Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija podupire Italiju u ublažavanju migracijskog pritiska na Lampedusu

Brisel, 19 veljača 2015

Europska komisija danas je najavila da će povećati pomoć Italiji. Prvo, zajednička operacija Triton agencije Frontex produžit će se najmanje do kraja 2015. godine. Drugo, Europska komisija dodijelila je Italiji 13,7 milijuna EUR za hitne slučajeve iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Europska komisija spremna je brzo reagirati i na svaki zahtjev Italije za povećanje sredstava za zajedničku operaciju Triton. Kako bi pomogla državama članicama da se pripreme na mogući veliki pritisak zbog trenutačnog nestabilnog stanja u određenim susjednim državama Sredozemlja, Komisija će pojačati i nadzor provedbe preporuka Radne skupine za Sredozemlje te će o postignutom napretku izvijestiti na sjednici Vijeća za unutarnje poslove u ožujku. Tom iznosu treba dodati i potporu Italiji za ublažavanje migracijskog pritiska u ukupnom iznosu od više od 500 milijuna EUR za 2014. – 2020.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Sve dok se u našem susjedstvu vode ratovi i dok se živi u teškim uvjetima, ljudi će nastaviti riskirati svoje živote pokušavajući pristati uz europske obale. Ne postoji jednostavno rješenje tog složenog problema, no jasno je da se ono neće pronaći na nacionalnoj razini. Postoji samo europsko rješenje. Intenzivno radimo na pripremi sveobuhvatnog pristupa u okviru novog europskog migracijskog programa koji ćemo predstaviti ove godine. U međuvremenu smo se odazvali na poziv Italije na svaki mogući način te smo spremni na konstruktivan odgovor ako Italija izrazi potrebu za povećanjem sredstava za operaciju Triton.”

Federica Mogherini, visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednica Komisije, izjavila je:„Nastojimo riješiti napetu situaciju u Libiji pa smo odlučili ojačati partnerstvo s trećim zemljama duž glavnih migracijskih putova u okviru naše suradnje u postupcima iz Khartouma i Rabata. Time bi se trebalo pridonijeti razbijanju kriminalnih mreža nezakonitih trgovaca i krijumčara te osigurati najveća zaštita onima kojima je potrebna, posebice u područjima u blizini kriznih žarišta. Više smo uložili u preseljenje čime bismo, uz inicijative UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije, trebali pridonijeti stabilizaciji izbjegličkih zajednica u trećim zemljama.  

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Danas je pred nama surova stvarnost: Europa treba bolje upravljati svim aspektima migracija, što je osobito važno iz humanitarnih razloga. Ne možemo preuzeti ulogu Italije u upravljanju vanjskim granicama, no možemo joj u tome pomoći. Stoga ćemo produžiti operaciju Triton te za nju izdvojiti više sredstava ako je to Italiji potrebno. No nije nam namjera pretvoriti Europu u utvrdu. Pojačali smo napore preseljenja te trenutačno nastojimo predložiti prikladan broj mjesta za preseljenje na dobrovoljnoj osnovi kako bismo ponudili alternativne zakonite mogućnosti zaštite. Poruka koju danas šaljemo vrlo je jednostavna: Italija nije sama. Europa je uz nju.

Upravljanje vanjskim granicama: poticanje zajedničke operacije Triton

Komisija je danas najavila da će agencija Frontex produžiti zajedničku operaciju Triton, koja je isprva trebala trajati samo nekoliko mjeseci, najmanje do kraja 2015. godine.

Zajednička operacija Triton, koju koordinira agencija Frontex i koju su zatražile talijanske vlasti, pokrenuta je 1. studenoga 2014. u središnjem Sredozemlju za potporu Italiji. Otada je spašeno gotovo 19 500 ljudi, a za gotovo 6 000 zaslužna je agencija Frontex sa svojom zajedničkom operacijom Triton. Mjesečni proračun operacije procjenjuje se na između 1,5 i 2,9 milijuna EUR. U zajedničkoj operaciji Triton sudjeluje 21 država članica s ljudskim (ukupno 65 gostujućih službenika) i tehničkim resursima (ukupno 12: dva zrakoplova s fiksnim krilima, jedan helikopter, dva vanobalna ophodna plovila, šest obalnih ophodnih plovila, jedan obalni ophodni brod; pet timova za izvještavanje/pregledavanje).

Frontex ima samo potpornu ulogu te može pružiti pomoć državama članicama samo na njihov zahtjev. Dosad su svi zahtjevi Italije za pomoć u cijelosti ispunjeni. Europska komisija danas je potvrdila da je spremna konstruktivno razmotriti sve zahtjeve Italije za veću pomoć.

Početna okvirna sredstva iz operativnog proračuna dodijeljena za nastavak zajedničke operacije Triton do kraja 2015. procijenjena su na 18 250 000 EUR. U okviru Fonda za unutarnju sigurnost granica Italija već prima više od 150 milijuna EUR za upravljanje svojim granicama.

Osigurano 13,7 milijuna EUR za hitne slučajeve za tražitelje azila i izbjeglice

Kao prvi korak, Komisija je danas Italiji osigurala 13,7 milijuna EUR za hitne slučajeve iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) kako bi joj se pružila potpora u upravljanju visokim priljevom tražitelja azila te poboljšala situacija na terenu.

S obzirom na dramatično povećanje dolazaka maloljetnika bez pratnje (za 278 % u usporedbi s 2013.), talijanske su vlasti zatražile dodatna hitna sredstva za njihov prihvat i pomoć. Odobren je iznos od oko 11,95 milijuna EUR.

Osim toga, dodijelit će se 1 715 milijuna EUR za nastavak projekta „Praesidium” koji talijanske vlasti provode s visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Međunarodnom organizacijom za migracije, talijanskim ogrankom organizacije Save the Children i talijanskim Crvenim križom. Projekt „Praesidium” usredotočen je na prve postupke pri dolasku migranata, posebno u Siciliji, uključujući prvi prihvat, liječnički pregled, pravne informacije i posebnu potporu za ranjive tražitelje azila i maloljetnike bez pratnje te nadzor nad uvjetima prihvata u prihvatilištima za tražitelje azila, koji su u velikoj krizi zbog visokog priljeva.

Pružanje hitne pomoći u okviru AMIF-a jedna je od inicijativa Komisije za provedbu načela solidarnosti konkretnim i učinkovitim mjerama za rješavanje hitnih i posebnih potreba država članica koje su suočene s velikim pritiskom zbog migracija i azila. U tu je svrhu Komisija za 2014. i 2015. izdvojila iznos od ukupno 50 milijuna EUR koji će se dodijeliti putem AMIF-a. Financijska sredstva Komisije namijenjena za hitne slučajeve nisu dio redovitih sredstava AMIF-a koja države članice primaju za provedbu svojih nacionalnih programa za razdoblje 2014. – 2020. (u slučaju Italije osnovni je iznos 310,36 milijuna EUR).

Rješavanje glavnih uzroka migracija

Nakon tragičnih događaja koji su se 3. listopada 2013. odvili uz obalu Lampeduse kada je 366 migranata izgubilo život, Europska komisija osnovala je Radnu skupinu za Sredozemlje kako bi odredila konkretne kratkoročne i srednjoročne operativne mjere radi učinkovitije mobilizacije pomoći EU-a. Komisija je u svojoj Komunikaciji o radu Radne skupine za Sredozemlje, koju je Europsko vijeće podržalo u prosincu 2013., iznijela razne smjerove djelovanja: 1) bolju suradnju s trećim zemljama kako bi se izbjeglo da se migranti ukrcaju na opasna putovanja prema EU-u, 2) regionalnu zaštitu, preseljenje i zakonite načine pristupa Europi, 3) suzbijanje nezakonite trgovine, krijumčarenja i organiziranog kriminala, 4) pojačani granični nadzor i 5) pomoć i solidarnost s državama članicama EU-a suočenima s migracijskim pritiscima.

Slijedom zaključaka Vijeća o „poduzimanju mjera za bolje upravljanje migracijskim tokovima” koji su doneseni 10. listopada 2014., Komisija je izvijestila o Radnoj skupini za Sredozemlje na sjednici Vijeća za unutarnje poslove u prosincu 2014. te će o ostvarenom napretku izvijestiti na sljedećoj sjednici Vijeća za unutarnje poslove 12. ožujka 2015. godine.

Kontekst — Solidarnost na djelu

Financiranje

Mnoge su mjere poduzete za pomoć Italiji u okviru politike migracije i azila. Nakon tragedije u Lampedusi 2013. mobilizirana su dodatna sredstva za hitne slučajeve u dosad neviđenom opsegu. Komisija je dodijelila Italiji paket pomoći za hitne slučajeve u iznosu od 30 milijuna EUR (10 milijuna EUR u okviru hitnih mjera Europskog fonda za izbjeglice, 7,9 milijuna EUR za jačanje zajedničkih operacija agencije Frontex u središnjem Sredozemlju i 12 milijuna EUR u okviru hitnih mjera Fonda za vanjske granice i Fonda za povratak) kako bi se, s jedne strane, povećali smještajni kapaciteti i kapaciteti tijela nadležnih za obradu zahtjeva za azil, te, s druge strane, pružila potpora operacijama nadzora i spašavanja na moru.

Talijanske vlasti nisu dosad zatražile dodatnu pomoć za hitne slučajeve s obzirom na nedavne događaje.

No Komisija nije tu da samo reagira u hitnim slučajevima. U razdoblju 2007. – 2013. Italiji je EU dodijelio osnovni iznos od 478,7 milijuna EUR iz četiriju prijašnjih fondova u području migracija (Europskog fonda za izbjeglice, Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja, Europskog fonda za povratak i Fonda za vanjske granice).

Osim toga, dodatna sredstva dodijeljena su za razdoblje 2014. – 2020.: više od 310 milijuna EUR iz Fonda za azil, migracije i integraciju i više od 212 milijuna EUR iz Fonda za unutarnju sigurnost. Italija je najveći korisnik financijskih sredstava EU-a za migracije.

Tehnička pomoć

Konkretnu pomoć pruža i Europski potporni ured za azil (EASO). EASO ima ključnu ulogu u usmjeravanju solidarnosti država članica prema državama izloženima velikom pritisku.

EASO provodi programe potpore za Italiju (kao i Grčku i Bugarsku). Nekoliko država članica odredilo je stručnjake i drugo kvalificirano osoblje koji će biti članovi timova za potporu u pitanjima azila.

Suradnja s trećim zemljama

Ta pomoć dopunjuje mjere EU-a za rješavanje pitanja migracija i azila u suradnji s trećim zemljama. Europska unija aktivno surađuje s trećim matičnim i tranzitnim zemljama te blisko surađuje s međunarodnom zajednicom radi rješavanja pitanja migracija i azila, a posebno borbe protiv osnovnih uzroka nezakonite i prisilne migracije. Regionalnim dijalozima, kao što su postupak iz Rabata o migraciji i razvoju, partnerstvo EU-a i Afrike u području migracije, mobilnosti i zapošljavanja te dijalog EU-a i AKP-a o migraciji, nastoji se poticati suradnja i razmjena najboljih praksi među matičnim, tranzitnim i odredišnim državama u svim područjima upravljanja migracijama. U okviru partnerstva za mobilnost s Marokom, Tunisom i Jordanom kao i postupka iz Khartouma s istočnoafričkim državama nude se bolje mogućnosti suradnje.

Dodatne informacije

Web-mjesto Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove

Web-mjesto prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa

Web-mjesto visoke predstavnice / potpredsjednice Federice Mogherini

Najčešća pitanja: zajednička operacija Triton

Pitanja i odgovori: Krijumčarenje migranata u Europi i odgovor EU-a

IP/15/4453

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar