Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Aktiviranje financijskih sredstava za rast Europe – Europska komisija započinje savjetovanje o uniji tržišta kapitala

Brisel, 18 veljača 2015

Europska komisija danas je pokrenula svoj značajan projekt aktiviranja financijskih sredstava za europska poduzeća i poticanja rasta u 28 država članica EU-a uz stvaranje istinskog jedinstvenog tržišta kapitala.  


Cilj je unije tržišta kapitala ukloniti prepreke koje sprečavaju prekogranična ulaganja u EU-u i poduzećima onemogućuju pristup financiranju. Za poduzeća koja još uvijek snažno ovise o bankama i relativno malo o tržištima kapitala trenutačno je okruženje teško. U drugim dijelovima svijeta događa se suprotno. Samo jedan od primjera prilika koje bi potpuno operativno jedinstveno tržište moglo ponuditi: da su tržišta poduzetničkog kapitala EU-a bila snažna kao američka, društva bi između 2008. i 2013. na raspolaganju imala praktički 90 milijardi EUR financijskih sredstava više.

Unijom tržišta kapitala Komisija također želi ukloniti prepreke koje onima koji trebaju financiranje otežavaju pronalazak ulagača i omogućiti što je moguće učinkovitiji sustav za usmjeravanje tih sredstava tj. lanac ulaganja.

U srijedu je Komisija pokrenula tromjesečno savjetovanje poznato kao Zelena knjiga, a rezultat toga bit će dio akcijskog plana za aktiviranje nebankovnog financiranja tako da se novoosnovana poduzeća mogu razvijati, a da se velika društva mogu širiti. Unija tržišta kapitala dugoročan je projekt u koji se mora neprekidno ulagati godinama, iako se u nekim područjima napredak može postići već u nadolazećim mjesecima.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Europske komisije nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost izjavio je: „Unija tržišta kapitala prva je strukturna inicijativa Komisije u okviru plana ulaganja. Ona će pridonijeti tome da plan ulaganja bude više od jednokratnog pokušaja i da ima trajan pozitivan učinak na gospodarsko stanje u Europi.”

„Smjer kojim trebamo ići je jasan: potrebno je iz temelja izgraditi jedinstveno tržište kapitala, utvrditi prepreke i ukloniti ih jednu po jednu. Unija tržišta kapitala trebala bi osloboditi likvidnost koje ima dovoljno, ali je trenutačno zamrznuta, te je staviti u službu europskih poduzeća, osobito MSP-ova,” rekao je Jonathan Hill, povjerenik EU-a nadležan za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala. „Slobodan protok kapitala jedno je od temeljnih načela na kojima je osnovan EU.Dopustite nam da nakon više od pedeset godina od Ugovora iz Rima iskoristimo priliku i tu viziju pretvorimo u stvarnost.”

Pozadina

Svrha Zelene knjige o uniji tržišta kapitala je započeti raspravu diljem EU-a o mogućim mjerama potrebnima za stvaranje istinskog jedinstvenog tržišta kapitala. Danas se pokreću i dva komplementarna savjetovanja o „visokokvalitetnoj” sekuritizaciji i Direktivi o prospektu (vidi informacije u nastavku).

Komisija želi povratne informacije od Europskog parlamenta i Vijeća, drugih institucija EU-a, nacionalnih parlamenata, poduzeća, financijskog sektora i svih zainteresiranih strana. Pozivaju se svi dionici i zainteresirane strane da dostave svoje doprinose do 13. svibnja 2015. (vidi poveznicu na savjetovanje stranica).

Nakon javnog savjetovanja Komisija će ovog ljeta donijeti akcijski plan kojim će se utvrditi plan rada i vremenski rokovi kako bi se do 2019. postavili temelji unije tržišta kapitala.

Na temelju rezultata tog savjetovanja Komisija će utvrditi kako treba djelovati da bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

  • bolji pristup financiranju za sva poduzeća i infrastrukturne projekte diljem Europe
  • pomoć MSP-ovima da pribave financijska sredstva jednako lako kao i velika društva
  • stvaranje jedinstvenog tržišta kapitala uklanjanjem prepreka za prekogranično ulaganje
  • diversifikacija financiranja gospodarstva i manji troškovi pribavljanja kapitala.

Zelenom knjigom utvrđuju se sljedeća ključna načela na kojima bi se trebala temeljiti unija tržišta kapitala:

  • trebala bi od tržišta kapitala ostvariti najveću moguću korist za gospodarstvo, rast i radna mjesta
  • trebala bi stvoriti jedinstveno tržište kapitala za svih 28 država članica uklanjanjem prepreka za prekogranično ulaganje unutar EU-a i poticanjem jačeg povezivanja sa svjetskim tržištima kapitala
  • trebala bi se izgraditi na čvrstim temeljima financijske stabilnosti s jedinstvenim pravilima za financijske usluge koja se učinkovito i dosljedno provode
  • trebala bi osigurati učinkovitu razinu zaštite ulagača i
  • trebala bi pomoći u privlačenju ulaganja iz cijelog svijeta i povećanju konkurentnosti EU-a. 

U Komunikaciji Komisije iz studenoga 2014. Plan ulaganja za Europu već su istaknute neke mjere koje se mogu poduzeti kratkoročno. Odnose se na provedbu Uredbe o Europskim fondovima za dugoročna ulaganja (ELTIF), visokokvalitetnu sekuritizaciju, standardizirane kreditne informacije o MSP-ovima, privatne plasmane i reviziju Direktive o prospektu. To su područja u kojima općenito postoji suglasnost da im je potreban napredak i u kojima bi se brzo mogli pokazati pozitivni rezultati.

Revizija Direktive o prospektu

Prospekti su pravni dokumenti koje društva upotrebljavaju za privlačenje ulaganja.   Sadržavaju podatke koji ulagačima pomažu da se informiraju i donesu odluke o ulaganju. Ipak, izrada prospekata iziskuje znatne troškove i administrativno opterećenje za društva jer se često zahtijevaju stotine stranica detaljnih informacija. Ulagačima pak previše detaljnih informacija može biti nepregledno.

Komisija pokreće savjetovanje o Direktivi o prospektu s ciljem da društvima (uključujući MSP-ove) olakša pribavljanje kapitala u cijelom EU-u, a istovremeno osigura učinkovitu zaštitu ulagača. U središtu interesa bit će smanjenje administrativnih prepreka koje društva moraju svladavati. U okviru savjetovanja će se, među ostalim, razmotriti mogućnosti pojednostavnjenja informacija u prospektima, ispitati kada je prospekt potreban, a kada nije i kako racionalizirati postupak odobrenja.

Sekuritizacija

Sekuritizacija je postupak u kojem se financijski instrument kreira združivanjem imovine: tako više ulagača može kupiti udjele te imovine i time povećati likvidnost i osloboditi kapital za gospodarski rast. Inicijativom na razini cijelog EU-a o „visokokvalitetnoj” sekuritizaciji bi se putem većeg stupnja standardizacije proizvoda trebali osigurati visoki standardi postupka, pravna sigurnost i usporedivost instrumenata. Time bi se osobito povećala transparentnost, dosljednost i dostupnost ključnih informacija za ulagače, uključujući područje zajmova za MSP-ove, i poticala povećana likvidnost. To bi trebalo olakšati izdavanje sekuritiziranih proizvoda i omogućiti institucionalnim ulagačima temeljitu analizu proizvoda koji odgovaraju njihovim potrebama u vezi s diversifikacijom imovine, povratom i trajanjem.

Srednjoročne do dugoročne mjere

Zelenom knjigom traže se i mišljenja o tome kako savladati druge prepreke za učinkovito funkcioniranje tržišta na srednji i dugi rok, kako smanjiti troškove osnivanja i stavljanja na tržište investicijskih fondova u EU-u; kako dalje razvijati poduzetnički i privatni kapital; može li se ciljanim mjerama u području zakona o društvima, stečaju i vrijednosnim papirima te oporezivanju bitno pridonijeti uniji tržišta kapitala i kako postupati s pokrivenim obveznicama, za što će se 2015. održati posebno savjetovanje o mogućem okviru EU-a.

Više informacija:

MEMO/15/4434 o uniji tržišta kapitala

Zelena knjiga

Web-stranica o uniji tržišta kapitala

Savjetovanje o Direktivi o prospektu

Savjetovanje o sekuritizaciji

MEMO o Europskim fondovima za dugoročna ulaganja

IP/15/4433

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar