Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Skrb za varnost potrošnikov: EU je v letu 2014 s trga umaknila skoraj 2 500 nevarnih izdelkov

Bruselj, 23 marec 2015

Evropska komisija je danes objavila nove podatke, iz katerih je razvidno, da je EU v letu 2014 skoraj 2 500 izdelkom, ki segajo od igrač do motornih koles, preprečila vstop na svoje trge ali jih z njih umaknila, ker so potrošnikom nevarni. Komisija skupaj z državami članicami EU že 12 let skrbi, da bi bilo potrošniško blago na evropskih trgih varno. V ta namen ob odkritju nevarnih neživilskih izdelkov uporabljajo sistem hitrega obveščanja.

 

„Vsi izdelki v Evropi morajo biti varni za državljane.Izdelke, ki so lahko škodljivi, je treba čim prej umakniti s trga.Zato smo ustvarili sistem hitrega obveščanja.Ta se je prek let izkazal za zelo učinkovitega pri skrbi za zaščito evropskih potrošnikov.Gre za zelo praktičen primer sodelovanja EU v prid državljanov,“ je dejala Věra Jourová, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.

Sistem hitrega obveščanja zagotavlja, da se države članice in Evropska komisija med seboj hitro obvestijo o tem, da je bil kak neživilski izdelek kjer koli v Evropi umaknjen ali odpoklican s trga. Na ta način se po vsej EU sprejme ustrezen ukrep (prepoved/ustavitev prodaje, umik, odpoklic ali zavrnitev uvoza s strani carinskih organov), o čemer se obvestijo tudi potrošniki. V letu 2014 je bilo v sistemu zabeleženih 2 755 tovrstnih ukrepov.

Spletna stran sistema hitrega obveščanja je v letu 2014 pritegnila 2 milijona obiskovalcev, nova iskalna orodja pa potrošnikom in podjetjem omogočajo, da se bolje seznanijo z odkritji in odpoklici nevarnih izdelkov.

V sistemu trenutno sodeluje enaintrideset držav (vse članice EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška).

 

Kateri izdelki povzročajo tveganje?

V letu 2014 je bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe predvsem v kategorijah igrač (28 %) ter oblačil, tekstila in modnih izdelkov (23 %). Obvestila so se najpogosteje nanašala na nevarnost poškodb, kemijsko nevarnost in nevarnost zadušitve.

Obvestila o kemijski nevarnosti v letu 2014 so se najpogosteje nanašala na obutev in usnjene izdelke (npr. krom (VI), ki draži kožo), igrače in izdelke za nego otrok (npr. mehčalci, ki se dodajajo plastiki in lahko povzročajo težave s plodnostjo) ter modni nakit (npr. škodljive težke kovine).

Od kod prihajajo?

Kitajska je v sistemu hitrega obveščanja še vedno na prvem mestu med državami porekla. Lani se je 64 % vseh obvestil o nevarnih izdelkih nanašalo na izdelke s kitajskim poreklom (enako kot že leta 2013). Evropska komisija prek aplikacije „Sistem hitrega obveščanja – KITAJSKA“ tesno sodeluje s Kitajsko, da bi tamkajšnji organi že pri izvoru rešili vprašanja nevarnosti izdelkov.

 

Nekaj podatkov o sistemu hitrega obveščanja

 

2 435 obvestil v letu 2014

Število obvestil je za 3 % večje kot lani, kar pomeni, da je bil trg zaprt za več izdelkov in da so bili potrošniki bolje zavarovani.

2 755 nadaljnjih ukrepov v letu 2014

Ko države članice odkrijejo nevaren izdelek, v sistemu hitrega obveščanja o tem objavijo obvestilo. Ostale države nato ta izdelek poiščejo na svojih trgih, in če ga najdejo, sporočijo, kako so ukrepale (prepoved/ustavitev prodaje, umik, odpoklic ali zavrnitev uvoza s strani carinskih organov).

 


 

5 kategorij izdelkov, na katere se je v letu 2014 nanašalo največ obvestil:

 

 

Obvestila po državi porekla izdelkov, prijavljenih v letu 2014:

 

 

 

Več informacij:

 

Celotna statistika: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm  

Questions and answers

Factsheet

Product Safety page

Search tool for the alert system

 

Spletna stran evropske komisarke za pravosodje Věre Jourove: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en

Spremljajte komisarko na Twitterju: @VeraJourova

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

IP/15/4627

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar