Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Tryggere forbrugere: Næsten 2500 farlige produkter er trukket tilbage fra markedet i EU i 2014

Bruxelles, 23 marts 2015

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort nye tal, som viser, at næsten 2 500 produkter, lige fra legetøj til motorkøretøjer, i 2014 enten blev standset, før de kom ind i EU, eller fjernet fra markedet, fordi de er farlige for europæiske forbrugere. I 12 år har Europa-Kommissionen og EU’s medlemsstater arbejdet sammen om at sikre, at forbrugsprodukter, som sælges på markedet i EU, er sikre. Til dette formål anvendes det hurtige varslingssystem for farlige nonfoodprodukter.

 

"Alle produkter i Europa skal være sikre for borgerne. Produkter, som kan være skadelige, skal fjernes fra markedet så hurtigt som muligt. Det er grunden til, at vi har oprettet det hurtige varslingssystem. Det har i årenes løb vist sig at være meget effektivt med hensyn til at skabe sikkerhed for europæiske forbrugere. Dette er et meget konkret eksempel på EU-samarbejde til gavn for vores borgere", sagde Věra Jourová, kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Det hurtige varslingssystem sikrer, at oplysninger om farlige nonfoodprodukter, der er trukket tilbage fra markedet og/eller tilbagekaldt hvor som helst i Europa, straks formidles videre til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. På denne måde træffes passende opfølgende tiltag (forbud mod/stop for salg, tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller toldmyndighedernes afvisning af import) overalt i EU, og forbrugerne bliver informeret. I 2014 blev 2 755 sådanne opfølgende tiltag registreret i systemet.

Det hurtige varslingssystems hjemmeside tiltrak næsten 2 millioner besøgende i 2014, og nye søgeværktøjer giver forbrugere og virksomheder mulighed for at holde sig bedre informeret om opdagelsen af farlige produkter og produkttilbagekaldelser.

31 lande (EU samt Island, Liechtenstein og Norge) deltager på nuværende tidspunkt i systemet.

 

Hvilke produkter udgør risici?

I 2014 var legetøj (28 %) samt beklædning, tekstiler og modeartikler (23 %) de to vigtigste produktkategorier, for hvilke det var nødvendigt med korrigerende tiltag. Blandt de hyppigst indberettede risici forårsaget af disse produkter var risiko for personskade, kvælning og kemiske risici.

De mest almindelige kemiske risici, der blev anmeldt i 2014, vedrørte produkter såsom sko og lædervarer (f.eks. krom VI, et hudsensibiliserende stof), legetøj og småbørnsartikler (f.eks. plasticblødgørende stoffer, som kan forårsage fertilitetsproblemer) og bijouterivarer (f.eks. skadelige tungmetaller).

Hvor kommer de fra?

Kina er stadigvæk det oftest forekommende oprindelsesland i varslingssystemet. Sidste år var 64 % af alle indberetninger om produkter, der udgør en alvorlig risiko, forbundet med produkter fra Kina. Det samme var tilfældet i 2013. Europa-Kommissionen arbejder tæt sammen med Kina gennem applikationen "Rapid alert system-CHINA"med henblik på at sikre, at de kinesiske myndigheder løser alle produktsikkerhedsspørgsmål i marken. 

Det hurtige varslingssystem i tal

2 435 indberetninger i 2014

Dette udgør en stigning på 3 % i forhold til sidste år, hvilket betyder, at forbrugerne er bedre beskyttet, idet flere farlige produkter er blevet standset.

2 755 opfølgende tiltag i 2014

Når medlemsstaterne opdager et farligt produkt, offentliggør de en indberetning i det hurtige varslingssystem. Alle de andre lande søger så efter det pågældende produkt på deres markeder, og de lande, der finder frem til det, vil angive, hvilke opfølgende tiltag de har truffet (forbud/stop for salg, tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller toldmyndighedernes afvisning af import).

 

 

De 5 hyppigst indberettede produktkategorier i 2014:

 

Indberetninger efter det indberettede produkts oprindelsesland i 2014:

 

 

Yderligere oplysninger:

Fuldstændige statistikker: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm  

Questions and answers

Factsheet

Product Safety page

Search tool for the alert system


Webside, Věra Jourová, kommissær for retlige anliggender: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en

Følg kommissæren på Twitter: @VeraJourova

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

IP/15/4627

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar