Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Junckerjeva Komisija boju proti brezposelnosti mladih namenila milijardo evrov

Bruselj, 04 februar 2015

Evropska komisija je danes predlagala, da se iz pobude za zaposlovanje mladih že letos sprostijo sredstva v višini ene milijarde evrov. S tem se bodo sredstva predhodnega financiranja, ki jih države članice prejemajo za spodbujanje zaposlovanja mladih, povišala za 30-krat. Tako bo pomoč za lažje in hitrejše vključevanje na trg dela prejelo do 650 000 mladih.

Podpredsednik Komisije za evro in socialni dialog Valdis Dombrovskis je ob tem povedal: „Komisija z današnjim predlogom jasno sporoča, da je zaposlovanje mladih še vedno ena od naših prednostnih nalog.S sredstvi v višini milijarde evrov bomo podprli prizadevanja držav članic, da mladim pomagajo pri iskanju nove zaposlitve, nadaljnjem izobraževanju ali opravljanju pripravništva.Tako mladi ne bodo le prispevali h gospodarstvu in družbi s svojimi spretnostmi in dinamičnostjo, temveč bodo prav tako ponovno pridobili svoje dostojanstvo.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Mladi potrebujejo delovna mesta in to takoj.Nesprejemljivo je, da danes več kot vsak peti mladi na trgu dela ne more najti zaposlitve.S hitrejšo zagotovitvijo višjih sredstev bomo lahko povečali število mladih, ki bodo ponovno našli zaposlitev.Odločena sem, da nam bo uspelo.“

Prva prednostna naloga Komisije je krepitev konkurenčnosti Evrope, spodbujanje naložb in ustvarjanje delovnih mest. Naložbeni načrt v višini 315 milijard evrov lahko ustvari na milijone novih delovnih mest, ki bodo namenjeni tudi mladim. Vendar mladi pogosto težko uspešno vstopijo na trg dela kljub novim delovnim mestom. Zato se pobuda za zaposlovanje mladih osredotoča zlasti na ponovno vključevanje mladih na trg dela ali v programe usposabljanja. Vse države članice so se zavezale k cilju jamstva za mlade, in sicer da bodo mlajšim od 25 let zagotovile kakovostno ponudbo za zaposlitev, pripravništvo ali usposabljanje v štirih mesecih po zaključku izobraževanja ali izgubi zaposlitve. Današnja napoved bo v skladu z zavezo iz delovnega programa Komisije za leto 2015 pripomogla k uresničitvi tega jamstva.

Z današnjim predlogom bi se stopnja predhodnega financiranja za leto 2015 v okviru pobude za zaposlovanje mladih povečala z 1–1,5 % na največ 30 %. Države članice, ki prejemajo pomoč v okviru te pobude[1], bi lahko tako takoj po sprejetju namenskih operativnih programov prejele tretjino od 3,2 milijarde evrov dodeljenih sredstev. Ta sredstva naj bi države članice nemudoma dale na voljo upravičencem v obliki predplačil za projekte, kar se bo pozorno spremljalo.

Komisija ocenjuje, da bi lahko s tem pospešenim predhodnim financiranjem od 350 000 do 650 000 mladih letos hitreje prejelo takojšnjo podporo, pri trenutni stopnji predhodnega financiranja pa bi to bi podporo prejelo le med 14 000 in 22 000 mladih.

O tem zakonodajnem predlogu bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet, ki ga morata sprejeti, preden lahko začne veljati.

 

Ozadje

Komisija je jamstvo za mlade predlagala decembra 2012 (glej IP/12/1311 in MEMO/12/938), Svet Evropske unije ga je uradno sprejel kot priporočilo državam članicam 22. aprila 2013 (glej MEMO/13/152), Evropski svet pa ga je potrdil junija 2013. Vseh 28 držav članic je predložilo svoje načrte za izvajanje jamstva za mlade (podrobnosti so na voljo tukaj) in uvajajo konkretne ukrepe. Izvajanje nacionalnih programov jamstva za mlade nadzira Komisija v okviru evropskega semestra.

Ključni finančni vir jamstva za mlade na ravni EU je Evropski socialni sklad s skupnim proračunom za obdobje 2014–2020 v višini 86 milijard evrov.

Da bi dopolnili sredstva Evropskega socialnega sklada v državah članicah, v katerih je brezposelnost mladih v posameznih regijah več kot 25-odstotna, sta se Evropski parlament in Svet dogovorila o vzpostavitvi posebne pobude za zaposlovanje mladih. Pobudi za zaposlovanje mladih je namenjenih 3,2 milijarde evrov iz posebne proračunske vrstice EU (težišče financiranja je na začetnem obdobju 2014–2015), ki jih bodo države članice dopolnile z najmanj 3,2 milijarde evrov dodeljenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada.

Pobuda za zaposlovanje mladih dopolnjuje podporo iz Evropskega socialnega sklada za izvajanje priporočila o jamstvu za mlade, saj financira dejavnosti, ki neposredno pomagajo mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v starosti do 25 let oziroma, kadar se državam članicam zdi ustrezno, do 30 let. Sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih se lahko porabijo za podpiranje dejavnosti, kot so prva zaposlitev, pripravništvo, vajeništvo ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, podpora mladim podjetnikom za zagon podjetja, izobraževalni programi za mlade z nedokončanim šolanjem ter za ciljno usmerjene subvencije za plače in zaposlovanje.

Pospešitev izvajanja jamstva za mlade je bila opredeljena kot ključna prednostna naloga političnih smernic predsednika Junckerja.

Več informacij

Zakonodajni predlog o pobudi za zaposlovanje mladih

Prispevek na spletišču GD za zaposlovanje

Memo: Nekatera ključna dejstva o jamstvu za mlade EU

Memo: Vprašanja in odgovori: Pospešeno predhodno financiranje pobude za zaposlovanje mladih

Zemljevid upravičenosti do sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih

Informativni slikovni prikaz: Pobuda za zaposlovanje mladih

Brošura: Youth Guarantee – making it happen

Brošura: Addressing youth unemployment in the EU

Evropska komisarka Marianne Thyssen na Twitterju

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis na Twitterju

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju


[1]Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.


IP/15/4100

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar