Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija postiže napredak u Europskom migracijskom programu

Brisel, 04 ožujak 2015

Europska komisija danas je započela s radom na sveobuhvatnom Europskom migracijskom programu. Kolegij povjerenika održao je prvu orijentacijsku raspravu o ključnim mjerama za povećanje napora EU-a u provedbi postojećih instrumenata i suradnji u upravljanju migracijskim tokovima iz trećih zemalja.

Bolje upravljanje migracijama prvi je put jasan prioritet Europske komisije što je izloženo u političkim smjernicama predsjednika Junckera Novi početak za Europu. Migracije su međusektorsko pitanje kojime su obuhvaćeni različita područja politika i različiti dionici, unutar kao i izvan EU-a. Novi ustroj i načini rada Europske komisije prvi su korak prema istinski sveobuhvatnom sagledavanju izazova i mogućnosti u području migracija.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Dobro upravljanje migracijama izazov je za cijelu Europu. Došao je trenutak za novi pristup našoj suradnji: svim našim instrumentima moramo se koristiti na djelotvorniji i usklađeniji način, utvrditi zajedničke prioritete i udružiti više sredstava na razini EU-a i nacionalnoj razini kako bismo postigli pravu solidarnost i bolje podijelili odgovornost među državama članicama. U svibanj ćemo predstaviti novi migracijski program s unaprijeđenim upravljanjem. Cilj programa je ojačati naš sustav azila, uspostaviti solidnu osnovu za zakonite migracije, odlučnije pristupiti suzbijanju nezakonitih migracija i poboljšati sigurnost granica.

Zamjenica visoke predstavnice Federica Mogherini rekla je: U neposrednoj reakciji moramo djelovati na učinkovit način, kao Europljani, istodobno rješavajući temeljne uzroke. Djelovanje mora početi s krizama koje se šire na našim granicama, najviše u Libiji. Zato radimo na intenziviranju suradnje sa zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama kako bismo osigurali zaštitu u područjima sukoba, olakšali ponovno nastanjivanje i riješili pitanje putova za trgovinu ljudima.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: U središtu migracija su ljudi – iza svakog lica koje se pojavi na našim granicama nalazi se osoba: poslovni čovjek koji putuje na posao, student koji dolazi na studij, žrtva trgovaca ljudima, roditelj koji svoju djecu pokušava dovesti u sigurno područje. Pri predstavljanju sveobuhvatnog Europskog migracijskog programa moramo uzeti u obzir sve dimenzije migracije. Naš cilj nije osmisliti brza rješenja nego stvoriti sigurniju, napredniju i privlačniju Europske unije.

 

Prema istinski sveobuhvatnom europskom pristupu migracijama

Tijekom današnje orijentacijske rasprave utvrđena su četiri glavna područja za koja su predviđene mjere u Europskom migracijskom programu za provedbu političkih smjernica predsjednika Junckera. Sva su područja međusobno povezana i jednako važna.

    Snažan zajednički sustav azila

Europska unija ima jedan od najnaprednijih zakonodavnih okvira u svijetu za pružanje zaštite onima kojima je potrebna. Došao je trenutak da u potpunosti i usklađeno provedemo nedavno prihvaćeni zajednički europski sustav azila Komisija će se posvetiti uklanjanju postojećih razlika u nacionalnim praksama politika azila. Za rješavanje osnovnih uzroka migracija također će biti bitno produbljivanje suradnje s trećim zemljama te uvrštavanje pitanja migracija u oblikovanje razvojnih strategija. Naposljetku, Komisija je predana cilju ostvarenja napretka većim naporima Europske unije u fazi preseljenja i ponovnog nastanjivanja, u intenzivnom dijalogu s državama članicama i trećim zemljama koje su domaćini znatnog broja izbjeglica.

    Nova europska politika o zakonitim migracijama

Kako bi ostvarila veću konkurentnost na globalnoj razini, Europa će osim rješavanja postojeće nezaposlenosti morati privući odgovarajuće talente. Ovo je dugoročan napor za koji se moramo početi pripremati sada. Zbog toga će Europska komisija pokrenuti preispitivanje Direktive EU-a o plavoj karti Ovaj dugoročni proces, koji predstavlja izazov, može postići uspjeh samo kroz razgovor s državama članicama, uključujući horizontalniji pristup politici zakonite migracije.

    Jača borba protiv nezakonitih migracija i trgovine ljudima

Ljudi nezakonito migriraju iz različitih razloga. Godine 2014. prema FRONTEXU bilo je oko 278 000 nezakonitih prelazaka granica, što je dvostruko više nego 2011. Mnogi od tih migranata koriste se krijumčarima ili ih iskorištavaju trgovci ljudima. Komisija želi pojačati svoje djelovanje u tom području razvijajući postojeće zakonodavstvo o nezakonitim migracijama te jačajući borbu protiv trgovine ljudima. Komisija radi na sveobuhvatnom skupu mjera za suzbijanje krijumčarenja ljudi i želi dodatno razviti konkretne instrumente namijenjene prioritetnim zemljama i putovima, u uskoj suradnji s trećim zemljama, i s pomoću postojećih sporazuma o ponovnom prihvatu i okvira za suradnju (npr. postupaka iz Rabata, Khartouma ili Budimpešte).

    Osiguravanje europskih vanjskih granica

Područje bez unutarnjih granica i pouzdane politike azila i migracija mogu se održati samo ako Europa upravlja svojim vanjskim granicama u potpunosti poštujući temeljna prava. Upravljanje granicama u zajedničkoj je nadležnosti EU-a i država članica i provedba nadzora nad vanjskim granicama EU-a od ključnog je interesa za sve. Izrada Europskog migracijskog programa bit će prilika za raspravu o tome je li i u kojoj mjeri agenciji EU-a za zaštitu granica Frontex potrebno povećanje proračuna te više operativnih sredstava i ljudskih resursa kako bi lakše riješila sve veće izazove na vanjskim granicama EU-a. Ako uistinu želimo ojačati rad Frontexa i aktivirati timove europske granične straže, moramo udružiti više resursa među državama članicama.

 

Dodatne informacije

Prema sveobuhvatnoj europskoj migracijskoj politici: 20 godina djelovanja EU-a

Pitanja i odgovori: Krijumčarenje migranata u Europi i reakcija EU-a

Web-mjesto Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove

Web-mjesto prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa

Web-mjesto visoke predstavnice / potpredsjednice Federice Mogherini

Web-mjesto povjerenika Dimitrisa Avramopoulosa

  

Prilog: Ususret europskom migracijskom programu: podaci (infografika)

Infographic

IP/15/4545

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar