Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Hoe digitaal is uw land? Nieuwe cijfers maken duidelijk dat vorderingen nodig zijn voor een digitaal Europa

Brussel, 24 februari 2015

Er zijn talrijke digitale mogelijkheden die kunnen worden aangeboord ten bate van de Europese burgers en bedrijven. Winkelen of studeren, rekeningen betalen of gebruikmaken van overheidsdiensten – het kan allemaal met internet, als de randvoorwaarden in orde zijn. Dat blijkt uit de nieuwe index voor de digitale economie en maatschappij die de Europese Commissie heeft opgesteld en die vandaag wordt bekendgemaakt. De gegevens laten de verschillen tussen de EU-landen op digitaal gebied zien en tonen aan dat grenzen nog steeds een belemmering vormen voor een volwaardige digitale eengemaakte markt, één van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie-Juncker.

Het nieuwe instrument dat vandaag wordt gepresenteerd, geeft een overzicht per land van de connectiviteit (in hoeverre en met welke snelheid is internet beschikbaar en betaalbaar), internetvaardigheden, het gebruik van onlineactiviteiten (variërend van nieuws tot producten kopen op internet) en het ontwikkelingsniveau van digitale sleuteltechnologieën (elektronische facturen, clouddiensten, e-commerce enz.) en digitale overheidsdiensten, zoals e-overheid en e-gezondheid. De gegevens dateren voor het merendeel van 2013 en 2014 en geven inzicht in de mate waarin Europa digitaal is, bijvoorbeeld door middel van ranglijsten van de prestaties op digitaal gebied.

De voornaamste resultaten van de index voor de digitale economie en maatschappij zijn:

Digitale mogelijkheden zijn afhankelijk van het land: sommige landen behalen op digitaal gebied topresultaten: bij een maximumscore van 1 behaalt Denemarken bijvoorbeeld 0,68, maar andere landen doen het minder goed (Roemenië scoort bijvoorbeeld 0,31). Meer details zijn beschikbaar in de landenfiches.


De meerderheid van de Europeanen gebruikt regelmatig internet: het gemiddelde voor 2014 is 75 % (in 2013 was dat 72 % ), variërend van 93 % in Luxemburg tot 48 % in Roemenië.

De Europeanen maken graag gebruik van audiovisuele inhoud via internet: 49 % van de Europeanen heeft via internet spelletjes gespeeld of gedownload dan wel beeldmateriaal, films of muziek gedownload. 39 % van de huishoudens die een tv hebben, bekijkt films op aanvraag.

Het midden- en kleinbedrijf ondervindt belemmeringen bij e-commerce: slechts 15 % van deze bedrijven verkoopt producten via internet, en minder dan de helft daarvan doet dat over de grenzen heen.

Digitale overheidsdiensten zijn heel gebruikelijk in sommige landen, maar in andere landen nauwelijks beschikbaar: 33 % van de Europese internetgebruikers heeft wel eens onlineformulieren gebruikt om informatie aan de overheid te verstrekken, variërend van 69 % in Denemarken tot 6 % in Roemenië. 26 % van de huisartsen in Europa stuurt via internet elektronische recepten naar apotheken; de cijfers variëren van 100 % in Estland tot 0 % in Malta.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: "Uit deze cijfers blijkt dat Europa steeds digitaler wordt en dat de Europeanen graag gebruikmaken van allerlei nieuwe diensten. De overgrote meerderheid van de Europeanen gebruikt internet: de burgers willen toegang hebben tot online-inhoud en wij moet ervoor zorgen dat dat makkelijker wordt. Een digitale eengemaakte markt zorgt voor betere toegang, geeft bedrijven de mogelijkheid om te innoveren en te groeien, en bevordert het vertrouwen in onlinediensten, zoals e-overheid of internetbankieren. De Europese Commissie zal ertoe bijdragen dat we dat doel bereiken".

Günther Oettinger, commissaris voor de digitale economie en maatschappij: "Uit de digitale index blijkt dat er op een heel nieuwe manier naar films wordt gekeken: onze lievelingsseries bekijken we nog wel op tv, maar een aanzienlijk aandeel van 40 % bekijkt films op aanvraag of online. We moeten ons aanpassen aan de behoeften van de burgers en nagaan hoe we het beleid daarop kunnen afstemmen."

De digitale index is met name relevant omdat de Europese Commissie momenteel haar strategie voor de digitale eengemaakte markt uitstippelt, die in mei wordt bekendgemaakt. Die strategie is erop gericht de voorwaarden te scheppen die de Europese burgers en bedrijven nodig hebben om de geweldige mogelijkheden die digitale technologie biedt beter te benutten, ook over de grenzen heen. Als de digitale eengemaakte markt tot stand wordt gebracht, kan dat de komende vijf jaar in Europa 250 miljard EUR extra groei en honderdduizenden nieuwe banen opleveren.

Achtergrond

De index voor de digitale economie en maatschappij oftewel DESI (Digital Economy and Society Index) wordt vandaag op het forum Digital4EU in Brussel gepresenteerd (toespraak van vicevoorzitter Ansip @Ansip_EUtoespraak van commissaris Oettinger @GOettingerEU ('s middags) – audiovisuele berichtgeving is beschikbaar).

De index is een combinatie van meer dan 30 indicatoren en maakt gebruik van een wegingssysteem om de EU-landen op basis van de digitale prestaties te rangschikken. Dit analyse-instrument zorgt voor het ruwe materiaal dat wordt gebruikt bij de uitrol van de strategie voor de digitale eengemaakte markt.

Om de totale score van een land te berekenen, hebben deskundigen van de Europese Commissie aan elke groep en subgroep indicatoren een specifieke wegingsfactor toegekend. Connectiviteit en digitale vaardigheden ("menselijk kapitaal") worden beschouwd als het fundament van de digitale economie en maatschappij en tellen elk voor 25 % van de totale score (de maximumscore voor digitale prestaties is 1). Het aandeel van de integratie van digitale technologie bedraagt 20 %, aangezien het gebruik van ICT door het bedrijfsleven één van de belangrijkste stuwende krachten achter groei is. Tot slot tellen onlineactiviteiten ("internetgebruik") en digitale overheidsdiensten elk voor 15 %. Het online-tool DESI is flexibel en biedt gebruikers de mogelijkheid te experimenteren met verschillende wegingsfactoren voor elke indicator en te bekijken hoe de algehele rangschikking daardoor wordt beïnvloed.

De nieuwe gegevens waarop de vandaag bekendgemaakte index is gebaseerd, worden ook gebruikt voor het scorebord van de digitale agenda dat jaarlijks door de Europese Commissie wordt gepubliceerd en waarin wordt beoordeeld welke vorderingen de EU-landen maken in de richting van de doelstellingen van de digitale agenda voor Europa. Naar verwachting wordt het volgende rapport over het scorebord van de digitale agenda in de zomer van 2015 gepubliceerd.

IP/15/4475

Voor het publiek:


Side Bar