Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia realizează progrese în ceea ce privește Agenda europeană în materie de migrație

Bruxelles, 04 martie 2015

Astăzi, Comisia Europeană a început să lucreze la o agendă europeană cuprinzătoare în materie de migrație. În cadrul Colegiului comisarilor a avut loc o primă dezbatere orientativă cu privire la acțiunile-cheie pentru intensificarea eforturilor UE de punere în aplicare a instrumentelor și cooperării existente privind gestionarea fluxurilor de migrație din țările terțe.

Pentru prima dată, o mai bună gestionare a migrației reprezintă o prioritate explicită a Comisiei Europene, astfel cum a fost prezentată în orientările politice ale președintelui Juncker, Un nou început pentru Europa. Migrația reprezintă o problemă transsectorială, care implică diferite domenii de politică și diverși actori, atât din interiorul, cât și din afara UE. Noua structură și noile metode de lucru ale Comisiei Europene constituie un prim pas în abordarea provocărilor și a oportunităților din domeniul migrației într-un mod cu adevărat cuprinzător.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „O bună gestionare a migrației reprezintă o provocare pentru Europa, în ansamblu. Acum este momentul să avem o nouă abordare privind modul în care colaborăm: trebuie să utilizăm mai bine și mai coerent toate instrumentele de care dispunem, să convenim priorități comune și să sporim resursele alocate la nivelul UE și la nivel național, să realizăm o solidaritate reală și o mai bună partajare a responsabilităților între statele membre. În Mai vom prezenta o agendă nouă în materie de migrație, care va prevedea intensificarea guvernanței în vederea consolidării sistemului comun de azil, va stabili un program viabil privind migrația legală, va acționa cu mai multă fermitate împotriva migrației ilegale și va garanta o mai mare securitate a frontierelor."

Înaltul Reprezentant, doamna vicepreședinte Federica Mogherini, a declarat: „Noi, europenii, trebuie să fim eficienți în ceea ce privește rapiditatea răspunsului nostru și, în același timp, să abordăm cauzele profunde ale migrației, începând de la crizele care se extind la frontierele noastre, în principal în Libia. Acesta este motivul pentru care intensificăm cooperarea cu țările de origine și de tranzit, în scopul de a oferi protecție în regiunile de conflict, de a facilita relocarea și de a elimina rutele de trafic."

Comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Migrația implică oameni – în spatele fiecărei figuri care sosește la frontierele noastre se află o ființă umană, și anume: un om de afaceri care călătorește din motive legate de activitatea lui, un student care vine să studieze, o victimă a unor traficanți de persoane, un părinte care încearcă să le ofere siguranță copiilor lui. Atunci când prezentăm o agendă europeană cuprinzătoare în materie de migrație trebuie să avem în vedere toate dimensiunile migrației – prin urmare, nu este vorba despre identificarea unor soluții rapide, ci despre crearea unei Uniuni Europene mai sigure, mai prospere și mai atractive."

Către o abordare europeană cu adevărat cuprinzătoare în materie de migrație

Dezbaterea orientativă de astăzi a stabilit cele patru domenii principale în care sunt avute în vedere acțiuni în Agenda europeană în materie de migrație în vederea punerii în aplicare a orientărilor politice ale președintelui Juncker. Toate acestea sunt interconectate și la fel de importante.

Un sistem comun de azil puternic

Uniunea Europeană dispune de unul dintre cele mai avansate cadre legislative la nivel mondial pentru a oferi protecție celor care au nevoie de aceasta. Acum este momentul să punem în aplicare pe deplin și în mod coerent Sistemul european comun de aziladoptat recent. Comisia va depune toate eforturile pentru ca divergențele existente în practicile naționale din cadrul politicii în materie de azil să dispară. Aprofundarea cooperării cu țările terțe va fi, de asemenea, esențială pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației, precum și pentru integrarea migrației în conceperea strategiilor de dezvoltare. În fine, Comisia s-a angajat să înregistreze progrese în ceea ce privește intensificarea eforturilor UE în domeniul transferului și al relocării, printr-un dialog strâns cu statele membre și cu țările terțe care primesc un număr mare de refugiați.

O nouă politică europeană privind migrația legală

Concomitent cu abordarea șomajului existent, Europa va trebui să atragă talentele corespunzătoare, astfel încât să fie mai competitivă la nivel mondial. Acest demers reprezintă un efort pe termen lung, a cărui pregătire trebuie să o începem acum. Iată motivul pentru care Comisia Europeană va lansa o revizuire a Directivei UE privindcartea albastră. Va fi un proces dificil și pe termen lung, care poate funcționa doar prin discuții cu statele membre, inclusiv cu privire la o abordare mai orizontală a politicii în domeniul migrației legale.

Combaterea cu mai multă fermitate a migrației ilegale și a traficului de persoane

Oamenii migrează în mod ilegal din varii motive. Conform Frontex, în 2014 s-au înregistrat aproximativ 278 000 de treceri ilegale ale frontierei - de două ori mai multe comparativ cu 2011. În majoritatea cazurilor, fie acești migranți recurg la traficanți de persoane, fie traficanții de persoane profită de ei. Bazându-se în continuare pe legislația existentă privind migrația ilegală și privind lupta împotriva traficului de persoane, Comisia Europeană dorește să își sporească acțiunile în acest domeniu. Comisia elaborează în prezent un pachet cuprinzător de acțiuni împotriva introducerii ilegale de migranți și dorește totodată să dezvolte în continuare instrumente concrete care vizează țările și rutele prioritare, în strânsă colaborare cu țările terțe, inclusiv prin intermediul acordurilor de readmisie și al cadrelor de cooperare existente (de exemplu, procesul de la Rabat, de la Khartoum sau de la Budapesta).

Securizarea frontierelor externe ale Europei

Un spațiu fără frontiere interne și o politică solidă în materie de azil și de migrație pot fi susținute numai în condițiile în care Europa își gestionează frontierele externe, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Gestionarea frontierelor este o competență partajată între UE și statele membre, iar consolidarea supravegherii frontierelor externe ale UE reprezintă un interes vital pentru toți. Pregătirea agendei europene în materie de migrație va fi o oportunitate pentru a se dezbate dacă și în ce măsură Agenția europeană de cooperare la frontiere - Frontex are nevoie de o majorare a bugetului, de mai multe instrumente operaționale și de un număr mai mare de resurse umane, astfel încât să poată răspunde mai bine evoluției provocărilor existente la frontierele externe ale UE. Dacă dorim cu adevărat să consolidăm activitatea Frontex și să punem în acțiune echipele europene de polițiști de frontieră, va trebui ca statele membre să pună în comun resurse suplimentare.

Pentru mai multe informații

Către o politică europeană cuprinzătoare în materie de migrație - 20 de ani de acțiune a UE

Întrebări și răspunsuri: Introducerea ilegală de migranți în Europa și răspunsul UE

Pagina de internet a Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne

Pagina de internet a prim-vicepreședintelui Frans Timmermans

Pagina de internet a Înaltului Reprezentant/vicepreședintelui Federica Mogherini

Pagina de internet a comisarului Dimitris AVRAMOPOULOS

 

Anexă : Către o Agendă europeană în materie de migrație – date factuale (infografic)IP/15/4545

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar