Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Napredek Komisije v zvezi z evropsko agendo za migracije

Bruselj, 04 marec 2015

Evropska komisija je danes začela pripravljati celovito evropsko agendo za migracije. Kolegij komisarjev je imel prvo orientacijsko razpravo o ključnih ukrepih za okrepitev prizadevanj EU pri izvajanju obstoječih orodij in sodelovanja pri upravljanju migracijskih tokov iz tretjih držav.

Komisija si je prvič za izrecno prednostno nalogo zadala boljše upravljanje migracij. To je v političnih usmeritvah Nov začetek za Evropo napovedal predsednik Juncker. Migracije so medsektorsko vprašanje, ki zadeva različna področja politike in različne akterje tako znotraj kot zunaj EU. Nova struktura in delovne metode Komisije so prvi korak k resnično celoviti obravnavi izzivov in priložnosti migracij.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je dejal: „Dobro upravljanje migracij je izziv za Evropo kot celoto. Zdaj je čas za nov pristop k sodelovanju: da bi postali resnično solidarni in bi si države članice bolje delile odgovornost, moramo izboljšati in uskladiti uporabo vseh orodij, dogovoriti se moramo o skupnih prednostnih nalogah ter zbrati več virov na ravni EU in na nacionalni ravni. Maja bomo predstavili novo agendo za migracije. Ta prinaša izboljšano upravljanje, s čimer naj bi okrepili naš azilni sistem, vzpostavili razumen potek zakonitih migracij, odločneje ukrepali proti nezakonitim migracijam in zagotovili varnejše meje.“

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je izjavila: „Kot Evropejci moramo biti učinkoviti pri takojšnjem odzivanju in sočasnem reševanju temeljnih vzrokov, začenši s krizami, ki se širijo na naših mejah, predvsem v Libiji. Zato krepimo sodelovanje z izvornimi in tranzitnimi državami, da bi zagotovili zaščito v konfliktnih regijah, olajšali preseljevanje in preprodajalske poti obvladali pri njihovem izvoru.“

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dejal: „Pri migracijah gre za ljudi – vsak posameznik, ki pride na naše meje, ima svojo zgodbo: ta je poslovnež, potuje zaradi dela, oni je študent, ki prihaja na študij, tretji je žrtev trgovcev z ljudmi, četrti so starši, ki bi radi na varno spravili otroke. Ob pripravi celovite evropske agende za migracije moramo misliti na vse razsežnosti migracij. Tu ne gre za hitre rešitve, ampak za oblikovanje varnejše, uspešnejše in privlačnejše Evropske unije.“

Na poti k resnično celovitemu evropskemu pristopu k migracijam

Današnja orientacijska razprava je določila štiri glavna področja ukrepanja v okviru evropske agende za migracije, da bi se izvedle politične usmeritve predsednika Junckerja. Vsa štiri področja so enako pomembna.

    Trden skupni azilni sistem

Zakonodajni okvir, s katerim Evropska unija zagotavlja zaščito tistim, ki jo potrebujejo, je eden najnaprednejših na svetu. Nedavno sprejeti skupni evropski azilni sistem je zdaj treba v celoti in dosledno izvajati. Komisija bo storila vse, da se odpravijo obstoječe razlike v nacionalnih praksah azilne politike. Pri reševanju temeljnih vzrokov migracij bosta ključnega pomena tudi poglobitev sodelovanja s tretjimi državami ter upoštevanje migracij pri oblikovanju razvojnih strategij. Ob vsem tem si bo Komisija v tesnem dialogu z državami članicami in tretjimi državami, kjer je največ beguncev, odločno prizadevala, da se bodo bolj izkoriščale možnosti, ki jih ponujajo ukrepi preseljevanja in ponovne naselitve.

    Nova evropska politika glede zakonitih migracij

Če želi Evropa biti bolj konkurenčna na svetovni ravni, mora rešiti vprašanje obstoječe brezposelnosti, hkrati pa tudi pritegniti ljudi s pravimi sposobnostmi. To je dolgoročna naloga in njene priprave se je treba lotiti zdaj. Zato bo Komisija začela pregled direktive EU o modri karti. To je zapleten in dolgotrajen proces, ki je lahko uspešen le, če bo plod razprave z državami članicami, pa tudi bolj horizontalnega pristopa k politiki nezakonitih migracij.

    Odločnejši boj proti nezakonitim migracijam in trgovini z ljudmi

Ljudje se za nezakonito migracijo odločajo iz različnih razlogov. Leta 2014 je bilo po podatkih Evropske agencije za zunanje meje Frontex približno 278 000 nezakonitih prehodov meje, kar je dvakrat več kot leta 2011. Mnogi migranti se obračajo natihotapce ali pa postanejo žrtve trgovcev z ljudmi. Na podlagi obstoječe zakonodaje o nezakonitih migracijah in boju proti trgovini z ljudmi želi Komisija nadalje okrepiti dejavnosti na tem področju. Komisija si prizadeva za celovit sveženj ukrepov v zvezi s tihotapljenjem ljudi ter za nadaljnji razvoj konkretnih orodij, s katerimi bi se osredotočila na bolj pereče države in poti, pri tem pa tesno sodeluje s tretjimi državami, tudi prek obstoječih sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in okvirov sodelovanja (na primer procesov iz Rabata, Kartuma ali Budimpešte).

    Varovanje zunanjih meja Evrope

Območje brez notranjih meja ter trdna azilna in migracijska politika lahko vzdržita le, če bo Evropa upravljala svoje zunanje meje, pri tem pa v celoti spoštovala temeljne pravice. Upravljanje meja je deljena pristojnost med EU in državami članicami, izvrševanje nadzora zunanjih meja EU pa je izredno pomembno za vse. Priprava evropske agende za migracije ponuja priložnost za razpravo o tem, ali – in v kolikšnem obsegu – agencija Frontex potrebuje povečanje proračuna ter operativnih sredstev in človeških virov, da bi lažje reševala vse večje izzive na zunanjih mejah EU. Če resnično želimo okrepiti delo agencije Frontex in uvesti evropske mejne patrulje, moramo v državah članicah zapreči več virov.

Več informacij

Za celovito evropsko migracijsko politiko: 20 let delovanja EU

Vprašanja in odgovori: tihotapljenje migrantov v Evropo in odziv EU

Spletišče Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve

Spletišče podpredsednika Fransa Timmermansa

Spletišče visoke predstavnice in podpredsednice Federice Mogherini

Spletišče komisarja Dimitrisa Avramopoulosa

 

Priloga: Na poti k evropski agendi za migracije: dejstva (infografika)IP/15/4545

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar