Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Cât de avansată este țara dumneavoastră în domeniul digital? Noile cifre arată că trebuie realizate progrese pentru a se atinge obiectivul unei Europe digitale

Bruxelles, 24 februarie 2015

Domeniul digital oferă o multitudine de oportunități care nu au fost încă valorificate în beneficiul cetățenilor europeni și al întreprinderilor din UE. Pentru o gamă largă de activități, de la cumpărarea de produse online la urmărirea unor cursuri disponibile pe internet, de la plata facturilor la utilizarea serviciilor publice digitale, atâta vreme cât se creează condițiile corespunzătoare necesare, internetul este soluția. Aceasta este concluzia unui nou indice al economiei și societății digitale, elaborat de Comisia Europeană și publicat astăzi. Datele disponibile indică faptul că, din punctul de vedere al digitalizării, imaginea pe care o oferă țările UE este una eterogenă și că frontierele rămân un obstacol în calea unei piețe unice digitale cu adevărat mature – care constituie, de altfel, una dintre principalele priorități ale Comisiei Juncker.

Noul instrument prezentat astăzi oferă instantanee, pentru fiecare țară, ale conectivității (cât de utilizate, rapide și accesibile ca preț sunt conexiunile în bandă largă), ale competențelor în materie de utilizare a internetului, ale desfășurării de activități online, de la citirea știrilor la cumpărarea de produse, ale nivelului de dezvoltare a principalelor tehnologii digitale (facturi electronice, servicii de tip cloud, comerț electronic) și a serviciilor publice digitale, cum ar fi serviciile administrative online (e-guvernare) și serviciile de e-sănătate. Majoritatea datelor folosite privesc anii 2013 și 2014 și oferă o imagine de ansamblu a nivelului de digitalizare a Europei, inclusiv un clasament al țărilor cu cele mai bune rezultate în domeniu.

Principalele constatări ale indicelui economiei și societății digitale sunt următoarele:

Experiența digitală depinde de țara în care locuiți – nivelul de dezvoltare variază considerabil, de la țările cu performanțe foarte bune în domeniu, cum ar fi Danemarca, cu un punctaj pentru rezultatele în materie de dezvoltare digitală de 0,68 din 1), la țările cu rezultate mai slabe, cum ar fi România, cu un punctaj de 0,31. Informații detaliate se găsesc în fișele pentru fiecare țară.


Majoritatea europenilor utilizează internetul în mod regulat: 75 % în 2014 (72 % în 2013), procentul variind între 93 % în Luxemburg și 48 % în România.

Europenii sunt interesați să acceseze conținut audiovizual online: 49 % dintre cetățenii europeni care utilizează internetul au jucat jocuri online sau au descărcat jocuri, imagini, filme sau muzică. 39 % dintre gospodăriile care au televizor folosesc serviciile de video la cerere.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) se confruntă cu obstacole în ceea ce privește comerțul electronic: doar 15 % dintre IMM-uri vând produse/servicii online, iar dintre acestea, mai puțin de jumătate efectuează tranzacții transfrontaliere.

Serviciile publice digitale sunt o realitate curentă în unele țări, dar sunt aproape inexistente în altele: 33 % din utilizatorii de internet din Europa au utilizat formulare online pentru a transmite informații autorităților publice, procentul variind de la 69 % în Danemarca la 6 % în România. 26 % dintre medicii generaliști din Europa utilizează sistemul de prescripții medicale online (ePrescripție) pentru a transfera farmaciștilor prescripțiile pe internet, rata de utilizare a acestui sistem fiind de 100 % în Estonia și de 0 % în Malta.

Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală, a declarat: „Aceste cifre indică faptul că Europa face progrese pe calea digitalizării și că cetățenii europeni beneficiază de servicii noi importante. Marea majoritate a europenilor sunt utilizatori ai internetului: atâta vreme cât cetățenii vor să acceseze conținut online, noi trebuie să venim în sprijinul lor. O piață unică digitală le poate oferi un acces mai larg, poate ajuta întreprinderile să inoveze și să se dezvolte și poate stimula încrederea în serviciile online, cum ar fi serviciile administrative online (e-guvernare) sau serviciile bancare online. Comisia Europeană va contribui la transformarea acestui deziderat în realitate.

Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat: „Indicele digital arată cât de radical s-a schimbat modul în care sunt vizionate filmele: oamenii urmăresc în continuare serialele preferate la televizor, dar un procent considerabil dintre aceștia – 40 % – accesează și serviciile video la cerere și vizionează filme online. Trebuie să ne adaptăm la nevoile cetățenilor și trebuie să ne gândim și cum ne-am putea adapta politicile.”

Indicele digital este un indicator deosebit de relevant în contextul pregătirii de către Comisia Europeană a strategiei sale privind piața unică digitală, care urmează să fie prezentată în luna mai. Strategia își propune să creeze condițiile adecvate pentru ca cetățenii și întreprinderile europene să profite mai mult de oportunitățile remarcabile oferite de tehnologia digitală la nivel transfrontalier. Prin crearea unei piețe unice digitale, Europa poate genera în următorii cinci ani o creștere suplimentară în valoare de 250 de miliarde EUR, precum și sute de mii de noi locuri de muncă.

Context

Indicele economiei și societății digitale (DESI) este prezentat astăzi la forumul Digital4EU de la Bruxelles [discursul vicepreședintelui Ansip @Ansip_EUdiscursul comisarului Oettinger @GOettingerEU (după-amiaza) – se va asigura transmiterea audiovideo].

Indicele combină peste 30 de indicatori și utilizează un sistem de ponderare pentru a atribui fiecărei țări un loc în clasament, pe baza rezultatelor sale în ceea ce privește dezvoltarea digitală. Acest indice este un instrument analitic care furnizează materia primă pentru transpunerea în practică a strategiei privind piața unică digitală.

Pentru a calcula punctajul global al unei țări, fiecărui set și subset de indicatori i-a fost atribuită o pondere specifică de către experții Comisiei Europene. Conectivitatea și competențele digitale („capitalul uman”), considerate a fi elementele fundamentale ale economiei și societății digitale, contribuie fiecare cu 25 % la punctajul total (punctajul maxim este 1). Integrarea tehnologiei digitale corespunde unui procent de 20 %, întrucât utilizarea TIC de către întreprinderi este unul dintre cei mai importanți factori ai creșterii. Nu în ultimul rând, activitățile online („utilizarea internetului”) și serviciile publice digitale contribuie fiecare cu 15 %. Instrumentul online DESI este flexibil și permite utilizatorilor să experimenteze, atribuind ponderi diferite fiecărui indicator pentru a vedea modul în care acest lucru afectează clasamentul general.

Noile date incluse în indicele publicat astăzi vor fi avute în vedere la elaborarea Tabloului de bord al Agendei digitale, document pe care Comisia Europeană îl publică anual pentru a evalua progresele realizate de statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Agenda digitală pentru Europa. Următorul Tablou de bord al Agendei digitale este prevăzut să fie publicat în vara anului 2015.

IP/15/4475

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar