Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea energetică: furnizarea de energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile pentru toți cetățenii europeni

Bruxelles, 25 februarie 2015


Energia este utilizată la încălzirea și la răcirea locuințelor, la transportul mărfurilor și ca motor al economiei. Însă din cauza infrastructurii învechite, a piețelor slab integrate și a politicilor necoordonate, consumatorii, gospodăriile și întreprinderile noastre nu beneficiază de o gamă mai variată de opțiuni sau de prețuri mai scăzute la energia electrică. Este momentul să se finalizeze piața unică a energiei în Europa. Acționând în temeiul acestei priorități prevăzute în orientările politice formulate de președintele Juncker, Comisia Europeană stabilește astăzi strategia sa privind realizarea unei Uniuni energetice robuste, dublată de o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor.

Concret, Uniunea energetică înseamnă:

 • Clauza de solidaritate: reducerea dependenței de furnizori unici și sprijinirea deplină pe vecinii lor, în special atunci când se confruntă cu întreruperi ale aprovizionării cu energie; creșterea transparenței în ceea ce privește acordurile încheiate de țările UE în vederea achiziționării de energie electrică sau de gaze naturale din țările terțe;
 • Fluxurile de energie echivalente unei a cincea libertăți: trecerea liberă a fluxului energetic peste frontiere - aplicând cu strictețe normele actuale în domenii precum disocierea activităților în sectorul energetic și independența autorităților de reglementare, dacă este necesar prin introducerea unor acțiuni în justiție. redefinirea pieței energiei electrice, astfel încât aceasta să devină mai interconectată, mai regenerabilă și mai reactivă; revizuirea dramatică a intervențiilor statului pe piața internă și eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare mediului.
 • Eficiența energetică pe primul loc: redefinirea fundamentală a eficienței energetice și considerarea acesteia ca sursă de energie în sine, astfel încât să poată concura în condiții de egalitate cu capacitatea de producție;
 • Tranziția către o societate cu emisii scăzute de carbon care este făcută să dureze: asigurarea faptului că energia produsă pe plan local - inclusiv din surse regenerabile - poate fi absorbită cu ușurință și cu eficacitate în rețea; promovarea supremației tehnologice a UE, prin dezvoltarea următoarei generații de tehnologii regenerabile și transformarea UE într-un lider în domeniul electromobilității, în timp ce întreprinderile europene cresc nivelul exporturilor și dau dovadă de competitivitate la nivel mondial.

Cetățenii reprezintă nucleul unei Uniuni energetice. Prețurile pe care aceștia le plătesc ar trebui să fie accesibile și competitive. Energia ar trebui să fie sigură și durabilă, caracterizată de un nivel mai ridicat de concurență și libertate de alegere pentru fiecare consumator.

Aceste angajamente, precum și altele, fac parte dintr-un plan de acțiune menit să îndeplinească aceste obiective ambițioase ale politicii noastre în materie de energie și climă.

Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei, a declarat „Sectorul energetic a fost prea mult timp privat de libertățile fundamentale ale Uniunii. Evenimentele curente ilustrează ceea ce este în joc: mulți europeni se tem că nu vor dispune de resursele energetice necesare pentru a-și încălzi locuințele. Este vorba despre o acțiune comună și pe termen lung pentru Europa. Vreau ca energia care stă la baza economiei noastre să fie robustă, fiabilă, sigură și din ce în ce mai regenerabilă și mai durabilă.”

Maroš Šefčovič, Vice-președintele responsabil cu Uniunea energetică, a declarat: „Astăzi lansăm cel mai ambițios proiect european în domeniul energiei de la Comunitatea cărbunelui și a oțelului încoace. Un proiect care va integra cele 28 de piețe europene ale energiei într-o singură Uniune energetică, pentru ca Europa să devină mai puțin dependentă de energie și pentru a oferi investitorilor previzibilitatea de care au atâta nevoie pentru a crea locuri de muncă și pentru a realiza creșterea economică. Astăzi am demarat o tranziție fundamentală către o economie ecologică, cu emisii scăzute de carbon și către o Uniune energetică ce pune pe primul loc cetățenii, oferindu-le o energie mai accesibilă, mai sigură și mai durabilă. Împreună cu ceilalți comisari care au colaborat îndeaproape cu echipa responsabilă de proiect și cu sprijinul întregii Comisii, sunt hotărât să contribui la concretizarea acestei Uniuni energetice.”

Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie, a declarat: „Să trecem la fapte. Astăzi am pregătit terenul în Europa pentru o piață a energiei conectată, integrată și sigură. A sosit momentul să transformăm obiectivele noastre în realitate. Calea noastră către o securitate energetică reală și către protecția mediului începe aici, la noi acasă. Iată de ce mă voi concentra pe consolidarea pieței comune a energiei, pe îmbunătățirea economiilor de energie, pe dezvoltarea surselor regenerabile de energie și pe diversificarea resurselor noastre energetice. După decenii de întârzieri, nu vom mai rata încă o șansă de a construi o Uniune energetică. Comisia Juncker face lucrurile importante cum trebuie.”


Cifre principale

 • UE este cel mai mare importator de energie din lume. Ea importă 53 % din energia sa, la un cost anual de aproximativ 400 de miliarde de euro.
 • 12 state membre ale UE[1] nu îndeplinesc obiectivul minim de interconectare al UE, și anume ca cel puțin 10 % din capacitatea de producție de energie electrică instalată să poată „depăși frontierele”. UE a identificat 137 proiecte privind energia electrică, dintre care 35 sunt legate de interconectarea electrică: împreună, aceste proiecte ar putea reduce numărul statelor membre în cauză de la 12 la 2.
 • O rețea energetică europeană interconectată în mod adecvat ar putea aduce consumatorilor economii de până la 40 de miliarde de euro pe an.
 • 6 state membre ale UE[2] sunt dependente de un furnizor extern unic pentru toate importurile lor de gaze.
 • 75 % din locuințe sunt ineficiente din punct de vedere energetic; 94 % din transporturi se bazează pe produse petroliere, dintre care 90 % sunt importate.
 • Până în 2020, peste 1 miliard de euro trebuie investit numai în sectorul energetic al UE.
 • În Europa, prețurile angro pentru energia electrică sunt cu 30 %, iar cele pentru gaze, cu peste 100 % mai mari decât în SUA.
 • Întreprinderile europene din sectorul energiei regenerabile au împreună o cifră de afaceri anuală de 129 miliarde de euro și peste un milion de angajați. Provocarea o reprezintă menținerea rolului de lider al Europei în investițiile globale în domeniul energiei din surse regenerabile.
 • Emisiile de gaze cu efect de seră din UE au scăzut cu 18 % în perioada 1990-2011.
 • Până în 2030, UE intenționează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 %, să impulsioneze generarea de energie din surse regenerabile cu cel puțin 27 %, precum și să îmbunătățească eficiența energetică cu cel puțin 27 %.

 

 Măsurile adoptate astăzi

 

 • O strategie-cadru pentru o Uniune energetică robustă, dublată de o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Aceasta stabilește, în cinci dimensiuni de politică interconectate, obiectivele unei Uniuni energetice, precum și etapele detaliate pe care Comisia Juncker le va întreprinde pentru a atinge acest obiectiv, inclusiv adoptarea unei noi legislații menite să redefinească și să reformeze piața energiei electrice, asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește contractele pentru gaze, dezvoltarea substanțială a cooperării regionale ca un pas important în vederea creării unei piețe integrate, cu un cadru mai strict reglementat, adoptarea de noi acte legislative pentru a asigura furnizarea de energie electrică și gaze naturale, majorarea finanțării din partea UE pentru eficiența energetică sau stabilirea unui nou pachet privind energia din surse regenerabile, orientarea strategiei europene de cercetare și inovare în domeniul energiei, raportarea anuală privind „starea Uniunii energetice”, pentru a da doar câteva exemple.
 • O Comunicare privind interconectarea, care stabilește măsurile necesare pentru a atinge obiectivul de 10 % privind interconexiunile de energie electrică până în 2020, adică minimul necesar pentru ca energia electrică să poată circula și să poată fi comercializată între statele membre. Aceasta desemnează statele membre care îndeplinesc în prezent obiectivul, precum și proiectele necesare pentru a reduce decalajul până în 2020.
 • O comunicare care stabilește o viziune pentru un acord global privind clima care va avea loc la Paris în luna decembrie. Viziunea este cea a unui acord transparent, dinamic și obligatoriu din punct de vedere juridic, cu angajamente ambițioase și echitabile din partea tuturor părților. Comunicarea traduce, de asemenea, deciziile luate cu ocazia summitului european din octombrie 2014 în obiectivul propus al UE de reducere a emisiilor (așa-numita contribuție preconizată stabilită la nivel național sau INDC) pentru noul acord.

 

Mai multe informații despre Uniunea energetică:

Adresa web

Fișa informativă: Uniunea energetică

Fișă informativă: Conectarea piețelor energiei electrice pentru a garanta securitatea aprovizionării, integrarea pieței și adoptarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie

Fișă informativă: Întrebări și răspunsuri referitoare la Comunicarea Comisiei Europene: Protocolul de la Paris — un proiect pentru a aborda schimbările climatice globale după 2020

Twitter[1] Cipru, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Spania, Regatul Unit

[2] Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Slovacia

IP/15/4497

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar