Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή Juncker θα διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για νέους ανέργους

Βρυξέλλες, 04 Φεβρουάριος 2015


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να διαθέσει φέτος κιόλας 1 δισεκατ. ευρώ από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Η αλλαγή αυτή θα αυξήσει έως και 30 φορές την προχρηματοδότηση που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την τόνωση της απασχόλησης των νέων - βοηθώντας έως και 650 000 νέους να βρουν δουλειά γρηγορότερα.

Ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Με τη σημερινή της πρόταση η Επιτροπή στέλνει σαφές μήνυμα ότι η απασχόληση των νέων εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της πολιτικής μας ατζέντας. Θα προκαταβάλουμε 1 δισεκατ. ευρώ για να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους νέους τους να επιστρέψουν στην εργασία, στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση. Αν το κατορθώσουν αυτό, θα μπορέσουν όχι μόνο να συμβάλουν στην οικονομία και την κοινωνία με τις δεξιότητες και τον δυναμισμό τους αλλά και να ξανακερδίσουν την αξιοπρέπειά τους.»

Η κα Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Οι νέοι μας χρειάζονται θέσεις εργασίας και τις χρειάζονται τώρα. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούν να βρουν δουλειά σήμερα περισσότεροι από έναν στους πέντε νέους στην αγοράς εργασίας. Αν διαθέσουμε συντομότερα περισσότερη χρηματοδότηση, θα καταφέρουμε να επιστρέψουν περισσότεροι νέοι στην εργασία: Είμαι αποφασισμένη να το καταφέρω.»

Πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να τονώσει τις επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Το Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισεκατ. ευρώ μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας - προπάντων για τους νέους. Ωστόσο, ακόμη και όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, είναι πολύ δύσκολο, συχνά, για τους νέους να καταφέρουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) εστιάζει κυρίως στην επιστροφή των νέων στην εργασία ή στην κατάρτιση. Όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των «εγγυήσεων για τη νεολαία»: να προσφέρουν στους νέους κάτω των 25 ετών ποιοτική θέση εργασίας, μαθητείας ή κατάρτισης σε τέσσερις μήνες από τη στιγμή που θα φύγουν από το σχολείο ή θα χάσουν τη θέση εργασίας τους. Η σημερινή εξαγγελία θα καταστήσει πραγματικότητα τις εγγυήσεις αυτές, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015.

Η σημερινή πρόταση προβλέπει αύξηση, από το 1-1,5 % στο 30 %, κατά μέγιστο όριο, του ποσοστού προχρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από το κονδύλι του προϋπολογισμού της για το 2015. Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από την πρωτοβουλία αυτή[1] θα μπορούν, επομένως, να λάβουν το ένα τρίτο του κονδυλίου των 3,2 δισεκατ. ευρώ αμέσως μετά την έγκριση των ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αναμένεται από τα κράτη μέλη να διαθέσουν αμέσως τη χρηματοδότηση αυτή στους δικαιούχους των έργων παρέχοντας προκαταβολές για έργα, πράγμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε από κοντά.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ταχεία αυτή προχρηματοδότηση μπορεί να επιταχύνει την άμεση στήριξη και να χορηγηθεί σε 350 000 ως 650 000 νέους φέτος· με τον σημερινό ρυθμό προχρηματοδότησης, απεναντίας, η στήριξη θα αφορά μόλις 14 000 ως 22 000 νέους.

Η νομοθετική αυτή πρόταση θα συζητηθεί τώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που πρέπει να την εγκρίνουν ώστε να τεθεί σε ισχύ.

 

Ιστορικό του φακέλου

Η πρόταση της Επιτροπής για τις «εγγυήσεις για τη νεολαία» υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 (βλ. IP/12/1311 και MEMO/12/938), εγκρίθηκε επίσημα ως σύσταση προς τα κράτη μέλη από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ στις 22 Απριλίου 2013 (βλ. MEMO/13/152), τέλος, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013. Και τα 28 κράτη μέλη υπέβαλαν τα σχέδια εφαρμογής τους όσον αφορά τις «εγγυήσεις για τη νεολαία» (περισσότερες λεπτομέρειες εδώ) και εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα. Η υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία παρακολουθείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 86 δισεκατ. ευρώ, κατά την περίοδο 2014-2020, είναι βασική πηγή χρηματοδότησης της ΕΕ για την εφαρμογή των «εγγυήσεων για τη νεολαία».

Με σκοπό να συμπληρώσουν τη χρηματοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25 %, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να δημιουργήσουν την ειδική «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» (ΠΑΝ). Η χρηματοδότηση της ΠΑΝ περιλαμβάνει ειδικό κονδύλι 3,2 δισεκατ. ευρώ από ειδική γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ (επισπεύδεται η χορήγηση για το 2014-15) και συνοδεύεται από τουλάχιστον 3,2 δισεκατ. ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τα κράτη μέλη.

Η ΠΑΝ συμπληρώνει την υποστήριξη που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υλοποίηση της σύστασης σχετικά με τις «εγγυήσεις για τη νεολαία» μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που βοηθούν απευθείας τους νέους οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), ηλικίας κάτω των 25 ετών ή, όταν το κράτος μέλος το κρίνει σκόπιμο, κάτω των 30 ετών. Τα χρήματα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη δραστηριοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, η πρώτη επαγγελματική εμπειρία, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης και μαθητείας, η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, η υποστήριξη για τη σύσταση επιχειρήσεων σε νεαρούς επιχειρηματίες, τα προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και οι στοχευμένες επιδοτήσεις μισθών και προσλήψεων.

Η επίσπευση της υλοποίησης των «εγγυήσεων για τη νεολαία» αναγνωρίστηκε ως βασική προτεραιότητα των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών του προέδρου Juncker.

Για περισσότερες πληροφορίες

Νομοθετική πρόταση σχετικά με την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων»

Ειδήσεις στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης

Memo: Some key facts about the EU Youth Guarantee (Ορισμένα βασικά στοιχεία για τις εγγυήσεις της ΕΕ για τη νεολαία)

Memo: Q&A: Accelerated pre-financing of the Youth Employment Initiative (Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ταχεία προχρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων)

Χάρτης χρηματοδότησης της «πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»

Γραφικές πληροφορίες: Youth Employment Initiative (Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων)

Ενημερωτικό δελτίο Youth Guarantee – making it happen (Εγγυήσεις για τη νεολαία - υλοποίηση)

Ενημερωτικό δελτίο Addressing youth unemployment in the EU (Η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ)

Ακολουθήστε τη Marianne Thyssen στο twitter

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Valdis Dombrovskis στο twitter

Γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


[1]Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία.

IP/15/4100

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar