Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Iz izvješća o stanju okoliša vide se poboljšanja zbog djelovanja EU-a

03 ožujak 2015

Iz novog se izvješća, objavljenog danas, uočava da su koordiniranom EU-ovom politikom u području okoliša tijekom zadnjih pet godina ostvarena znatna poboljšanja za građane. Europljani udiši čišći zrak i dostupna im je čišća voda, manje otpada otpremaju na odlagališta, a više recikliraju, dok se politikama u području okoliša potiču otvaranje radnih mjesta i rast. Međutim, u izvješću se upozorava da europski dugoročni cilj „dobrog življenja unutar ograničenja našeg planeta”, što se želi postići Općim programom djelovanja Unije za okoliš (Sedmi program djelovanja za okoliš), nije moguće postići s trenutačnom razinom ambicioznosti politika u području okoliša i povezanih politika.

Izvješće Europske agencije za okoliš pod nazivom Okoliš u Europi – stanje i izgledi 2015. (SOER 2015) integrirana je ocjena okoliša u Europi u koju su uključeni podaci na svjetskoj i regionalnoj razini i razini zemalja te usporedbe među zemljama. Njime se sagledava i razdoblje od sljedećih pet godina i nakon toga te upućuje jasno upozorenje o rizicima pogoršanja stanja okoliša koje posljedično negativno utječe na dobrobit i blagostanje ljudi. U analizi se poziva na integriranije političko odlučivanje, a Komisija je na to odgovorila nizom inicijativa u području okoliša za 2015. uključujući novi, opsežniji paket za kružno gospodarstvo, preispitivanje Strategije EU-a o bioraznolikosti, akcijski plan o upravljanju oceanima i izmijenjeni paket za kvalitetu zraka.

Europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je:

Izvješće o stanju okoliša za 2015. smatram ishodišnom točkom svojeg mandata. Iz njega se jasno vidi da se EU-ovim politikama u području okoliša ostvaruju poboljšanja, a uz to se i otvaraju radna mjesta. Izniman rast zelene ekonomije, koji se nastavio i u najtežim godinama recesije, koristan je za konkurentnost Europe.

Moramo i dalje biti oprezni kako bismo osigurali da se kvalitetna i dobro provedena politika pretoči u izvrsne rezultate u području morskog okoliša i okoliša na kopnu. Prednost se daje inovativnim ulaganjima kojima se štite blagostanje i kvaliteta života. Dugoročnim ulaganjima danas može se osigurati da u 2050. živimo dobro i unutar ograničenja planeta.

 

Učinkovito korištenje resursima / kružno gospodarstvo

U izvješću se jasno iznosi da je ekonomski isplativo ulagati u zaštitu okoliša. Od 2000. do 2011. zelene su industrije u EU-u porasle za više od 50 % i među rijetkim su sektorima koji su napredovali unatoč krizi.Iz izvješća se vidi i da je gospodarenje otpadom sve bolje, iako je europsko gospodarstvo još daleko od kružnog, s previše otpada koji se zakapa te s neiskorištenim potencijalom za recikliranje i oporabu otpada.

Cilj je Komisije 2015. ispraviti neravnotežu s pomoću ambicioznog paketa za kružno gospodarstvo radi pretvaranja Europe u konkurentnije gospodarstvo s učinkovitijim korištenjem resursima te djelovati u nizu gospodarskih sektora osim onih povezanih s otpadom. Kako bi se iz resursa ostvarila najveća moguća vrijednost potrebno je sagledati sve etape životnog ciklusa proizvoda, od eksploatacije sirovina do osmišljavanja, proizvodnje, distribucije i potrošnje proizvoda, potom sheme popravaka i ponovnoga korištenja te gospodarenje otpadom i povećanje uporabe sekundarnih sirovina.

 

Priroda i bioraznolikost

U izvješću se naglašava da Europa ne ide u smjeru potrebnom za sprečavanje gubitka bioraznolikosti te da i dalje nestaju životinjska i biljna staništa. Morska je bioraznolikost i dalje posebno ugrožena. Komisija će tijekom 2015. (godine posvećene prirodnom kapitalu) dopuniti nalaze izvješća s dubinskim izvješćem o „stanju prirode”. Ti će se podaci upotrijebiti pri pregledu Strategije EU-a o bioraznolikosti koji će se obaviti na polovini razdoblja njezine provedbe i pri ocjenjivanju zakonodavstva EU-a o okolišu koje je u tijeku kako bi se povećala učinkovitost i smanjilo administrativno opterećenje.

Ove se godine Zeleni tjedan, najveća godišnja konferencija EU-a o politici u području okoliša, održava od 3. do 5. lipnja u Bruxellesu pod nazivom „Priroda – naše zdravlje i bogatstvo”. Ondje će se biti moguće osvrnuti na to kako se EU može i dalje hvatati u koštac sa sljedećim izazovima u području prirode i bioraznolikosti kako bi se osigurali održivi dugoročni rast i blagostanje.


Upravljanje oceanima

Kako je navedeno u izvješću, EU se suočava s dvostrukim izazovom obnove i zaštite naših morskih ekosustava uz istodobno zadržavanje pomorskih i priobalnih aktivnosti u temelju gospodarstva i društva EU-a. EU je predan odgovornom upravljanju morima i preuzimanju vodeće uloge u raspravama o međunarodnom upravljanju oceanima. Europska komisija pokrenut će ove godine opsežno savjetovanje radi oblikovanja svojih sljedećih koraka kad je riječ o upravljanju oceanima. EU će uz to i dalje surađivati s međunarodnim partnerima i globalnim institucijama kao što je UN kako bi za taj program osigurao širok raspon političkog opredjeljenja.


Klimatske mjere

Politikama se ostvaruju rezultati kad je riječ o klimi. Emisije stakleničkih plinova manje su za 19 % u odnosu na 1990., dok je gospodarstvo EU-a poraslo za 45 %. Nadohvat su ruke i ciljevi udjela obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti za 2020. EU je stoga na pravom putu za postizanje ciljeva EU-a u područjima klime i energije za 2020. Međutim, prema izvješću Okoliš u Europi – stanje i izgledi 2015. (SOER 2015), postojeće politike i mjere neće biti dovoljne da bi se ostvario dugoročni cilj smanjenja emisija za 80 – 95 % do 2050. kojim se Europa preobražava u niskougljično gospodarstvo. Komisija zbog toga već poduzima određene aktivnosti tako što priprema prijedloge politika u cilju smanjenja emisija za 40 % do 2030., o čemu je prošle godine postignut dogovor u Europskom vijeću.


Kvaliteta zraka

Izvješće pokazuje da je zrak koji danas udišemo puno čišći nego u proteklim desetljećima. Tijekom prethodnih su se desetljeća znatno smanjile emisije više tvari koje onečišćuju zrak, primjerice sumporova dioksida (SO2) i dušikovih oksida (NOx), najviše zahvaljujući zakonodavstvu EU-a o kvaliteti zraka. Međutim, unatoč tim postignućima, niska kvaliteta zraka i dalje je vodeći okolišni uzrok prerane smrti u Europskoj uniji. EU će predložiti izmijenjeni paket za kvalitetu zraka radi osiguranja najboljeg pristupa kojim će se u tom području ostvariti rezultati.

 

Kontekst

U izvješću Okoliš u Europi – stanje i izgledi 2015. iznosi se sveobuhvatna procjena stanja, kretanja i izgleda kad je riječ o europskom okolišu u globalnom okviru. Obavješćuje se o provedbi europske politike u području okoliša i analiziraju mogućnosti izmjene postojećih politika radi ostvarenja vizije EU-a za 2050. o dobrom življenju unutar ograničenja planeta. Izvješće je sastavila Europska agencija za okoliš (EEA) kao zajednički projekt u bliskoj suradnji s Europskom mrežom za podatke o okolišu i promatranje okoliša (Eionet) te službama Europske komisije.

 

Dodatni materijali za medije

http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-depends-on-bolder

IP/15/4534

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar