Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI ET LT LV SK

Evropska komisija - sporočilo za medije

Zelena luč za dodatnih 18 programov razvoja podeželja

Bruselj, 13 februar 2015

Evropska komisija je danes odobrila dodatnih 18 programov razvoja podeželja (PRP), katerih namen je povečati konkurenčnost evropskega kmetijskega sektorja, skrbeti za podeželje in okolje ter okrepiti gospodarske in socialne temelje podeželskih skupnosti v obdobju do leta 2020. Teh 18 programov bo prejelo 14,3 milijarde evrov sredstev iz proračuna EU, ki bodo dopolnjena z dodatnim javnim financiranjem na nacionalni ali regionalni ravni oziroma z zasebnimi sredstvi. Skupaj z 9 programi razvoja podeželja, ki so bili potrjeni lanskega decembra, je tako zdaj potrjenih 27 od 118 programov s skupno vrednostjo več kot 35 milijard evrov (približno 36 % proračuna).

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je današnjo odločitev pozdravil z besedami: „Ena od največjih prednosti koncepta regionalnega razvoja je, da postavlja temeljne prednostne naloge, posamezne države članice ali regije pa so tiste, ki pripravijo program, prilagojen njihovemu položaju in izzivom, pa naj bodo to Azori, Ålandski otoki, Flamska ali Slovaška. Današnji programi zagotavljajo sredstva za vrsto dinamičnih projektov na različnih področjih, ki segajo od projektov posodobitve za kmetijstvo v baltskih republikah in spodbujanja mladih v Sloveniji, da se odločijo za poklic na področju kmetijstva, do posebnih programov za izboljšanje kakovosti vode na Nizozemskem ali varovanja 2,5 milijona hektarjev kmetijskih zemljišč v Angliji s sistemi okoljskega upravljanja zemljišč. Izboljšanje baze znanja našega kmetijskega sektorja je pomemben vidik programov razvoja podeželja. Vesel sem, da bo teh 18 danes sprejetih programov skupaj zagotavljalo več kot milijon mest za usposabljanja.“

Ozadje

Podpora za razvoj podeželja je tako imenovani drugi steber skupne kmetijske politike, ki državam članicam zagotavlja sredstva EU, s katerimi lahko upravljajo na nacionalni ali regionalni ravni v okviru večletnih sofinanciranih programov. V 28 državah članicah je skupno predvidenih 118 programov, za katere bo v obdobju 2014–2020 namenjenih 99,6 milijarde evrov sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), sofinancirani pa bodo z dodatnimi nacionalnimi, regionalnimi in zasebnimi sredstvi. Nova uredba za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020 obravnava šest gospodarskih, okoljskih in družbenih prednostnih nalog, programi pa vsebujejo jasne cilje, ki jih je treba doseči. Poleg tega je bil za boljše usklajevanje ukrepov in povečanje sinergij z drugimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (skladi ESI) z vsako državo članico sklenjen sporazum o partnerstvu, v katerem je določena širša strategija za strukturne naložbe, ki jih financira EU.

 

18 programov razvoja podeželja, ki so bili potrjeni danes – z odstotkom sredstev EU iz EKSRP* (v milijonih evrov)

Program

Sredstva EU

Kot delež celotnih sredstev EKSRP

Belgija – Flamska

383,8

0,39 %

Nemčija - Bavarska

1 516,0

1,56 %

Nemčija – Hessen

318,9

0,33 %

Nemčija – Mecklenburg-Vorpommern

936,8

0,96 %

Nemčija – Severno Porenje-Vestfalija

618,3

0,63 %

Estonija

823,3

0,85 %

Španija – nacionalni okvir**

/

/

Finska – Ålandski otoki

20,7

0,02 %

Francija – program nacionalne mreže za podeželje

23,0

0,02 %

Francija – Mayotte

60,0

0,06 %

Litva

1 613,1

1,66 %

Latvija

1 075,6

1,10 %

Nizozemska

607,3

0,62 %

Portugalska – Azori

295,3

0,30 %

Portugalska – Madeira

179,4

0,18 %

Slovenija

837,8

0,86 %

Slovaška

1 545,3

1,59 %

Združeno kraljestvo – Anglija

3 470,7

3,56 %

 

14 325,3

14,70 %

* Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

** Španski nacionalni okvir je pomemben upravni predpogoj za odobritve več španskih regionalnih programov in enega nacionalnega PRP

IP/15/4424

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar