Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság előrelépést tesz az európai migrációs stratégia kapcsán

Brüsszel, 04 március 2015

Az Európai Bizottság a mai napon hozzálátott az átfogó európai migrációs stratégia kidolgozásához. A biztosi testület megtartotta első irányadó vitáját, és áttekintette mindazokat a főbb intézkedéseket, amelyekkel fokozhatók az Unió erőfeszítései a harmadik országokból érkező migrációs áramlások kezelésére szolgáló eszköztár és együttműködés végrehajtása terén.

A migráció jobb kezelése most először kifejezett prioritást képez az Európai Bizottság számára, amint azt Juncker elnök is ismertette az „Új kezdet Európa számára” címet viselő politikai iránymutatásában. A migráció horizontális kérdés, amely különböző szakpolitikai területeket és szereplőket érint az Unió határain belül és kívül. Az Európai Bizottság új struktúrája és munkamódszerei jelentik az első lépést afelé, hogy valóban minden tényezőt figyelembe véve mérjük fel a migrációban rejlő kihívásokat és lehetőségeket.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A migráció megfelelő kezelése egész Európa számára kihívást jelent. Itt az idő, hogy együttműködésünket új megközelítésre alapozzuk: ahhoz, hogy intézkedéseink valódi szolidaritásról tanúskodjanak és jobban megoszthassuk a tagállamok közötti felelősséget, biztosítanunk kell a rendelkezésünkre álló eszközök hatékonyabb és következetesebb alkalmazását, a közös prioritások meghatározását és a források fokozottabb összevonását uniós és tagállami szinten egyaránt. Májusban a jobb irányítást lehetővé tevő új migrációs stratégiát terjesztünk elő azzal a céllal, hogy megerősítsük menekültügyi rendszerünket, megalapozott pályát vázoljunk fel a jogszerű migráció számára, szigorúbban lépjünk fel az illegális migráció esetében és biztonságosabbá tegyük határainkat.”

Federica Mogherini főképviselő/alelnök úgy vélte: „Európai polgárként egyrészt hatékonyan kell tudnunk azonnali válaszokat adni, ugyanakkor foglalkoznunk kell a kiváltó okokkal is, kezdve a határainknál kibontakozó válságokkal, mindenekelőtt Líbiában. Ezért fokozzuk együttműködésünket a származási és tranzitországokkal, hogy védelmet biztosíthassunk a konfliktus sújtotta térségekben, megkönnyíthessük az áttelepítést és felszámoljuk az embercsempész-útvonalakat.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket mondta: „A migráció emberekről szól: minden egyes ember saját történetével érkezik határainkhoz: munkát vállaló üzletember, tanulni vágyó diák, az emberkereskedők áldozatául esett személy, esetleg szülő, aki szeretné biztonságban tudni gyerekét. Az átfogó európai migrációs stratégia előterjesztése során a migráció valamennyi dimenzióját szem előtt kell tartanunk. Célunk nem az, hogy elhamarkodott megoldásokat találjunk, hanem hogy biztonságosabb, virágzóbb és vonzóbb Európai Uniót hozzunk létre.”

Lépések a migrációval kapcsolatos valóban átfogó európai megközelítés felé

A mai irányadó vita meghatározta a Juncker elnök politikai iránymutatásának végrehajtását jelentő európai migrációs stratégia négy főbb, intézkedést igénylő területét. Ezek a területek kölcsönösen összefüggenek egymással és egyforma jelentőséggel bírnak.

    Erős közös európai menekültügyi rendszer

A rászoruló személyek számára nyújtott védelem terén világszerte az Európai Unió rendelkezik az egyik legfejlettebb jogszabályi kerettel. Itt az ideje, hogy teljes egészében és összehangoltan végrehajtsuk a közelmúltban elfogadott közös európai menekültügyi rendszert. A Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy megszűnjenek a nemzeti menekültügyi szakpolitikák közötti jelenlegi eltérések. A harmadik országokkal folytatott együttműködés elmélyítése, illetve a migráció kérdésének a fejlesztési stratégiákba való beépítése szintén elengedhetetlen a migráció alapvető okainak kezeléséhez. Végezetül a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy – szoros együttműködésben a tagállamokkal és a jelentős számú menekültet befogadó harmadik országokkal – előrelépjen az Unió át- és a letelepítési intézkedéseinek fokozottabb alkalmazása terén.

    A legális migrációra vonatkozó új európai politika

A meglévő munkanélküliség enyhítésével párhuzamosan Európának fel kell keltenie a megfelelő tehetségek érdeklődését, hogy globális szinten versenyképesebb legyen. Ez egy hosszú távú erőfeszítést igénylő projekt, amelynek előkészítését most kell elkezdenünk. Ez az oka annak, hogy az Európai Bizottság megkezdi az EU-kékkártyáról szóló irányelv felülvizsgálatát. Ez egy kihívásokkal teli, hosszú távú folyamat, amely csak a tagállamokkal – többek között a jogszerű migráció területének átfogóbb megközelítéséről – folytatott eszmecsere esetén vezethet eredményre.

    Az illegális migráció és az emberkereskedelem elleni hatékonyabb küzdelem

Az illegális migrációnak számos oka van. A Frontex adatai szerint 2014-ben mintegy 278 000 esetben került sor illegális határátlépésre, vagyis kétszer annyi alkalommal, mint 2011-ben. A bevándorlók közül sokan csempészek közreműködésével érkeznek, és sokakat használnak ki az emberkereskedők. Az illegális migrációra vonatkozó meglévő jogszabályok fejlesztése és az emberkereskedelem elleni küzdelem további kiépítése érdekében a Bizottság fokozni kívánja az e területre vonatkozó intézkedéseit. A Bizottság az embercsempészet ellen irányuló átfogó intézkedési csomagon dolgozik, valamint – szoros együttműködésben a harmadik országokkal és a már meglévő visszafogadási megállapodások és együttműködési keretek (pl. a rabati, a kartúmi vagy a budapesti folyamatok) alapján – tovább kívánja fejleszteni a kiemelt országokra és útvonalakra irányuló konkrét eszközeit.

    Európa külső határainak biztosítása

Egy belső határok nélküli térség, illetve a megalapozott menekültügyi és migrációs politika csak akkor tartható fenn, ha Európa – az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett – elvégzi külső határainak igazgatását. A határigazgatás az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik, és az Unió külső határai felügyeletének érvényesítése mindenki számára alapvető fontosságú. Az európai migrációs stratégia előkészítése lehetőséget kínál annak megvitatására, hogy szükség van-e, és ha igen, milyen mértékben az Unió határigazgatási ügynöksége, a Frontex költségvetésének növelésére, további operatív eszközökkel való ellátására és a rendelkezésre álló humán erőforrás bővítésére ahhoz, hogy az ügynökség eredményesebben kezelje az Unió külső határain fellépő új kihívásokat. A tagállami erőforrások fokozottabb összevonására van szükség, ha valóban meg kívánjuk erősíteni a Frontex által végzett munkát, továbbá működésbe kívánjuk léptetni az európai határőrcsapatokat.

További információk:

Helyzetértékelés az átfogó európai migrációs politikáról: Az uniós fellépés 20 éve

Kérdések és válaszok: Migránscsempészet Európában és az uniós válaszintézkedések

A Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság honlapja

Frans Timmermans első alelnök honlapja

Federica Mogherini főképviselő/alelnök honlapja

Dimitrisz Avramopulosz biztos honlapja

 
 

Melléklet: Lépések az európai migrációs stratégia felé: A tények (infografika)IP/15/4545

Kapcsolattartás a sajtóval

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar