Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Combaterea evaziunii fiscale în rândul întreprinderilor: Comisia prezintă un pachet privind transparența fiscală

Bruxelles, 18 martie 2015

Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de măsuri privind transparența fiscală, ca parte a programului său ambițios de combatere a evaziunii fiscale în rândul întreprinderilor și a concurenței fiscale dăunătoare în UE. Un element-cheie al acestui pachet privind transparența fiscală este propunerea de a introduce un schimb automat de informații între statele membre cu privire la deciziile fiscale.

Se estimează că evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor privează bugetele publice ale statelor membre ale UE de miliarde de euro în fiecare an. De asemenea, ea subminează repartizarea echitabilă a sarcinii între contribuabili și concurența loială între întreprinderi. Întreprinderile profită de complexitatea normelor fiscale și de lipsa de cooperare între statele membre pentru a-și transfera profiturile și a-și reduce impozitele. Prin urmare, consolidarea transparenței și a cooperării este esențială pentru a combate planificarea fiscală agresivă și practicile fiscale abuzive.

Pachetul privind transparența fiscală propus astăzi are rolul de a garanta faptul că statele membre dețin informațiile de care au nevoie pentru a-și proteja bazele de impozitare și pentru a lupta în mod eficace împotriva întreprinderilor care încearcă să evite să-și plătească partea lor de impozit.

„Fiecare dintre noi trebuie să-și plătească impozitele care îi revin. Întreprinderile multinaționale nu sunt scutite de această obligație. Grație propunerii de astăzi cu privire la schimbul automat de informații, autoritățile fiscale vor putea identifica mai bine eventualele lacune sau dubla impunere între statele membre. În lunile următoare, vom propune acțiuni concrete pentru a soluționa aceste lacune sau suprapuneri. Ne angajăm să ne onorăm promisiunile prin măsuri reale, credibile și corecte”, a declarat vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro și dialogul social.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Nu mai putem tolera întreprinderile care evită să-și plătească impozitele și regimurile care le permit acest lucru. Trebuie să restabilim legătura dintre locul în care întreprinderile își obțin profiturile și locul în care sunt impozitate. Pentru a realiza acest lucru, statele membre trebuie să dea dovadă de deschidere și să colaboreze. Acesta este obiectivul pachetului privind transparența fiscală propus astăzi.”

Transparența privind deciziile fiscale

Componenta principală a pachetului privind transparența propus astăzi este o propunere legislativă menită să îmbunătățească cooperarea între statele membre în ceea ce privește deciziile fiscale transfrontaliere și să marcheze începutul unei noi ere caracterizate de transparență.

În prezent, statele membre schimbă foarte puține informații cu privire la deciziile fiscale. Este la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă o decizie fiscală ar putea fi relevantă pentru un alt stat din UE. Prin urmare, statele membre nu cunosc întotdeauna deciziile fiscale transfrontaliere emise în alte state ale UE care ar putea avea un impact asupra propriilor lor baze de impozitare. Unele întreprinderi profită de lipsa de transparență în ceea ce privește deciziile fiscale pentru a-și reduce în mod artificial contribuția fiscală.

Pentru a remedia această situație, Comisia propune eliminarea acestei marje de apreciere și de interpretare. Statele membre vor fi obligate să facă schimb de informații în mod automat în ceea ce privește deciziile fiscale. Comisia propune stabilirea unui calendar strict: la fiecare trei luni, autoritățile fiscale naționale vor fi obligate să trimită un scurt raport tuturor celorlalte state membre cu privire la toate deciziile fiscale transfrontaliere pe care le-au emis. Ulterior, statele membre vor putea să solicite mai multe detalii cu privire la o anumită decizie.

Schimbul automat de informații privind deciziile fiscale va permite statelor membre să detecteze anumite practici fiscale abuzive ale întreprinderilor și să ia măsurile care se impun. În plus, inițiativa ar trebui, de asemenea, să încurajeze o concurență fiscală mai echitabilă, dat fiind că există mai puține șanse ca autoritățile fiscale să ofere un tratament fiscal selectiv întreprinderilor dacă practicile lor vor putea fi examinate de către celelalte state membre.

Alte inițiative în materie de transparență fiscală

Pachetul de măsuri propus astăzi cuprinde, de asemenea, o comunicare care prezintă o serie de alte inițiative menite să ducă la progrese în ceea ce privește agenda privind transparența fiscală în UE. Acestea sunt:

  • Evaluarea posibilei introduceri de noi cerințe privind transparența pentru companiile multinaționale

Comisia va examina fezabilitatea introducerii unor noi cerințe în materie de transparență pentru întreprinderi, cum ar fi publicarea anumitor informații fiscale de către companiile multinaționale. Obiectivele, beneficiile și riscurile unei astfel de inițiative trebuie să fie analizate cu atenție. Prin urmare, Comisia va evalua impactul unor eventuale cerințe suplimentare în materie de transparență, fapt care va permite luarea unei decizii într-o etapă ulterioară.

  • Revizuirea Codului de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor

Codul de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor este unul dintre principalele instrumente ale UE pentru asigurarea unei concurențe echitabile în ceea ce privește impozitarea întreprinderilor. Acesta prevede criteriile pe baza cărora se stabilește dacă un regim fiscal este dăunător sau nu și solicită statelor membre să elimine orice măsuri fiscale dăunătoare care încalcă codul. Statele membre se întâlnesc în mod regulat pentru a evalua conformitatea lor cu codul.Însă în ultimii ani, codul a devenit mai puțin eficace în lupta împotriva regimurilor fiscale dăunătoare, deoarece criteriile sale nu iau în considerare mecanismele mai sofisticate de evaziune fiscală ale întreprinderilor. Prin urmare, Comisia, în colaborare cu statele membre, va revizui Codul de conduită și mandatul Grupului de lucru pentru codul de conduită, astfel încât acesta să devină mai eficace și să garanteze o concurență fiscală echitabilă și transparentă în cadrul UE.

  • Cuantificarea amplorii fraudei și evaziunii fiscale

Comisia, împreună cu Eurostat, va colabora cu statele membre pentru a stabili cum poate fi obținută o estimare fiabilă a nivelului fraudei și evaziunii fiscale. Există tot mai multe dovezi care indică faptul că evaziunea și frauda fiscală sunt generalizate și provoacă pierderi semnificative de venituri. Cu toate acestea, până în prezent nu s-a realizat o cuantificare precisă a amplorii și a impactului acestor probleme. Existența unor statistici fiabile în acest domeniu ar putea contribui la adoptarea unor măsuri de politică mai eficace împotriva acestor practici.

  • Abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii

Comisia propune abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii deoarece acest text este depășit, dat fiind că UE a adoptat între timp o legislație mai ambițioasă, care impune un domeniu de aplicare cât mai larg pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, inclusiv privind economiile legate de venituri (IP/13/530). Abrogarea Directivei privind impozitarea economiilor va crea un cadru simplificat pentru schimbul automat de informații financiare și va preveni orice incertitudine juridică sau proceduri administrative suplimentare pentru autoritățile fiscale și întreprinderi.

Următorii pași

Cele două propuneri legislative din acest pachet vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare. Statele membre ar trebui să se pună de acord asupra propunerii privind deciziile fiscale până la sfârșitul anului 2015, astfel încât aceasta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2016. Având în vedere că, în decembrie 2014, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte această propunere, este de așteptat să existe un angajament politic deplin pentru a se ajunge la un acord în timp util.

Următoarea etapă va fi un plan de acțiune privind impozitarea întreprinderilor care va fi prezentat înainte de începutul verii. Acest al doilea plan de acțiune se va concentra asupra măsurilor necesare pentru ca impozitarea întreprinderilor să devină mai eficientă și mai echitabilă în cadrul pieței unice. Măsurile includ relansarea bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB) și idei pentru integrarea noilor acțiuni OCDE/G20 de combatere a erodării bazei de impozitare și a transferului profiturilor la nivelul UE.

Informații suplimentare

Comunicarea

Propunerea privind schimbul automat de informații

Memo/15/4609

Site-ul internet:

IP/15/4610

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar