Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nové granty pomohou snížit rozdíly v kvalitě evropského výzkumu

Brusel, 30 leden 2015

EU dnes oznamuje nové granty, které pomohou snížit rozdíly v kvalitě výzkumu v jednotlivých členských státech a zvýšit konkurenceschopnost a růst v celé Evropě. Nový nástroj pro partnerství nazvaný Teaming, v jehož rámci jsou tyto granty udělovány, pomůže zlepšit výsledky výzkumu a zvýšit investice v zemích, jež jsou ve špičkovém výzkumu méně úspěšné. Díky finančním prostředkům z programu Horizont 2020 bylo nyní z těchto zemí vybráno 31 projektů, jejichž autoři vypracují operační plány pro nová centra excelence ve spolupráci se špičkovými institucemi z celé Evropy.

Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas prohlásil: „Jednoduše řečeno chceme, aby z prostředků Horizontu 2020 mělo prospěch co nejvíce evropských univerzit a výzkumných ústavů. Jsme odhodláni zajistit, aby žádná část Evropy nezůstala v oblasti výzkumu a inovací pozadu.Teaming nám nyní pomáhá tohoto cíle dosáhnout vytvářením partnerství mezi nejkvalitnějšími institucemi a institucemi s největším potenciálem. Horizont 2020 odměňuje vědeckou excelenci a především úsilí o její dosažení.“

První teamingové projekty vybrané pro financování povedou výzkumné instituce nebo agentury, případně státní nebo regionální orgány. V první etapě obdrží každý projekt až 500 000 eur (14,5 milionu eur celkem) na vypracování operačních plánů nových center excelence nebo modernizace těch existujících.

Mezi financované projekty patří partnerství z celé Evropy. Například slovinský ústav vytvoří partnerství se švédským Institutem Karolinska, aby vytvořily centrum excelence v oblasti medicínských inovací. Jiný úspěšný návrh se týká projektu bulharského ústavu na vytvoření centra excelence v oblasti udržitelných biotechnologií v partnerství se Společností Maxe Plancka v Německu.

Souvislosti

Teaming je důležitou součástí úsilí EU o aktivaci evropského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací. Do této iniciativy se mohou zapojit všechny členské státy, které do EU vstoupily v roce 2004 a později, plus Portugalsko a Lucembursko a osm nečlenských zemí EU přidružených k programu Horizont 2020. Teaming jim pomůže uzavřít nová partnerství, vybudovat nové vědecké sítě a využít nové tržní příležitosti.

Všechny projekty vybírají na základě standardních postupů programu Horizont 2020 nezávislí odborníci. Akce je složena ze dvou etap. V první etapě se poskytují finance na vypracování plánu činnosti budoucího centra. Ve druhé etapě následně mezi projekty proběhne soutěž a nejvýše deset z nich obdrží další podporu na realizaci centra. Objem finančních prostředků na návrhy v první etapě (ze 169 předložených bylo vybráno 31) dosáhl 14,5 milionu eur a pro druhou etapu se v současnosti počítá s 87 miliony eur. Díky synergii mezi Teamingem a politikou soudržnosti by projekty ve druhé fázi také mohly využít strukturální fondy, jež jsou k dispozici na podporu realizace center excelence a na financování infrastruktury a velkých zařízení, pro něž teamingové granty nejsou určeny.

V rámci programu EU na financování výzkumu Horizont 2020 bude k dispozici až 800 milionů eur na financování opatření zaměřených na rozšíření účasti členských států, které mají v oblasti výzkumu slabší výsledky. Mezi tato opatření patří Teaming, Twinning (institucionální networking zahrnující podporu pro výměny pracovníků, odborné poradenství a asistenci, a také financování míst pro vědecké pracovníky v rámci nového programu ERA Chairs (IP/14/125).

Další informace

Příloha: Seznam projektů vybraných v rámci první etapy (anglicky)

Výzva pro „Teaming“ na účastnickém portálu

Horizont 2020


IP/15/3885

Kontaktní osoby

Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Pro veřejnost:


Side Bar