Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Uusia apurahoja huippututkimuksen kehittämiseen suorituskyvyltään heikommissa Euroopan maissa

Bryssel, 30 tammikuu 2015

EU ilmoitti tänään myöntävänsä apurahoja erojen kaventamiseksi jäsenvaltioiden huippututkimuksen tasossa sekä kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseksi Euroopassa. Apurahat myönnetään uudesta tutkimuslaitosten tiimiyttämiseen tähtäävästä välineestä, jolla parannetaan tutkimuksen tuloksellisuutta ja lisätään investointeja maissa, joissa huippututkimus on suorituskyvyltään heikompaa. Valituksi tuli 31 hanketta, joille myönnetään rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta. Huippuinstituutiot eri puolilta Eurooppaa osallistuvat kumppaneina näihin hankkeisiin valmistellakseen uusien osaamiskeskusten toimintasuunnitelmat.

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas painotti, että EU haluaa Horisontti 2020 -varojen hyödyttävän mahdollisimman monia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Euroopassa."Aiomme pitää huolta siitä, ettei mikään Euroopan kolkka jää paitsi tutkimuksesta ja innovoinnista. Tämä voidaan saavuttaa tiimiyttämisellä eli luomalla kumppanuuksia korkeatasoisimpien ja kehityskykyisimpien laitosten välille. Horisontti 2020 palkitsee osaamista ja ennen kaikkea osaamisen tavoittelua”, Moedas lisäsi.

Tutkimuslaitokset tai -virastot sekä kansalliset tai alueelliset viranomaiset johtavat ensimmäisiä rahoitettaviksi valittuja tiimiyttämishankkeita. Ensimmäisessä vaiheessa kullekin hankkeelle myönnetään enintään 500 000 euroa (yhteensä 14,5 miljoonaa euroa) uusien osaamiskeskusten toimintasuunnitelmien laatimiseksi tai nykyisten suunnitelmien päivittämiseksi.

Rahoitettavat hankkeet sisältävät kumppanuuksia kaikkialla Euroopassa. Esimerkkeinä mainittakoon kaksi hanketta. Niissä ensimmäisessä eräs slovenialainen laitos aloittaa yhteistyön Ruotsin Karoliinisen instituutin kanssa lääkealan innovoinnin osaamiskeskuksen perustamiseksi. Toisessa hankkeessa puolestaan eräs bulgarialainen instituutti pyrkii perustamaan kestävään bioteknologiaan perustuvan osaamiskeskuksen yhteistyössä saksalaisen Max Planck -instituutin kanssa.

Tausta                                                                                                               

Tiimiyttämisellä on suuri merkitys EU:n pyrkimyksissä saada Euroopan tutkimus ja innovointi kukoistamaan. Tiimiyttämisvälineestä on saatavilla rahoitusta kaikille niille jäsenvaltioille, jotka liittyivät EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen, sekä Portugalille ja Luxemburgille. Lisäksi rahoitusta voivat saada kahdeksan sellaista EU:hun kuulumatonta maata, jotka ovat liittyneet Horisontti 2020 -ohjelmaan. Tiimiyttämisen avulla ne voivat perustaa uusia yhteistyöhankkeita, kehittää uusia tiedeverkkoja ja käyttää hyväksi uusia markkinamahdollisuuksia.

Riippumattomat asiantuntijat valitsevat kaikki hankkeet tavanomaisilla Horisontti 2020 -menettelyillä. Toimenpiteessä on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa rahoitusta myönnetään uusien osaamiskeskusten toimintasuunnitelmien kehittämiseen. Toisessa vaiheessa valitaan enintään 10 hanketta, joille annetaan lisätukea osaamiskeskuksen perustamiseen. Valinta tapahtuu kilpailuun perustuvalla arviointijärjestelmällä. Ensimmäisen vaiheen ehdotuksille (169 hakemuksen joukosta valittiin 31) myönnettiin yhteensä 14,5 miljoonaa euroa. Toiseen vaiheeseen on tällä hetkellä varattu noin 87 miljoonaa euroa. Tiimiyttämisen ja koheesiopolitiikan yhteisvaikutuksen ansiosta voi toisen vaiheen hankkeissa olla mahdollista käyttää rakennerahoitusta, jota on saatavilla osaamiskeskusten perustamiseen ja sellaisen infrastruktuurin ja sellaisten suurten laitteiden rahoittamiseen, joihin ei myönnetä varoja tiimiyttämisapurahoista.

Horisontti 2020 on EU:n tutkimusrahoitusohjelma, josta voidaan myöntää jopa 800 miljoonaa euroa toimenpiteisiin, joilla edistetään tutkimuksen kannalta vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden osallistumista. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. tiimiyttäminen, Twinning -toiminta (instituutioiden välinen verkottuminen, kuten henkilökunnan vaihto, asiantuntijaneuvonta ja avunanto) sekä ERA-oppituolien kaltaiset uudet rahoituskeinot (IP/14/125)

Lisätietoja

Liite: Luettelo ensimmäisessä vaiheessa valituista hankkeista (englanniksi)

Teaming-ehdotuspyyntö osallistujien portaalissa

Horisontti 2020


IP/15/3885

Lisätietoa tiedotusvälineille

Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar