Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Nova nepovratna sredstva za raziskovalno odličnost v Evropi

Bruselj, 30 januar 2015

EU je danes napovedala da bo z novimi nepovratnimi sredstvi pomagala zmanjšati razlike v raziskovalni odličnosti med državami članicami ter okrepila konkurenčnost in rast v Evropi. Nov instrument povezovanja Teaming, v okviru katerega se ta nepovratna sredstva dodeljujejo, bo pomagal izboljšati uspešnost raziskovalnih dejavnosti in povečati naložbe v državah s slabšimi rezultati na področju raziskovalne odličnosti. S financiranjem iz programa Obzorje 2020 je bilo v teh državah izbranih 31 projektov, v okviru katerih naj bi pripravili operativne načrte za nove centre odličnosti prek povezovanja z vrhunskimi institucijami iz vse Evrope.

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je povedal: „S sredstvi Obzorja 2020 želimo podpreti karseda veliko evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov.Noben del Evrope ne sme zaostajati v raziskavah in inovacijah. To bomo dosegli s povezovanjem v okviru instrumenta Teaming. Gre za vzpostavljanje partnerstev med vodilnimi na področju raziskav in tistimi z največjim potencialom.Obzorje 2020 nagrajuje odličnost in, kar je najpomembneje, prizadevanja za odličnost.“

Prve izbrane projekte v okviru instrumenta Teaming, ki bodo prejeli sredstva, bodo vodili raziskovalni inštituti ali agencije ter tudi nacionalni in regionalni organi. V prvi fazi bo vsak projekt prejel do 500 000 evrov (skupaj 14,5 milijona evrov) za pripravo operativnih načrtov za nove centre odličnosti ali nadgradnjo obstoječih.

Financirani projekti vključujejo partnerstva iz vse Evrope. Tako se je slovenski inštitut povezal z inštitutom Karolinska na Švedskem, da bi vzpostavil center odličnosti na področju inovacij v medicini. Bolgarski inštitut pa v partnerstvu z nemško Družbo Max Planck načrtuje ustanovitev centra odličnosti na področju trajnostnih biotehnologij.

Ozadje

Instrument Teaming je pomemben del prizadevanj EU za sprostitev evropskega potenciala na področju raziskav in inovacij. Do sredstev v okviru pobude Teaming so upravičene države članice, ki so se pridružile EU po letu 2004, ter Portugalska in Luksemburg ter osem pridruženih držav v programu Obzorje 2020, ki niso članice EU. Pobuda bo omogočila nove povezave, nove znanstvene mreže in nove tržne priložnosti.

Vse projekte izberejo neodvisni strokovnjaki po standardnih postopkih programa Obzorje 2020. Izbor poteka v dveh fazah. V prvi fazi so sredstva namenjena pripravi „poslovnega načrta“ za bodoči center. V drugi fazi je izmed projektov iz prejšnje faze s primerjalnim pregledom izbranih do deset projektov, ki prejmejo dodatno podporo za vzpostavitev centra. V prvi fazi je bilo med 169 predloženimi projekti izbranih 31, ki so prejeli 14,5 milijona evrov. Za drugo fazo pa je trenutno predvidenih približno 87 milijonov evrov. Sinergije med pobudo Teaming in kohezijsko politiko omogočajo, da lahko projekti v drugi fazi črpajo sredstva iz strukturnih skladov in z njimi financirajo vzpostavitev centrov odličnosti ter infrastrukturo in nakup velike opreme, česar z nepovratnimi sredstvi instrumenta Teaming ni mogoče kriti.

V okviru evropskega programa za raziskave Obzorje 2020 se bo s sredstvi v višini do 800 milijonov evrov podprla vrsta ukrepov za povečanje sodelovanja držav članic, v katerih raziskovalna dejavnost zaostaja. Med ukrepi so instrumenta Teaming in Twinning (povezovanje institucionalnih mrež, ki vključuje podporo za izmenjave osebja, strokovna mnenja in pomoč) ter posebne nagrade, kot je novi instrument katedre ERA (IP/14/125).

Več informacij

Priloga: Seznam projektov, izbranih v prvi fazi (v angleščini)

Razpis v okviru instrumenta „Teaming“ na portalu za udeležence

Obzorje 2020


IP/15/3885

Kontakti za stike z mediji

Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar