Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT ET LT LV SK SL

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Vihreää valoa 18 uudelle maaseudun kehittämisohjelmalle

Bryssel, 13 helmikuu 2015

Euroopan komissio hyväksyi tänään 18 uutta maaseudun kehittämisohjelmaa, joilla pyritään parantamaan EU:n maatalouden kilpailukykyä, huolehtimaan maaseudusta ja ilmastosta sekä vahvistamaan maaseutuyhteisöjen talous- ja yhteiskuntarakennetta vuoteen 2020 ulottuvalla kaudella. Ohjelmien rahoitukseen on varattu EU:n talousarviosta 14,3 miljardia euroa. Osa rahoituksesta saadaan jäsenvaltioiden/alueiden julkisista varoista ja yksityisistä rahastoista. Kun otetaan huomioon joulukuussa vahvistetut yhdeksän ohjelmaa, maaseudun kehittämisohjelmia on hyväksytty yhteensä 27 (kaiken kaikkiaan 118 ohjelmasta). Ohjelmarahoitusta on näin ollen myönnetty tähän mennessä yli 35 miljardia euroa (noin 36 % määrärahoista).

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hogan oli tyytyväinen päätöksiin ja totesi, että ”yksi vahvuutemme maaseudun kehittämisessä on se, että yhteisten prioriteettien ohella jäsenvaltiot ja alueet – olipa kyseessä sitten Ahvenanmaa, Azorit, Flanderi tai Slovakia – voivat räätälöidä itselleen ohjelmat, jotka parhaiten sopivat niiden tilanteeseen ja ongelmiin. Nykyisillä ohjelmilla myönnetään rahoitusta joukolle dynaamisia hankkeita, joita ovat esimerkiksi Baltian maiden maatalousalan nykyaikaistamishankkeet, nuoria viljelijöitä alalle kannustavat hankkeet Sloveniassa, juomaveden laadun parantamista koskevat erityisjärjestelyt Alankomaissa ja 2,5 miljoonan hehtaarin suuruisen viljelysmaa-alan suojeleminen ympäristöystävällistä maankäyttöä koskevilla järjestelyillä Englannissa. Maatalousalan tietopohjan parantaminen on tärkeä osa ohjelmia. Ylpeinä voimme myös todeta, että tänään hyväksytyt 18 ohjelmaa tarjoavat yhdessä yli miljoona koulutuspaikkaa.”

Tausta

Maaseudun kehittämisen tukeminen on yhteisen maatalouspolitiikan ns. toinen pilari, joka tarjoaa jäsenvaltioille EU:n rahoitusta monivuotisten yhteisrahoitettujen ohjelmien hallinnoimiseen kansallisella tai alueellisella tasolla. 28 jäsenvaltiossa on tarkoitus toteuttaa yhteensä 118 ohjelmaa, joille on kaudella 2014–2020 varattu 99,6 miljardia euroa EU:n rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Toimiin saadaan lisäksi osarahoitusta kansallisista, alueellisista ja yksityisistä varoista. Uudessa maaseudun kehittämisasetuksessa vuosiksi 2014–2020 esitetään kuusi taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää prioriteettia, ja ohjelmille on asetettu selkeät tavoitteet. Jotta toimien koordinointi ja synergiat muiden Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) kanssa voidaan maksimoida, kunkin jäsenvaltion kanssa on tehty kumppanuussopimus , jossa määritellään kyseisen jäsenvaltion EU-rahoitteisia rakenneinvestointeja koskeva strateginen suunnitelma.

 

Tänään hyväksytyt 18 maaseudun kehittämisohjelmaa – EU:n rahoitus maaseuturahastosta * (miljoonaa euroa)


Ohjelma

EU-rahoitus

Osuus koko maaseuturahaston rahoituksesta

Belgia – Flanderi

383,8

0,39 %

Saksa – Baijeri

1 516,0

1,56 %

Saksa – Hessen

318,9

0,33 %

Saksa – Mecklenburg-Vorpommern

936,8

0,96 %

Saksa – Nordrhein-Westfalen

618,3

0,63 %

Viro

823,3

0,85 %

Espanja – Kansallinen kehys**

/

/

Suomi – Ahvenanmaa

20,7

0,02 %

Ranska – Kansallista maaseutuverkostoa koskeva ohjelma

23,0

0,02 %

Ranska – Mayotte

60,0

0,06 %

Liettua

1 613,1

1,66 %

Latvia

1 075,6

1,10 %

Alankomaat

607,3

0,62 %

Portugali – Azorit

295,3

0,30 %

Portugali – Madeira

179,4

0,18 %

Slovenia

837,8

0,86 %

Slovakia

1 545,3

1,59 %

Yhdistynyt kuningaskunta – Englanti

3 470,7

3,56 %

 

14 325,3

14,70 %

* Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

** Espanjan kansallinen kehys on tärkeä hallinnollinen edellytys maan alueellisten ohjelmien ja kansallisen maaseutuohjelman hyväksymiseksi.

IP/15/4424

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar