Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2015: podrška državama članicama za poboljšanje učinkovitosti njihova pravosudnog sustava

Brisel, 09 ožujak 2015

Europska komisija danas je objavila Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2015. kojim se daje uvid u kvalitetu, neovisnost i učinkovitost pravosudnih sustava država članica.

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u informativni je alat kojim se državama članicama pomaže da ostvare učinkovitije pravosuđe jer se njime osiguravaju objektivni, pouzdani i usporedivi podaci o njihovim pravosudnim sustavima u području građanskog, trgovačkog i upravnog prava.

Učinkovit pravosudni sustav temelj je svake demokracije. Pravosudne reforme imaju ključnu ulogu u jačanju zajedničkih vrijednosti Unije i stvaranju okruženja pogodna za ulaganja koje nam je potrebno za održivi rast, rekla je Vĕra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova. Godine 2014. većina je država članica reformirala svoj pravosudni sustav. Komisija pozdravlja i podupire njihova nastojanja. Učinkovitijim pravosudnim sustavima učvrstit će se povjerenje među državama članicama. Znamo da za ostvarenje rezultata pravosudnih reformi treba vremena, ali Pregled stanja ukazuje nam na neke ohrabrujuće pomake. Vjerujem da će države članice odlučno i predano provoditi reforme.

Te se informacije uključuju u Europski semestar, godišnju koordinaciju gospodarske politike EU-a. Zajedno s procjenama pojedinačnih zemalja Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u pridonosi se utvrđivanju mogućih nedostataka i poticanju država članica da, tamo gdje je to potrebno, provedu strukturne reforme u području pravosuđa.

Glavni rezultati Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u za 2015. uključuju sljedeće:

  • Vidljivo je poboljšanje učinkovitosti pravosudnih sustava država članica. No situacija se znatno razlikuje ovisno o pojedinim državama članicama i pokazateljima. Do ubiranja plodova pravosudnih reformi treba proći neko vrijeme.
  • Nastavila su se nastojanja da se poboljša uporaba alata informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) za pravosudne sustave. Međutim, pokazatelji otkrivaju manjkavosti u mnogim državama članicama, i u dostupnim alatima IKT-a za vođenje sudova i upravljanje njima i u elektroničkoj komunikaciji sudova i stranaka.
  • Više od 20 % sudaca sudjelovalo je u trajnom osposobljavanju o pravu EU-a ili zakonodavstvu druge države članice u većini država članica. To znatno prelazi godišnji cilj od 5 % pravnih stručnjaka kojima je potrebna obuka kako bi se do 2020. postigao cilj od 50 %.
  • Većina država članica omogućuje besplatan internetski pristup građanskim i trgovačkim sudskim odlukama za širu javnost.
  • Što viši sud, to niži udio sutkinja. Premda je udio profesionalnih sutkinja u prvostupanjskom i drugostupanjskom sudstvu u porastu, pred vrhovnim sudovima većine država članica još je dug put do uravnotežene zastupljenosti spolova od 40 do 60 %.

 

Ovim se trećim izdanjem Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u (za prethodna izdanja vidjeti IP/13/285 i IP/14/273) nastoje utvrditi mogući trendovi u tri ključna dijela: učinkovitosti, kvaliteti i neovisnosti pravosuđa. Sadržava nove pokazatelje i više preciznijih podataka na temelju novih izvora informacija, poput učinkovitosti sudova u području javne nabave i prava intelektualnog vlasništva.

Uključeni su novi parametri kao što su uporaba i promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, čak i u potrošačkim sporovima, kvaliteta internetskih postupaka za sporove male vrijednosti, sudske komunikacijske politike i udio profesionalnih sutkinja. U Pregledu stanja u području pravosuđa vodi se računa i o čimbenicima koji mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete pravosudnih sustava.

 

Sljedeći koraci

Rezultati Pregleda stanja uzet će se u obzir prilikom analiza u tijeku za pojedine države za Europski semestar 2015. (vidjeti najnovija izvješća o Europskom semestru 2015. IP/15/4504 i MEMO/15/4511).

Rezultati Pregleda stanja u području pravosuđa uzimaju se u obzir i pri odlučivanju o financijskim prioritetima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u vezi s pravosudnim reformama. Utvrđeni su posebni pokazatelji za praćenje učinkovitosti podrške ESIF-a.

 

Kontekst

Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u za 2015. objedinjuju se podaci iz različitih izvora, osobito podaci koje je dostavila Komisija Vijeća Europe za ocjenu učinkovitosti pravosuđa (CEPEJ), koja prikuplja podatke od država članica. Upotrebljavaju se i informacije dobivene iz drugih izvora, primjerice bliskom suradnjom s Europskom mrežom sudbenih vijeća (ENCJ).

U Pregledu se razmatraju isti pokazatelji kao i 2014., ali se istovremeno oslanja i na dodatne izvore informacija:

  • Učinkovitost pravosudnih sustava: pokazatelji učinkovitosti postupaka uključuju trajanje postupaka, stopu rješavanja predmeta i broj predmeta u postupku.
  • Pokazatelji kvalitete: osposobljavanje, praćenje i ocjenjivanje rada suda, uporaba anketa o zadovoljstvu, proračun i ljudski resursi.
  • Neovisnost: u Pregledu stanja prikazani su podaci o percepciji neovisnosti pravosudnog sustava sadržani u Izvješću o globalnoj konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma (WEF). Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u za 2015. donose se nove informacije o mjerama pravne zaštite predstavljenima prošle godine te se proširuje usporedni pregled strukturne neovisnosti.

Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u pridonosi se postupku Europskog semestra jer se njime pomaže pri utvrđivanju pitanja iz područja pravosuđa kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost. Pregledom stanja za 2014., baš kao i posebnom procjenom stanja u državama članicama, pridonijelo se izradi posebnih preporuka po državama članicama u području pravosuđa za dvanaest država članica (BG, ES, HR, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SK, SI). Time će se i EU-u i državama članicama pomoći da ostvare veću učinkovitost pravosudnih sustava za građane i poduzeća. To će pridonijeti unapređenju strategija rasta u dotičnim državama i u EU-u kao cjelini.

Pregled stanja nije opća i jedinstvena ljestvica uspjeha, ali se njime daje uvid u funkcioniranje svih pravosudnih sustava i to na temelju različitih pokazatelja koji su u zajedničkom interesu svih država članica. Pregledom stanja ne promiče se ni jedna posebna vrsta pravosudnog sustava te se njeguje ravnopravan odnos prema svim državama članicama. Neovisno o modelu nacionalnog pravosudnog sustava ili pravne tradicije na kojoj se temelji, neki od ključnih parametara učinkovitog pravosudnog sustava jesu pravodobnost, neovisnost, cjenovna dostupnost i jednostavan pristup za korisnike.

 

Full document available : 2015 EU Justice Scoreboard

Summary of the Justice scoreboard: Factsheet

Annotated graphs with the full figures

Questions and answers on the 2015 EU Justice Scoreboard

European Semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm 

 

 

Webpage of Věra Jourová, EU Commissioner for Justice: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en

Follow the Commissioner on Twitter: @VeraJourova

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice


ANNEX

Efficiency
QualityIndependenceIP/15/4575

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar