Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI ET LV SK SL

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Patvirtinta dar 18 kaimo plėtros programų

Briuselis, 13 Vasario 2015

Šiandien Komisija patvirtino dar 18 kaimo plėtros programų, kurias įgyvendinant iki 2020 m. bus siekiama gerinti ES ūkininkavimo sektoriaus konkurencingumą, rūpintis kaimo vietovėmis ir klimatu, stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo bendruomenių struktūrą. Šioms 18 programų iš ES biudžeto bus skirta 14,3 mlrd. EUR, o juos dar papildys valstybių ar regionų lygmens viešasis finansavimas ir (arba) privačiosios lėšos. Su gruodžio mėn. patvirtintomis devyniomis programomis dabar bendras patvirtintų kaimo plėtros programų skaičius pasiekė 27 (iš 118), o tai reiškia, kad jau patvirtinta daugiau kaip 35 mlrd. EUR vertės (apie 36 % biudžeto) programų.

Palankiai vertindamas šiandien priimtus sprendimus, už ES žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Vienas iš mūsų kaimo plėtros politikos privalumų – tai, kad esame nustatę pagrindinius prioritetus, o kiekvienai valstybei narei ar regionui – nesvarbu, ar tai Azorų ar Alandų salos, Flandrijos regionas ar Slovakija, – paliekama laisvė pasirengti tinkamiausią programą, atsižvelgiant į savo krašto padėtį ir problemas. Šiandien patvirtintose programose siūloma finansuoti įvairiausius dinamiškus projektus, pavyzdžiui: žemės ūkio modernizavimo Baltijos šalyse, jaunų ūkininkų skatinimo pradėti veiklą šiame sektoriuje Slovėnijoje, konkrečios vandens kokybės gerinimo Nyderlanduose programos ar 2,5 mln. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Anglijoje išsaugojimo taikant aplinkosaugos principais grindžiamas žemėtvarkos schemas projektai. Mūsų ūkininkavimo sektoriaus žinių gerinimas – svarbus kaimo plėtros programų aspektas. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad pagal 18 šiandien patvirtintų programų į profesinio rengimo kursus bus pakviesta daugiau kaip vienas milijonas dalyvių.“

Pagrindiniai faktai

Parama kaimo plėtrai – tai antrasis bendros žemės ūkio politikos ramstis, kuriuo remiantis valstybėms narėms teikiamas ES finansavimas nacionaliniams ar regioniniams veiksmams administruoti pagal daugiametes bendrai finansuojamas programas. Visose 28 valstybėse narėse iš viso numatyta 118 programų – joms 2014–2020 m. iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) bus skirta 99,6 mlrd. EUR ES lėšų, o jų finansavimą papildys valstybių, regionų ir privačiosios lėšos. Naujajame 2014–2020 m. laikotarpiui skirtame Kaimo plėtros reglamente nustatyti šeši ekonomikos, aplinkosaugos ir socialinės srities prioritetai, o programose iškelti aiškūs tikslai. Be to, siekiant geriau koordinuoti veiksmus ir užtikrinti kuo didesnę sinergiją su kitais Europos struktūriniais ir investicijų fondais(ESI fondais), su kiekviena valstybe nare sudaryti partnerystės susitarimai, kuriuose išdėstytos plataus pobūdžio nacionalinės ES finansuojamų struktūrinių investicijų įgyvendinimo strategijos.

 

18 šiandien patvirtintų kaimo plėtros programų ir ES lėšų iš EŽŪFKP* suma (mln. EUR)


Programa

Finansavimas ES lėšomis

Visų EŽŪFKP lėšų procentinė dalis

Belgija: Flandrija

383,8

0,39 %

Vokietija: Bavarija

1 516,0

1,56 %

Vokietija: Hesenas

318,9

0,33 %

Vokietija: Meklenburgas-Pomeranija

936,8

0,96 %

Vokietija: Šiaurės Reinas-Vestfalija

618,3

0,63 %

Estija

823,3

0,85 %

Ispanija: Nacionalinė sistema**

/

/

Suomija: Alandai

20,7

0,02 %

Prancūzija: Nacionalinio kaimo tinklo programa

23,0

0,02 %

Prancūzija: Majotas

60,0

0,06 %

Lietuva

1 613,1

1,66 %

Latvija

1 075,6

1,10 %

Nyderlandai

607,3

0,62 %

Portugalija: Azorai

295,3

0,30 %

Portugalija: Madeira

179,4

0,18 %

Slovėnija

837,8

0,86 %

Slovakija

1 545,3

1,59 %

Jungtinė Karalystė: Anglija

3 470,7

3,56 %

 

14 325,3

14,70 %

* Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

** Ispanijos nacionalinė sistema yra svarbi administracinė sąlyga, reikalinga norint patvirtinti skirtingas Ispanijos regionines programas ir 1 kaimo plėtros programą.

IP/15/4424

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar