Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Konsumentsäkerhet: nästan 2 500 farliga produkter drogs tillbaka från marknaden i EU under 2014

Bryssel, 23 mars 2015

EU-kommissionen offentliggör idag nya uppgifter för 2014 som visar att nästan 2 500 produkter, från leksaker till motorfordon, antingen stoppades innan de kom in i EU eller togs bort från marknaden för att de var farliga för konsumenterna. EU-kommissionen och EU:s medlemsländer har under tolv år arbetat för att se till att konsumentvaror som släpps ut på den europeiska marknaden är säkra. För detta ändamål används systemet för snabbt informationsutbyte om farliga icke-livsmedelsprodukter.

 

– Alla produkter i Europa måste vara säkra, säger Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Produkter som kan orsaka skada måste tas bort från marknaden så fort som möjligt. Därför har vi tagit fram systemet för snabbt informationsutbyte. Det har under åren visat sig vara mycket effektivt för konsumentsäkerheten i Europa.Detta är ett mycket konkret exempel på hur EU-samarbetet kan gynna invånarna.

Systemet säkerställer att information om farliga icke-livsmedelsprodukter som dragits tillbaka från marknaden och/eller återkallats någonstans i Europa snabbt når alla medlemsländer och EU-kommissionen. På så sätt kan lämpliga uppföljningsåtgärder (förbud/försäljningsstopp, tillbakadragande, återkallelse eller importförbud från tullmyndigheterna) vidtas i hela EU och konsumenterna informeras. 2014 fanns 2 755 sådana uppföljningsåtgärder registrerade i systemet.

Webbplatsen för systemet för snabbt informationsutbyte lockade nästan 2 miljoner besök under 2014, och nya sökmetoder gör det möjligt för konsumenter och företag att bättre informera sig om upptäckter av farliga produkter och om återkallelser av produkter.

31 länder (EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge) ingår för närvarande i systemet.

 

Vilka produkter kan vara farliga?

Under 2014 var man tvungen att vidta korrigerande åtgärder för framför allt två produktkategorier – leksaker (28 %) och kläder, textilier och modeartiklar (23 %). De vanligaste riskerna med dessa produkter var skaderisker, kemiska risker, och risk för kvävning.

De vanligaste kemiska risker som anmäldes 2014 avsåg produkter som t.ex. skor och lädervaror (t.ex. krom(VI), ett hudsensibiliserande ämne), leksaker och barnavårdsartiklar (t.ex. mjukgörare för plast, som kan orsaka fertilitetsproblem) och bijouterier (t.ex. skadliga tungmetaller).

Var kommer de ifrån?

Kina är fortfarande det vanligaste ursprungslandet i systemet. Förra året kom 64 % av alla anmälda farliga produkter därifrån, liksom under 2013. EU-kommissionen samarbetar med Kina via applikationen "Rapid alert system-CHINA" för att säkerställa att de kinesiska myndigheterna redan på plats tar itu med frågor om produktsäkerhet.

 

Siffror för systemet för snabbt informationsutbyte

2 435 Totalt antal anmälningar under 2014

Det är en ökning med 3 % jämfört med föregående år, vilket betyder att konsumenterna skyddas bättre eftersom fler farliga produkter stoppades.

2 755 Uppföljningsåtgärder under 2014

När ett medlemsland upptäcker en produkt som inte är säker görs en anmälan via systemet för snabbt informationsutbyte. Alla andra länder söker då efter produkten på sina marknader, och de länder som hittar den anger vilka uppföljningsåtgärder (förbud/försäljningsstopp, tillbakadragande, återkallelse eller importförbud från tullmyndigheterna) de har vidtagit.

 

 

De fem mest anmälda produktkategorierna 2014:

 


Anmälningar uppdelade efter de anmälda produkternas ursprungsland 2014:

 

Mer information

Komplett statistik: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm  

Questions and answers

Factsheet

Product Safety page

Search tool for the alert system

 

Webbplats för Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en

Följ kommissionären på Twitter: @VeraJourova

Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

IP/15/4627

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar