Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Jaunas dotācijas palīdzēs novērst pētniecības atšķirības Eiropā

Briselē, 30 janvāris 2015

ES šodien paziņoja par jaunām dotācijām, kas dalībvalstīm palīdzēs pārvarēt atšķirības pētniecības jomā un stiprināt konkurētspēju un izaugsmi visā Eiropā. Jaunais komandu veidošanas (“Teaming”) instruments, saskaņā ar kuru šīs dotācijas tiks piešķirtas, atbalsta pētniecību un palielina ieguldījumus tajās valstīs, kurās pētniecības izcilības rādītāji ir mazāk spoži. Izmantojot pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansējumu, no šādām valstīm tika atlasīts 31 projekts, lai sadarbībā ar augsta līmeņa iestādēm no visas Eiropas izstrādātu darbības plānus jauniem izcilības centriem.

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs sacīja: “Vienkārši sakot, mēs vēlamies, lai programmas “Apvārsnis 2020” līdzekļi nāktu par labu pēc iespējas plašākam Eiropas augstskolu un pētniecības iestāžu spektram. Mēs esam gatavi gādāt, lai neviens Eiropas reģions neatpaliktu pētniecības un inovācijas jomā.Ar “Teaming”, veidojot partnerības starp visaugstākā līmeņa institūtiem un tiem, kuriem ir vislielākais potenciāls, mēs varam to paveikt. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” atalgo izcilību un, pats galvenais, centienus pēc izcilības.”

Pirmos finansējuma piešķiršanai izraudzītos “Teaming” projektus vadīs pētniecības iestādes vai aģentūras, kā arī valsts vai reģionālās iestādes. Šīs darbības pirmajā fāzē projekti saņems līdz pat 500 000 eiro katrs (kopā 14,5 miljonus eiro), kas izmantojami, lai izstrādātu darbības plānus, pēc kuriem būtu izveidojami jauni izcilības centri vai uzlabojami esošie centri.

Tiks atbalstītas partnerības no visas Eiropas. Piemēram, Slovēnijas institūts veidos komandu ar institūtu "Karolinska" Zviedrijā, lai izveidotu izcilības centru medicīniskās inovācijas jomā, bet Bulgārijas institūts partnerībā ar Maksa Planka sabiedrību Vācijā plāno izveidot izcilības centru ilgtspējīgu, uz bioresursiem balstītu tehnoloģiju jomā.

Konteksts

Komandu veidošanai (“Teaming”) ir būtiska loma ES centienos atraisīt Eiropas potenciālu pētniecības un inovāciju jomā. “Teaming” darbība aptver visas tās dalībvalstis, kas pievienojās ES pēc 2004. gada, kā arī Portugāli, Luksemburgu un astoņas ārpussavienības valstis, kas iesaistījušās ar pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. “Teaming” darbība palīdzēs tām sākt jaunus sadarbības projektus, veidot jaunus zinātniskās sadarbības tīklus un izmantot jaunas tirgus iespējas.

Visus projektus atlasīja neatkarīgi eksperti “Apvārsnis 2020” standarta procedūrā. Darbībā ir divas fāzes — pirmajā tiek piešķirti līdzekļi, kas izmantojami, lai izstrādātu centra “uzņēmējdarbības” plānu, otrajā fāzē, salīdzinošās izvērtēšanas procedūrās var tikt atlasīti desmit no šiem projektiem, kam piešķirs papildu atbalstu attiecīgā centra izveidei. Finansējums pirmajā fāzē izraudzītajiem projektiem (31 projektam no kopā 169 iesniegtajiem) sasniedza 14,5 miljonus eiro, un aptuveni 87 miljoni eiro šobrīd ir paredzēti otrajai fāzei. Pateicoties sinerģijai starp “Teaming” pasākumiem un kohēzijas politiku, otrās fāzes projekti varētu arī izmantot struktūrfondu līdzekļus, kas būtu pieejami, lai atbalstītu to izcilības centru izveidi un finansētu infrastruktūras un lielizmēra iekārtas, kam nav piešķirts “Teaming” finansējums.

ES pētniecības finansēšanas programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros ir paredzēta vērā ņemama pasākumu pakete, kuras finansējums ir turpat 800 miljoni eiro un kura domāta projektiem, kas paplašina to valstu līdzdalību, kuru rezultāti pētniecībā ir zemi. Pie šiem pasākumiem var pieskaitīt “Teaming”, mērķsadarbību (institucionālā sadarbība, kas ietver atbalstu darbinieku apmaiņai, speciālistu konsultācijas un savstarpēju palīdzību), kā arī īpašas balvas, piemēram, jauno Eiropas Pētniecības telpas katedras instrumentu (IP/14/125).

Plašāka informācija

Pielikums: Pirmajā fāzē atlasīto projektu saraksts (angliski)

“Teaming” uzaicinājums dalībnieku portālā

“Apvārsnis 2020”


IP/15/3885

Kontakti presei:

Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Sabiedrībai:

informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts

Side Bar