Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika erinõunikuks nimetati Michel Barnier

Brüssel, 17 veebruar 2015

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nimetas täna Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika erinõunikuks Michel Barnier’.

President Juncker märkis juba komisjoni ametisse astudes, et Euroopa peab julgeoleku ja kaitse valdkonnas tugevamaks muutuma.Tõsi küll, Euroopa jõud on eelkõige „pehme jõud”,kuid „pehmest jõust”, olgu see kui tugev tahes, üksi ei piisa, ja pikemas perspektiivis läheb vaja teatavat ühist kaitsevõimet.„Michel Barnier on riigikaitse ja julgeoleku küsimustes väga kogenud ning just tema sobib andma selles Euroopa tuleviku seisukohalt olulises valdkonnas nõu minule ja kõrgele esindajale, asepresident Federica Mogherinile,” ütles president.

Michel Barnier töötas aastail 1999–2004 volinikuna Romano Prodi juhitud komisjonis, aastail 2010–2014 aga teises José Manuel Barroso juhitud komisjonis. 2001. aastal oli ta Euroopa tuleviku konvendi presiidiumi liige ja konvendi Euroopa kaitseküsimuste töörühma esimees. 2004.–2005. aastal oli ta Prantsusmaa välisminister. 2006. aastal, kui Michel Barnier oli president Barroso erinõunik, esitas ta Euroopa Ülemkogule aruande, milles tehti ettepanek luua Euroopa kodanikukaitseüksus. Teise Barroso komisjoni liikmena oli Michel Barnier üks kaitseküsimuste rakkerühma juhtidest ja vastutas ka Euroopa kaitsesektorit käsitleva Euroopa Komisjoni teatise väljatöötamise eest. Teatis esitati Euroopa Ülemkogule 2013 aasta detsember.

Oma uue ameti esimese ülesandena hakkab Michel Barnier välja töötama Euroopa Komisjoni presidendi ettepanekuid Euroopa Ülemkogus väljatöötatava Euroopa kaitsepoliitika kohta.

Taust

Erinõunike roll on komisjoni liikmete vahetu abistamine. Komisjon võib võtta ametisse oma valdkonnas pädevaid erinõunikke olenemata sellest, kas nad teevad tasustatavat tööd muus ametis. Erinõunik võib nõustada mõnda Euroopa institutsiooni korrapäraselt või kindlaksmääratud aja jooksul. Michel Barnier asub tööle president Junckeri erinõunikuna. See ametikoht on osalise tööajaga ja sellel töötamist ei tasustata.

Lisateave

President Junckeri poliitilised suunised: Tugevam tegija rahvusvahelisel tasandil

Eeskirjad erinõunike kohta

IP/15/4437

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar