man kan sikre, at ulovligt indhold fjernes hurtigt og effektivt.
 • I dag er 72 % af internetbrugerne i Europa betænkelige ved at bruge onlinetjenester, fordi de er bekymrede over at måtte opgive for mange personoplysninger på nettet. For at styrke tilliden er det afgørende, at forordningen om databeskyttelse vedtages hurtigst muligt.

 

De vigtigste aktører i Kommissionen:

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked

Günther Oettinger, den digitale økonomi og det digitale samfund

Margrethe Vestager, konkurrence

Elżbieta Bieńkowska, det indre marked, erhvervsliv, iværksætteri og SMV'er

Věra Jourová, retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

Pierre Moscovici, økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

Phil Hogan, landbrug og udvikling af landdistrikter

Corina Crețu, regionalpolitik


 3. En europæisk digital økonomi og et digitalt samfund med langsigtet vækstpotentiale

 • Industrien spiller en central rolle i den europæiske økonomi, hvor den tegner sig for 2 millioner virksomheder og 33 mio. arbejdspladser. Kommissionen har til hensigt at hjælpe alle industrisektorer med at indarbejde ny teknologi og styre overgangen til en "intelligent industri" (Industri 4.0).
 • Standarder: Det er afgørende for Europas konkurrenceevne, at der er interoperabilitet mellem nye teknologier, og derfor skal udarbejdelsen af standarder gå hurtigere.
 • Kommissionen vil også have, at industrien og samfundet får mest muligt ud af dataøkonomien. Der frembringes store mængder data hvert sekund, enten af mennesker eller af maskiner, f.eks. klimaoplysninger indsamlet af sensorer, satellitbilleder, digitale billeder og videoer, transaktionsregistreringer og GPS-signaler. "Big data" er en guldgrube, men medfører også store udfordringer på områder, der strækker sig fra ejerskabsspørgsmål over databeskyttelse til standardisering.For at kunne udnytte potentialet i big data er vi nødt til at tage fat om disse spørgsmål.
 • Det samme gælder cloud computing, der er i hurtig vækst: Andelen af digitale data, der gemmes "i skyen", forventes at stige fra 20 % i 2013 til 40 % i 2020. Fælles net og ressourcer kan sætte skub i økonomien, men for at de kan fungere effektivt og anvendes af flere personer, virksomheder, organisationer og offentlige tjenester i hele Europa, skal de rette rammer være på plads.
 • Europæerne bør også kunne drage fordel af interoperable e-tjenester, fra e-forvaltning til e-sundhed, og udvikle deres IT-færdigheder, så de kan udnytte internettets muligheder og forbedre deres jobmuligheder.

 

De vigtigste aktører i Kommissionen:

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked

Günther Oettinger, den digitale økonomi og det digitale samfund

Elżbieta Bieńkowska, det indre marked, erhvervsliv, iværksætteri og SMV'er

Věra Jourová, retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

Vytenis Andriukaitis, sundhed og fødevaresikkerhed

Marianne Thyssen, beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet

Violeta Bulc, transport

Carlos Moedas, forskning, videnskab og innovation

 

De næste skridt

 Dagens drøftelser har klarlagt en række indsatsområder, som Kommissionen vil lægge særlig vægt på under udarbejdelsen af strategien for et digitalt indre marked, der skal være klar til maj.

 

Baggrund

 Adskillige kommissærer er med på projektholdet for det digitale indre marked og deltager aktivt i arbejdet. Kommissionen inddrager også en bred vifte af interesseparter i drøftelserne om strategien (se rapportendeltag i debatten om "Digital4EU").

 Bilag I: Faktablad - Derfor har vi brug for et digitalt indre marked

Bilag II: Projektholdet for det digitale indre marked

 

 Yderligere oplysninger

 Hvor digitalt er dit land? Nye tal viser, hvor det er nødvendigt at gøre fremskridt for at sikre et digitalt Europa

 Webside om Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked (@Ansip_EU)

 Webside om Günther H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund (@GOettingerEU)

 Websted om den digitale dagsorden for Europa

Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer

 Kommissionens arbejdsprogram for 2015


Bilag II: Projektholdet for det digitale indre marked


IP/15/4653

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar