Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker utnämner Michel Barnier till särskild rådgivare för EU:s försvars- och säkerhetspolitik

Bryssel, 17 februari 2015

I dag utnämner EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Michel Barnier till särskild rådgivare för EU:s försvars- och säkerhetspolitik.

– När den här kommissionen tillträdde var vi tydliga med att vi behöver arbeta för ett starkare EU i frågor som rör säkerhet och försvar, säger Jean-Claude Juncker. EU är visserligen främst en ”mjuk makt”, men inte ens de största mjuka makterna kan på lång sikt klara sig utan åtminstone en del integrerad försvarskapacitet. Michel Barnier har lång erfarenhet av säkerhets- och försvarsfrågor och kommer att kunna ge mig och utrikesrepresentanten Federica Mogherini råd i dessa frågor som är viktiga för Europas framtid.

Michel Barnier var EU-kommissionär i Prodikommissionen (1999-2004) och Barroso II-kommissionen (2010-2014). År 2001 ledde han arbetsgruppen om ett europeiskt försvar i sin egenskap av ledamot i presidiet för konventet om Europas framtid. Han var Frankrikes utrikesminister 2004–2005. Michel Barnier var 2006 särskild rådgivare åt kommissionens ordförande José Manuel Barroso, och lade då fram en rapport för Europeiska rådet med ett förslag om att inrätta en europeisk civilförsvarsstyrka. Under sin tid som ledamot i Barroso II-kommissionen var han en av dem som ledde försvarsarbetsgruppen och övervakade EU-kommissionens meddelande om en europeisk försvarsmarknad, som lades fram för rådet i december 2013.

En av Michel Barniers första uppgifter i sin nya roll kommer att vara att hjälpa till att utarbeta Jean-Claude Junckers bidrag till Europeiska rådets arbete om europeisk försvarspolitik.

Bakgrund

Särskilda rådgivare har till uppgift att bistå ledamöter av kommissionen. EU-kommissionen kan anställa särskilda rådgivare på grundval av deras kvalifikationer, och trots annan yrkesverksamhet, för att biträda en av EU:s institutioner, antingen regelbundet eller under en viss tid. Michel Barnier kommer att vara verksam som särskild rådgivare för EU:s försvars- och säkerhetspolitik på deltid och posten är inte avlönad.

Läs mer

Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer: En starkare global aktör

Regler för särskilda rådgivare

IP/15/4437

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar