Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Jaki stopień cyfryzacji osiągnął twój kraj? Z nowych danych wynika, że niezbędny jest postęp w kierunku cyfrowej Europy

Bruksela, 24 luty 2015

W technologiach cyfrowych drzemie jeszcze ogromny potencjał, który można odblokować z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Od zakupów czy nauki online po płacenie rachunków lub korzystanie z usług publicznych przez internet – przy odpowiednich warunkach sieć jest odpowiedzią na wiele potrzeb. Takie wnioski płyną z opracowanego przez Komisję Europejską i opublikowanego dzisiaj nowego wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Dane pokazują, że poziom cyfryzacji krajów różni się w całej Unii oraz że granice nadal są przeszkodą dla w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego, który jest jednym z głównych priorytetów Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera.

Zaprezentowane dzisiaj nowe narzędzie przedstawia w odniesieniu do każdego kraju zwięzłe informacje dotyczące łączności (jak powszechne, szybkie i przystępne cenowo są sieci szerokopasmowe), umiejętności korzystania z internetu, stopnia wykorzystania jego możliwości (od czytania wiadomości po zakupy) oraz stopnia zaawansowania kluczowych technologii cyfrowych (faktur elektronicznych, usług w chmurze, handlu elektronicznego itd.) i cyfrowych usług publicznych, takich jak e-administracja i e-zdrowie. Dane pochodzą głównie z lat 2013–2014 i przedstawiają zarys poziomu cyfryzacji Europy, w tym rankingi państw o najwyższym jej stopniu.

Główne wnioski płynące ze wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego są następujące:

- doświadczenie w zakresie używania technologii cyfrowych różni się w zależności od kraju – od państw przodujących w cyfryzacji, takich jak Dania (poziom cyfryzacji równy 0,68 w skali od 0 do 1), do państw osiągających słabsze wyniki, takich jak Rumunia (cyfryzacja na poziomie 0,31). Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszach dotyczących poszczególnych krajów;


- większość Europejczyków regularnie korzysta z internetu: 75 proc. w 2014 r. (72 proc. w 2013 r.), od 93 proc. w Luksemburgu do 48 proc. w Rumunii;

- Europejczycy chętnie korzystają z dostępu do treści audiowizualnych w internecie: 49 proc. Europejczyków korzystających z internetu grało w gry lub je pobierało oraz odtwarzało i pobierało obrazy, filmy lub muzykę. 39 proc. gospodarstw domowych posiadających telewizor korzysta z usługi wideo na żądanie (VoD);

- małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zmagają się z przeszkodami związanymi z handlem elektronicznym: zaledwie 15 proc. MŚP prowadzi sprzedaż online, z czego mniej niż połowa robi to także poza granicami;

- cyfrowe usługi publiczne w niektórych krajach są codziennością, podczas gdy w innych – praktycznie nie istnieją: 33 proc. użytkowników internetu w Europie wykorzystuje formularze online do przesyłania informacji do organów publicznych – od 69 proc. w Danii do 6 proc. w Rumunii. 26 proc. lekarzy rodzinnych w Europie korzysta z e-recept w celu przekazania recept farmaceutom przez internet, jednak poziom wykorzystania tej technologii wynosi od 100 proc. w Estonii do 0 proc. na Malcie.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Dane te pokazują, że Europa osiąga coraz wyższy stopień cyfryzacji, a Europejczycy korzystają z tych wspaniałych nowych usług. Zdecydowana większość z nich korzysta z internetu: obywatele chcą dostępu online do zasobów, a my musimy im to ułatwić. Jednolity rynek cyfrowy może umożliwić im szerszy dostęp, pomóc przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się, a także zwiększyć zaufanie do usług internetowych, takich jak e-administracja czy bankowość elektroniczna. Komisja Europejska pomoże zrealizować ten plan.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedział: Wskaźnik cyfryzacji pokazuje, jak radykalnie zmieniły się przyzwyczajenia dotyczące oglądania filmów: ludzie wciąż chętnie oglądają swoje ulubione seriale w telewizji, ale spora ich liczba – 40 proc. – korzysta z usługi wideo na żądanie i ogląda filmy online. Musimy dostosować się do potrzeb obywateli i rozważyć wprowadzenie odpowiednich zmian w naszej polityce.

Wskaźnik cyfryzacji ma szczególne znaczenie, ponieważ Komisja Europejska przygotowuje strategię jednolitego rynku cyfrowego, która zostanie przedstawiona w maju. Celem tej strategii jest stworzenie odpowiednich warunków dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie do lepszego wykorzystania możliwości technologii cyfrowych ponad granicami. Poprzez stworzenie jednolitego rynku cyfrowego Europa może wygenerować do 250 mld euro dodatkowego wzrostu gospodarczego oraz setki tysięcy nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Kontekst

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego jest prezentowany dziś na forum Digital4EU w Brukseli (przemówienia wygłoszą: wiceprzewodniczący Ansip @Ansip_EUi komisarz Oettinger @GOettingerEU (po południu); dostępna będzie transmisja audiowizualna).

Przy opracowywaniu wskaźnika wykorzystano ponad 30 współczynników, zastosowano w nim także system ważenia w celu uszeregowania krajów według poziomu cyfryzacji. Jest to narzędzie analityczne dostarczające danych stanowiących punkt wyjścia we wdrażaniu strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Aby obliczyć ostateczny poziom cyfryzacji danego kraju, każdemu zbiorowi i podzbiorowi współczynników eksperci Komisji Europejskiej przypisali konkretną wagę. Zarówno łączność, jak i umiejętności cyfrowe („kapitał ludzki”), uznawane za podstawy gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, odpowiadają za 25 proc. wyniku ogółem (maksymalny poziom cyfryzacji wynosi 1). Integracja technologii cyfrowych stanowi 20 proc., ponieważ stosowanie tych technologii przez sektor przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych motorów wzrostu. Natomiast działaniom w internecie („korzystanie z internetu”), a także cyfrowym usługom publicznym przypisano wagę 15 proc.. Narzędzie, jakim jest wskaźnik, jest elastyczne i umożliwia użytkownikom eksperymentowanie poprzez przypisywanie różnych wag współczynnikom, aby zobaczyć, jak wpływa to na ogólny ranking.

Nowe dane zawarte w przedstawionym dziś wskaźniku będą miały wpływ na tabelę wyników agendy cyfrowej, którą Komisja Europejska publikuje co roku, aby ocenić, jak poszczególne kraje radzą sobie z osiąganiem celów wyznaczonych w Europejskiej agendzie cyfrowej. Następne sprawozdanie dotyczące tabeli wyników agendy cyfrowej ukaże się latem 2015 r.

IP/15/4475

Zapytania od obywateli:


Side Bar